Temagrupper

Et av NCE Heidner Bioclusters viktigste verktøy er de ulike temagruppene som vi fokuserer vår innsats innenfor.
Disse temagruppene er definert og utviklet sammen med medlemmene.

Som medlem i klyngen kan du melde deg på de gruppene du ønsker å delta i. Deltagelse i gruppene er helt uforpliktende, og du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på. Ønsker du ytterligere informasjon om noen av temagruppene, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen i klyngeadministrasjonen.

Bærekraft

Ledes av: Felleskjøpet Agri
Bærekraft er allerede en grunnpilar i virksomhetene og et viktig konkurransefortrinn for klyngens medlemmer.

Gjennom samarbeidet i temagruppe for bærekraftig business skal virksomhetene i enda større grad sikre verdiskaping på en tredelt bunnlinje: sosialt, miljømessig og økonomisk.
Dette innebærer arbeid både for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men ikke minst fokus på å  identifisere og utnytte innovasjonspotensialet som ligger i økt etterspørsel etter mer bærekraftige løsninger.

Deltakere i temagruppe for bærekraftig business ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål nås, og mener at samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes med dette.
Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Brit Rønning Johansen

Ny teknologi (to undergrupper)

NCE Heidner Biocluster har etablert seg som nasjonalt ledende, og medlemmene har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innen bærekraftig matproduksjon. Fokusområdet handler om å utnytte potensialet ved å kombinere nye teknologier med den teknologi og kompetanse klyngen allerede innehar. To områder peker seg ut som spesielt viktige satsningsområder, og har fått hver sin gruppe.

1. Bioteknologi

Ledes av: Geno
Denne temagruppen er for utvikling og innovasjon rundt genteknologi. Ny metodikk, bruksområder eller nye koblinger skal opprettholde og videreutvikle konkurransefortrinnet som finnes på dette området i klyngen. Her vil temaene være blant annet genomisk seleksjon, CRISPR, biologi, lagring og sikring av fremgang, og nye måter å anvende genetiske data.
Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Sigrid Bratlie.

2. Digitalisering

Ledes av: Norsvin
Det finnes enorme muligheter rundt digitalisering og behandling av big data. Her kan opplysninger knyttes og analyseres på måter som ikke er blitt gjort før, og en kan få verdifulle koblinger rundt alt fra gjødsling, vanning, kvalitet på avling, fôrutnytting, dyredata,- alt som gjør at man kan drive et effektivt presisjonslandbruk. Her ligger muligheter for nye brukervennlige digitale løsninger på alle nivå. Maskinlæring er også et aktuelt tema, og store sammenkoblede skyløsninger.

VR/AR-teknologi tilbyr helt nye måter å vise ting på. Alt fra innredning, maskiner, bygninger, dronebilder og virtuelle reiser og rom som gir en virkelighetstro opplevelse av omgivelsene. Dette kan blant annet brukes til å vise frem både produkter og systemer som skal tilpasses kunden og har stort potensiale i mange sektorer.

I temagruppen er det blant annet arrangert et lederkurs med fokus på digitalisering og endringer og kurs som omhandler digital robusthet. Fremover vil det bli tilbudt både en fasilitert innovasjonsprosess hvor medlemmene oppfordres til å bringe inn sine digitaliseringsprosjekter, samt webinar/kurs om temaet informasjonssikkerhet.
Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Anja Løkken Stokke.

Internasjonal kommersialisering

Ledes foreløpig av administrasjonen.
NCE Heidner Bioclusters medlemsbedrifter har gjennom tiår utviklet teknologi og metodikk for produksjon av sunn og trygg mat. Nå handler det om å øke avkastningen på de investeringene som er gjort, og mye av potensialet ligger i eksportmarkedet. Fokusområdet handler om å styrke kompetansen på kommersialisering; nasjonalt og internasjonalt, identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Gjennom dette fokusområdet skal vi nå hovedmålet om eksport og legge grunnlaget for å bli et globalt utstillingsvindu.

Det vil bli tilbudt relevante kurs og webinarer eller seminarer fremover basert på ønsker fra gruppens medlemmer og aktuelle tilbud. For internasjonalt marked vil man samarbeide tett med Innovasjon Norge og benytte seg av de kurs og programmer som tilbys fra deres apparat.
Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Kristiane Haug Berg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS