Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Kompetanse og verktøy for å løfte ditt bærekraftsarbeid

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Programmet er dessverre over for denne gang. Ta kontakt for å motta informasjon når vi lanserer ny mulighet for deltakelse.

Om programmet

NCE Heidner Biocluster lanserte i 2023 Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen. Programmet er utviklet for deg som er leder, styremedlem eller ansatt i en virksomhet tilknyttet verdisirkelen for matproduksjon og bioindustri, og ønsker å bidra til at din virksomhet håndterer problemstillinger knyttet til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft på en måte som sikrer både etterlevelse av lovkrav og økt attraktivitet.

Gjennom tre fysiske samlinger med noen av landets beste eksperter, gås det i dybden på sentrale tema som interessent- og vesentlighetsanalyse, nye bærekraftsreguleringer og skjerpede rapporteringskrav, samt sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. Målet med programmet er å sikre at deltakerne har oppdatert kompetanse og forståelse for bestepraksis anno 2023 for arbeidet med bærekraft. I tillegg tilbys en kartlegging i bærekraftsmodenhet og veiledning i å utvikle et veikart for å definere hva bedriften bør ha fokus på framover i sitt arbeid.

Programmet tar utgangspunkt i stegene i bærekraftsmetoden Klosser Resiliens, som er basert på bestepraksis for omstilling til ansvarlig og konkurransedyktig forretningsdrift.

 1. Innføring i sentrale begreper og prinsipper for godt bærekraftsarbeid
 2. Kartlagt egen bedrifts bærekraftsmodenhet og utarbeidet et veikart for å øke denne i tråd med kommende krav
 3. Diskutere med ekspertene innen feltet og ta i bruk verktøy og metodikk i egen virksomhet
 4. Bedriftsbesøk som gir innsikt i hva andre har gjort, med konkrete eksempler
 5. Veiledning og oppfølging mellom samlinger
 1. De største driverne for bærekraftig omstilling av næringslivet
 2. Krav fra ulike interessenter og vesentlighet som grunnlaget for alt bærekraftsarbeid
 3. Kommunikasjon om bærekraft – og hvordan unngå å grønnvaske
 4. Lovkrav inkl. hva som vil komme – og hva disse vil bety for din virksomhet
 5. Sirkulærøkonomi og sirkulær utnyttelse av bioressurser

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på brit@nullklosser.no

Program 2023

Løft din virksomhets bærekraftsarbeid

Programmet består av en innledende kartlegging av bærekraftsmodenhet og ambisjoner for virksomhetens arbeid med bærekraft og sirkulærøkonomi, som gjennomføres digitalt. Det arrangeres tre fysiske samlinger (lunsj til lunsj) i hhv. Hamar, Oslo og Tønsberg. Programmet avsluttes med en fysisk samling der fokus er på videre arbeid. Samlingene arrangeres i samarbeid med noen av landets ledende eksperter innen bærekraft/ESG i næringslivet, og vil gi en unik mulighet til å lære av de bedriftene som har kommet lengst, og diskutere og utveksle erfaringer med disse og andre deltakere.

Parallelt til samlingene oppfordres deltakerne til å jobbe med sitt eget veikart frem mot egen ønsket situasjon for bærekraftsmodenhet og -ambisjonsnivå. Det vil være mulig å få veiledning og tilbakemeldinger på sitt veikart.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Påmelding
Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Kartlegging av bærekraftsmodenhet og ambisjoner

Dato: I løpet av høsten 2023
Sted: Egenrapportering og digitalt møte
Partner: Klosser Innovasjon/Klosser Resiliens

Deltakerne inviteres til et digitalt møte der hensikten er å kartlegge bærekraftsmodenhet og definere bedriftens ønsker og ambisjoner knyttet til bærekraft og sirkularitet. Diskusjonen vil basere seg på en egenevaluering som gjennomføres digitalt i forkant av møtet. Dette vil gi bedriften verdifull innsikt i nåsituasjonen og identifisere hvor det finnes forbedringspunkter.

Med utgangspunkt i dette oppfordres bedriften til å utvikle et veikart for å nå sin ønskede situasjon, som man vil kunne få verdifull kunnskap og innspill til gjennom programmet. I den avsluttende samlingen vil det være mulig å presentere og få konkrete tilbakemeldinger på sitt veikart.

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 1. Bærekraftig omstilling / Hva forventes av våre interessenter?

Dato: 22.-23. AUGUST
Sted: Strandgata 15, Hamar (Hos Sparebank1 Østlandet)
Partner: Sparebank1 Østlandet

Program

22. august kl. 11.00-16.00: Motivasjon og endringsledelse for bærekraftig omstilling i bedriften


Ankomst og lunsj
(11:00 – 12:00)

Velkommen og introduksjon til programmet v/ Brit Rønning Johansen, klyngeleder NCE Heidner Biocluster

Hva er det som driver oss? v/ Elise Sæle Dahle, Land møter hav
Hva er det som driver oss? Endring krever hard arbeid. Det er mye enklere å peke på hvor andre må endre enn å gjøre endringene selv. Vi er avhengig av engasjement. Men hvordan skal vi klare å mobilisere engasjementet som finnes i organisasjonen? Hvordan får vi flere til å dra i samme retning? Hvordan klarer vi å motivere til endring?

Vår vei fram til å bli ratet i verdensklasse på bærekraft v/Karoline Bakka Hjertø, Sparebank1 Østlandet
Sparebank1 Østlandet satte seg tidlig klare mål om å bli ledende innen bærekraft. I dag scorer banken på topp på flere ulike ratinger og vurderes av forbrukere som Norges mest bærekraftige bank i Sustainable Brand Index. Hvordan har man jobbet for å nå målet, og hva har vært suksessfaktorene for at man har lykkes med dette?

Hva betyr EUs krav til finansnæringene, inkl. EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter, for næringslivet? v/Karoline Bakka Hjertø, Sparebank1 Østlandet
Kapitalflyten skal støtte opp under det grønne skiftet og finansnæringen fører derfor an i bærekraftsarbeidet. Hva betyr egentlig EUs arbeid med en  taksonomi for bærekraftige aktiviteter, og nye lovkrav til finansnæringen, for næringslivet? Hvorfor bør bedriftene følge med på dette?

(Felles middag kl. 18.00)

23. august kl. 09.00-12.00: Interessentenes krav og forventninger, med hovedfokus på bank og finansieringsaktører

Muligheter, krav og forventninger fra bank og finans til bedrifter og bonden v/Ann Brudevoll og Klaus Martin Holtgaard, Sparebank1 Østlandet

Krav fra virkemiddelapparatet for forskning, utvikling og innovasjon v/representanter for Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd (TBD)

Interessent-innsikt og betydning for forretningsmuligheter og bærekraftsinnovasjon v/Regine Behrens Dyreng, Klosser Innovasjon

Lunsj og avreise

 

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 2. Lovkrav, rammeverk og rapportering & bærekraftig strategi

Dato: 19.-20. SEPTEMBER
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo
Partner:
NHO Mat og Drikke

 

 

Program

19. september (11.00-16.00) og 20. september (09.00-12.00)
Fokuset for samlingen vil være på å gi deltakerne en oppdatering på overordnede føringer og strategiske mål i EU, samt lovkrav bla. knyttet til rapportering og kommunikasjon om bærekraft. I tillegg ser vi på hvordan dette også gir forretningsmuligheter – og hvordan jobbe med bærekraft på en måte som styrker konkurransekraft.

 • Det store bildet: Hva betyr EUs Green Deal og særlig Farm to Fork for norske bedrifter? v/An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og Drikke
 • Regelverk, rammeverk og rapportering v/Kia Klavenes, KPMG Norge
 • Vårt arbeid med vesentlighetsanlysen og dennes påvirkning på strategisk fokus v/Ellen Behrens, SVP Sustainability, Orkla ASA
 • Bærekraftig strategi og forretningsutvikling v/Kia Klavenes, KPMG Norge
 • TBD

Detaljert program sendes deltakerne i forkant av samlingen.

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Samling 3. Sirkulær bioøkonomi

Dato: 17.-18. OKTOBER
Sted: Tønsberg/Den magiske fabrikken
Partner: Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

 

Program

17. oktober (11.00-17.00)
Ankomst og lunsj Quality Hotel Tønsberg
Besøk ved Den Magiske Fabrikken med omvisning, bedriftspresentasjoner v/Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Den magiske fabrikken
Refleksjoner, case-diskusjon med utgangspunkt i sirkulære prinsipper v/Elise Sæle Dahle, Land møter hav
Workshop: Sirkulære forretningsmodeller og industrielle symbioser v/Elise Sæle Dahle, Land møter hav

19.00 Felles middag

18. oktober (09:00-12:00)
Workshop forts.: Sirkulære forretningsmodeller og industrielle symbioser v/Elise Sæle Dahle, Land møter hav
Lunsj og avreise

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Avslutningsmøte

Sted: Hamar (TBD)
31. OKTOBER, kl. 9-15

Presentasjon av veikart og mulighet for å få tilbakemeldinger på disse v/Kia Klavenes, KPMG
Workshop bærekraftsinnovasjon v/Klosser Resiliens
Evaluering og videre arbeid

 

Anbefalte lenker

Sparebank 1 Østlandet bærekraftsveileder https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift/tips-og-rad/barekraftsveileder.html

Sustainable business models An open access, online teaching program developed jointly by CBS, ESADE and NHH, and co-funded by Erasmus+. Explore the six modules with 32 videos on how to design and implement sustainable business models. https://www.nhh.no/en/sustbus/

RESTART BUSINESS Jørgensen | Pedersen https://restart.business/

Resiliens Klosser Innovasjons tilbud innen bærekraftstrategi og bærekraftsinnovasjon https://klosser.no/klosser_resiliens/

Bidragsytere i programmet

(Flere kommer…)

Programmet er støttet av:

Pris og søknad om deltakelse

Programmet er åpent for alle norske virksomheter innen landbruk, matproduksjon og bioindustri, men medlemmer i NCE Heidner Biocluster får rabattert deltakelse og gis prioritet dersom programmet blir fulltegnet.

Programmet er støttet gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, noe som betyr at klyngens medlemmer kun betaler en egenandel på NOK 5 000 eks. mva. per deltaker for hele programmet. Deltakelse på enkeltsamlinger NOK 2000 kr eks. mva. per deltaker. Merk at utgifter til reise, overnatting og noe diett kommer i tillegg.
– Ikke medlem? Ta kontakt for et tilbud!

Meld din interesse for å delta ved å benytte påmeldingsknappen ovenfor. Deltakelse er bekreftet når du mottar e-post med faktura.

Klosser Resiliens – for videre jobbing med bærekraftsinnovasjon og sirkulære prosjekter

For bedrifter som ønsker å ta steget videre, og jobbe fokusert med bærekraftsinnovasjon, tilbyr vi en del 2. Her vil 3-4 virksomheter få muligheten til å jobbe videre med utgangspunkt i innsikten fra del 1 og gjennom metodikken i Klosser Resiliens få hjelp til å utvikle nye bærekraftige løsninger og sirkulære innovasjonssamarbeid.

Åpent for påmelding!

Sirkulær og bærekraftig – bærekraftsløftet for den grønne bionæringen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS