Våre partnere

Agdir

Agdir er en digital rådgiver-plattform for alle som dyrker eller bearbeider jord.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Animalia

Animalia styrker kjøtt- og eggproduksjonen langs hele verdikjeden.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aninova

Aninova tilbyr tjenester for avl av kjæledyr og små populasjoner med produksjonsdyr.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aviant

Aviant AS jobber med autonom dronetransport.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Agdir

Agdir er en digital rådgiver-plattform for alle som dyrker elle...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Animalia

Animalia styrker kjøtt- og eggproduksjonen langs hele verdikjed...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aninova

Aninova tilbyr tjenester for avl av kjæledyr og små populasjone...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aviant

Aviant AS jobber med autonom dronetransport.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Avisomo

Avisomo lager systemer for innendørs dyrkning.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Biobank

BioBank AS ble etablert i 2005 og er en nasjonal biobank for fi...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Biologisk AS

Biologisk AS leverer nyttedyr, rådgiving og driftsbistand til n...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Bioregion Institute

Bioregion Institute fungerer som et tverrfaglig Living Lab.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Biosirk Norge

Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjære...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Cryogenetics

Cryogenetics den ledende leverandøren av teknologi og tjenester...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Decon Sfs

Decon SFS (Safer Food Solutions) på Kongsvinger arbeider for å ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Dyrkbart

Dyrkbart installerer og drifter urbane kjøkkenhageløsninger og ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Digifarm

Digifarm jobber for å hjelpe deg som bonde med å spare penger o...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Felleskjøpet

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44.000 bønder.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Findmy AS

Findmy produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennes...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Geno

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8.400 norske storfebønder....

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Graminor

Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til&n...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hias

Hias IKS er innlandets største vann- og avløpsselskap.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hias How2O AS

Hias How2O leverer morgendagens prosessløsning til renseanlegg ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hoff

HOFF er et samvirke som eies av ca. 500 potetbønder. Bøndenes m...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongeli...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Invertapro

Invertapro jobber med å få mest mulig ut av avfallet, ved å pro...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Miljøfôr Norge

Miljøfôr Norge foredler rester fra matvareindustrien til dyrefô...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Mimiro

Mimiro er bondens teknologiselskap

Pil_svartLes medlemspresentasjon

N2 Applied

N2 Applied har utviklet en løsning som gjør det mulig for bønde...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nibio

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunns...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmå...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nofima

Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsret...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket o...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NORGRO AS

NORGRO er en ledende, landsdekkende leverandør av såvarer, plan...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norilia

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NorInsect

NorInsect produserer insektlarver i Stordal i Møre og Romsdal. ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norse Biotech

Norse Biotech AS utvikler innovative høyverdiprodukter fra biom...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasj...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bond...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norsvin

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusent...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nortura

Nortura er bondens selskap. Vi har 19.000 eiere som praktiserer...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norwegian Red

Norwegian Red is on the journey to prove itself as perhaps the ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Orkel AS

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide la...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

OS ID

OS ID er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øre...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Rethink Food

Rethink Food er et opplysningskontor for bærekraftig mat.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Sirkula

Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Skogfrøverket

Skogfrøverket har som formål å sørge for en landsdekkende tilga...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Skogplanter Østnorge AS

Skogplanter Østnorge AS er Norges største leverandør av skogpla...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

SoilMate AS

SoilMate Leveler er en elektronisk sensor som kan kobles til jo...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

SoilSteam International

SoilSteam renser jorda for invaderende fremmedarter helt uten b...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Spermvital

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermi...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Sweco Norge AS

Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørvirkso...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Strand Unikorn

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden....

Pil_svartLes medlemspresentasjon

The Assessment Company

The Assessment Company er et av Nordens raskest voksende konsul...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

TINE

TINE er et norsk samvirkeselskap eid melkeprodusenter som lever...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Topigs Norsvin


Topigs Norsvin er et ledende svinegenetikkselskap og kjent ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

TYR

TYR er en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfe...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Våre samarbeidspartnere

Eidsiva

Som et stort energi- og infrastrukturselskap er Eidsiva bevisst sin samfunnsrolle.

Pil_svartLes mer

The Explorer

The Explorer er Norges offisielle kanal for internasjonal profilering og markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger. Tjenesten skal sørge for lavere klimautslipp gjennom økt eksport av grønn teknologi fra Norge.

Pil_svartLes mer

Hamarregionen reiseliv og utvikling

Hamarregionen reiseliv og utvikling er et samarbeid på tvers av kommunene Løten, Stange og Hamar for å øke vekstkraft i reiseliv, profilering, næringsutvikling og tilflytting.

Pil_svartLes mer

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør.

Pil_svartLes mer

Eidsiva

Som et stort energi- og infrastrukturselskap er Eidsiva bevisst...

Pil_svartLes mer

The Explorer

The Explorer er Norges offisielle kanal for internasjonal profi...

Pil_svartLes mer

Hamarregionen reiseliv og utvikling

Hamarregionen reiseliv og utvikling er et samarbeid på tvers av...

Pil_svartLes mer

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør.

Pil_svartLes mer

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport fo...

Pil_svartLes mer

Klosser Innovasjon

Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste innovasjons- og ut...

Pil_svartLes mer

Norges forskningsråd

Forskingsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, ...

Pil_svartLes mer

Ringsaker kommune

Ringsaker er den klart største kommunen i Innlandet med sine 12...

Pil_svartLes mer

Siva

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og nærin...

Pil_svartLes mer

SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har...

Pil_svartLes mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS