Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Kompetanse og verktøy for å løfte ditt bærekraftsarbeid

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Oppstart høsten 2023 (Nettsiden er under utvikling)

Meld deg på her

Om programmet

NCE Heidner Biocluster lanserer Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen. Programmet tar utgangspunkt i stegene i bærekraftsmetoden Resiliens, som er basert på bestepraksis for omstilling til ansvarlig og konkurransedyktig forretningsdrift, og gir mulighet til å gå i dybden der nettopp din virksomhet har behov. Programmet utviklet for deg som er leder, styremedlem eller ansatt i en virksomhet tilknyttet verdisirkelen for matproduksjon og bioindustri, og ønsker å bidra til at din virksomhet håndterer problemstillinger knyttet til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft på en måte som sikrer både etterlevelse av lovkrav og økt attraktivitet.

 1. Innføring i sentrale begreper og prinsipper for godt bærekraftsarbeid
 2. Kartlagt egen bedrifts bærekraftsmodenhet og utarbeidet et veikart for å øke denne i tråd med kommende krav
 3. Diskutere med ekspertene innen feltet og ta i bruk verktøy og metodikk i egen virksomhet
 4. Bedriftsbesøk som gir innsikt i hva andre har gjort, med konkrete eksempler
 5. Veiledning og oppfølging mellom samlinger
 1. De største driverne for bærekraftig omstilling av næringslivet
 2. Krav fra ulike interessenter og vesentlighetsanalyse som grunnlaget for alt bærekraftsarbeid
 3. Kommunikasjon om bærekraft – og hvordan unngå å grønnvaske
 4. Lovkrav inkl. hva som vil komme – og hva disse vil bety for din virksomhet
 5. Sirkulærøkonomi og sirkulær utnyttelse av bioressurser

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på brit@nullklosser.no

Program 2023

Del 1: Løft din virksomhets bærekraftsarbeid

Programmet består av en innledende kartleggingsfase og fire samlinger, der hver samling er fokusert rundt ett sentralt steg i Resiliens-metodikken og et viktig aspekt av en bedrifts bærekraftsarbeid. Del 1 av programmet avsluttes med et oppsummerende idéutviklingsmøte. Parallelt til samlingene vil virksomhetene kunne jobbe med utgangspunkt i sin situasjon og med utviklingen av en roadmap frem mot egen ønsket situasjon mtp. bærekraftsmodenhet og ambisjonsnivå. Samlingene arrangeres i samarbeid med noen av landets ledende eksperter innen bærekraft/ESG i næringslivet, og vil gi en unik mulighet til å lære av de bedriftene som har kommet lengst, og diskutere og utveksle erfaringer med disse og andre deltakere.

Samlingene vil være «lunsj til lunsj» samlinger over to dager eller heldagssamlinger.

(NB! Programmet er fremdeles under utvikling og det tas forbehold om endringer!)

 

Påmelding del 1
Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Kartlegging

Sted: Webinar/1:1 digitalt møte og egenrapportering
[Partner: Klosser Innovasjon]
I løpet av AUGUST 2023
Kartlegging av bærekraftsmodenhet (Sustainability Readiness Level, SRL) og benchmarking mot sammenlignbare aktører/konkurrenter.
Microsoft Teams

Påmeldte bedrifter inviteres til et digitalt møte i løpet av august. Hensikten med møtet er å definere bedriftens ønsker og ambisjoner knyttet til bærekraft og sirkularitet, samt kartlegge bærekraftsmodenhet ved hjelp av SRL-skalaen. Med utgangspunkt i dette vil bedriften i løpet av programmet fylle ut et veikart med anbefalinger til konkrete tiltak som bør gjennomføres for å både sikre etterlevelse av krav og styrke konkurransekraften.

Mer info kommer her…

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 1. Krav og forventninger

Sted: Sparebank 1 Østlandet, Strandgata 15, Hamar
[Partner: Sparebank1 Østlandet]
22. – 23. AUGUST

Grunnleggende om bærekraftsarbeidet i bedrifter – verktøy og metodikk.

Kartlegging og håndtering av krav fra ulike interessenter. Hvordan jobbe godt med interessentanalyse?

Hvilke krav stiller bank og finans til bedrifter nå og i fremtiden?

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 2. Vesentlighet, rammeverk og reguleringer

Sted: Næringslivets hus, Oslo
[Partner: NHO Mat og Drikke, + Partner 2]
19. – 20. SEPTEMBER

 • FNs bærekraftsmål som rammeverk for bedrifters bærekraftsarbeid.
 • Vesentlighetsanalysen som grunnlaget for alt bærekraftsarbeid.
 • Standarder for rapportering (GRI oa.)
 • Fra frivillig rapportering til lovkrav om rapportering. Hvem, når og hvordan?
 • Ulike standarder og rammeverk (GRI, SBTi, TCFD, CSRD osv.)
 • Grønnvasking – nå skjerpes lovverket betraktelig – hvordan kommunisere om bærekraft på riktig måte?
 • EU Green Deal med bla. taksonomi, sirkulærøkonomistrategi og Farm 2 Fork. Hvilken betydning får dette for norske virksomheter, og hvordan forberede seg?

 

 

 

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 3. Sirkulærøkonomi

Sted: Tønsberg
[Partner: Norsk Senter for Sirkulær Økonomi]
17. – 18. OKTOBER

Definisjon og sentrale prinsipper for sirkularitet.

Sirkulære forretningsmodeller og industrielle symbioser. Workshop sammen med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Land møter hav.

Bedriftscase (TBD)

Besøk ved Den Magiske Fabrikken

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Avslutningsmøte

Sted: Østlandet (TBD)
31. OKTOBER, kl. 9-15

Ferdigstillelse av individuelle roadmaps.

Hva nå? Workshop for videre klyngesamarbeid om bærekraftsarbeid.

Evaluering.

 

Dokumenter

Her legges fortløpende presentasjoner, fagartikler ol. fra samlingene ut.

Bidragsytere i programmet

(Flere kommer…)

Pris og søknad om deltakelse

Programmet er åpent for alle norske virksomheter innen landbruk, matproduksjon og bioindustri, men medlemmer i NCE Heidner Biocluster får rabattert deltakelse og gis prioritet dersom programmet blir fulltegnet.

Programmet er støttet gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, noe som betyr at klyngens medlemmer kun betaler en egenandel på NOK 5 000 per deltaker. Merk at utgifter til reise, overnatting og noe diett kommer i tillegg.
– Ikke medlem? Ta kontakt for et tilbud!

Meld din interesse for å delta ved å benytte påmeldingsknappen ovenfor. Deltakelse er bekreftet når du mottar e-post med faktura.

Del 2: Videre jobbing med bærekraftsinnovasjon og sirkulære prosjekter

For bedrifter som ønsker å ta steget videre, og jobbe fokusert med bærekraftsinnovasjon, tilbyr vi en del 2. Her vil 3-4 virksomheter få muligheten til å jobbe videre med utgangspunkt i innsikten fra del 1 og gjennom metodikken i Klosser Resiliens få hjelp til å utvikle nye bærekraftige løsninger og sirkulære innovasjonssamarbeid.

Åpnes for påmelding i september!

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Dokumenter

Her legges fortløpende presentasjoner, fagartikler ol. fra samlingene ut.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS