Personvernerklæring

Personvernreglene er laget for at du skal være sikker på at vi behandler opplysninger om deg på en korrekt måte. Målsettingen vår er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Publisert 18. mars 2020
Revidert 10. februar 2021
Skrevet av linda-theres

Det er viktig at du vet hvilke personopplysninger Klosser Innovasjon AS samler inn om deg, og hvordan vi bruker dem.

Hvis vi skulle gjøre større endringer av våre retningslinjer for personvern, vil vi gi deg beskjed. Om nødvendig vil vi også be om din godkjennelse.

Personvernerklæring

Hvordan erklæringen gjelder for deg, vil avhenge av hvilken type kontakt du har med oss. For eksempel:

  1. Deltar du i et arrangement, kurs eller samarbeid i regi av Klosser Innovasjon/NCE Heidner Biocluster, bruker vi informasjonen du gir oss til å oppfylle både våre og Samarbeidspartnernes forpliktelser til å levere tjenesten til deg, og hvis det er tillatt vil vi holde deg oppdatert om andre arrangementer som kan være av interesse for deg.
  2. Når du surfer på nettstedene våre, bruker vi informasjonskapsler for å kunne gi deg en personlig tilpasset og forhåpentligvis sømløs brukeropplevelse.

Når du får rådgivning eller er inkubatorbedrift hos oss lagrer vi informasjon som er relevant i forhold til å kunne gi deg best mulig rådgivning.

Valgene og rettighetene du har i de ulike tilfellene er mer detaljert forklart nedenfor.

Hvilken informasjon har vi og hvor vi får den fra

Vi samler inn og lagrer ulike typer informasjon om deg når du påmeldt arrangementer, søker råd og veiledning, deltar i prosjekter, inkubasjon og andre aktiviteter knyttet til næringsutvikling og samarbeid.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi samler inn og bruker informasjonen din av mange grunner, f.eks. for å hjelpe deg til å se arrangementene og kursene som er mest relevante for deg, for å dele nyheter, for markedsføring og ellers når loven krever det.

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor

Vi kan dele informasjonen din med vår(e) samarbeidspartner(e) som er med på å sette opp arrangementet eller samarbeidspartnere i tillegg til andre tredjeparter i tilknytning til tjenesten som leveres.

Dine valg og rettigheter

Du kan velge om du ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss. Du har også rett til å få tilgang til informasjonen vi har om deg.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi tar alltid forholdsregler for å sørge for at informasjonen er beskyttet, og for å slette den på en sikker måte når vi ikke lenger trenger den. Klosser Innovasjon benytter ERP og CRM systemer som oppfyller kravene til datalagring.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om denne erklæringen eller om hvordan vi håndterer informasjonen din, ta kontakt med oss.

Hvilken informasjon vi har og hvor vi får den fra

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

  1. For å oppfylle kontrakten vår med deg

Vi bruker informasjonen din når du inngår en kontrakt med oss (påmelding, samarbeidsavtaler, kurs) for å kunne:

For våre berettigede forretningsinteresser (hva betyr det?)

Om dine innstillinger for personlig tilpasning

Vi kan gi deg mer av det du vil ha når vi kjenner deg bedre. For å sikre at meldingene våre og nettstedet vårt er relevante for deg, oppretter vi en brukerprofil med opplysningene vi har om deg og om hvordan du bruker tjenestene våre.

Der du har gitt ditt samtykke

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor

Dine valg og rettigheter

Valgmuligheter

Dersom du har gitt oss ditt samtykke, kan du trekke det tilbake ved å gjøre følgende:

Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Sikkerhetstiltakene vi bruker vil avhenge av hvilken type informasjon som samles inn.

Vi vil bare lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, og for eventuelle juridiske formål der vi er rettslig forpliktet til å oppbevare informasjonen. Vi vil slette informasjonen din på en sikker måte når den ikke lenger behøves for disse formålene, i henhold til selskapets retningslinjer.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om opplysningene ovenfor eller om hvordan vi håndterer personvern, kontakt post@nullheidner.no

Du kan også kontakte Datatilsynet, men vi oppfordrer deg til å først la oss forsøke å hjelpe deg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS