AgriFoodTech

Sammen med Norges ledende inkubatorer skal NCE Heidner Biocluster koordinere et nasjonalt samarbeid for å styrke kommersiell utvikling, skalering og eksport av norsk AgriFoodTech gjennom et landslag. Målet er å skape en ny, norsk eksportindustri for utnyttelse av biologiske ressurser.

Landslaget for norsk AgriFoodTech

NCE Heidner Biocluster, Klosser Innovasjon, T:Lab, Aggrator Inkubator Ås og Mære Landbruksskole går sammen om å lansere ideen om et nasjonalt landslag for å fremme norsk agrifoodtech internasjonalt.

Landbruksteknologi har stort markedspotensial globalt. Ulike analyser viser at det totale markedet kan være verdt nærmere 700 milliarder dollar innen 2027.

Landslaget skal bistå bedriftene med størst skaleringspotensial til å lykkes internasjonalt, samt bistå til å ta en global posisjon. Det er også et ønske om å øke norsk deltakelse i europeiske konsortier for testing av teknologier i EU-programmene Digital Europe og Horizon Europe.

Agri FoodTech vil styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi 

NCE Heidner Bioclusters oppgave vil være å koordinere innsatsen i landslaget, samtidig som vi skal styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft.

AgriFoodTech har stort markedspotensiale internasjonalt

Medlemmene i klyngen sitter på unik kompetanse og teknologi som kan danne grunnlaget for en ny, grønn eksportindustri.

Gjennom felles satsing har bedriftene i klyngen identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi.

– NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Ved å satse på mulighetene innen AgriFoodTech vil vi ikke bare kunne skape nye muligheter og lage en helt ny industri, men samtidig øke konkurransekraften til klyngebedriftene og i primærnæringene, sier Kristiane Haug Berg, leder for AgriFoodTech i Klosser Innovasjon.

Les mer:
klosser.no/agrifoodtech
– Derfor trenger vi et landslag for AgriFoodTech
Hele Norge eksporterer AgriFoodTech
Full støtte til landslaget for AgriFoodTech

Er du en ambisiøs agrifoodtech-bedrift, eller besitter du teknologi eller andre ressurser som landslaget har behov for?

Ta gjerne kontakt med Kristiane Haug Berg, leder for AgriFoodTech i Klosser Innovasjon.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS