Våre medlemmer

Animalia

Animalia styrker kjøtt- og eggproduksjonen langs hele verdikjeden.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aninova

Aninova tilbyr tjenester for avl av kjæledyr og små populasjoner med produksjonsdyr.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aquagen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Avisomo

Avisomo lager systemer for innendørs dyrkning.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Animalia

Animalia styrker kjøtt- og eggproduksjonen langs hele verdikjed...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aninova

Aninova tilbyr tjenester for avl av kjæledyr og små populasjone...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Aquagen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller o...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Avisomo

Avisomo lager systemer for innendørs dyrkning.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Bestfør AS

Et system for oppfølging av produkter med begrenset holdbarhet....

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Biobank

BioBank AS ble etablert i 2005 og er en nasjonal biobank for fi...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Biosirk Norge

Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjære...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Cryogenetics

Cryogenetics den ledende leverandøren av teknologi og tjenester...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Curida

Curida har lange tradisjoner for farmasøytisk produksjon på Elv...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Decon Sfs

Decon SFS (Safer Food Solutions) på Kongsvinger arbeider for å ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Digifarm

Digifarm jobber for å hjelpe deg som bonde med å spare penger o...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Felleskjøpet

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44.000 bønder.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Geno

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8.400 norske storfebønder....

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Graminor

Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til&n...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hamarregionen Utvikling og Reiseliv

Hamarregionen utvikling og reiseliv  er et samarbeid på tv...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Headit

Headit skaper faktabaserte beslutninger, nye produkter og autom...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hias

Hias IKS er innlandets største vann- og avløpsselskap.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hias How2O

Hias How2O leverer morgendagens prosessløsning til renseanlegg ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Hoff

HOFF er et samvirke som eies av ca. 500 potetbønder. Bøndenes m...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongeli...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport fo...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Invertapro

Invertapro jobber med å få mest mulig ut av avfallet, ved å pro...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Klosser Innovasjon

Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste innovasjons- og ut...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Miljøfôr Norge

Miljøfôr Norge foredler rester fra matvareindustrien til dyrefô...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Montasjen AS

Bærekraftig insektsoppdrett.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nibio

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunns...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmå...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nofima

Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsret...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket o...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norilia

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura.

Pil_svartLes medlemspresentasjon

NorInsect

NorInsect produserer insektlarver i Stordal i Møre og Romsdal. ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bond...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Norsvin

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusent...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Nortura

Nortura er bondens selskap. Vi har 19.000 eiere som praktiserer...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

OS ID

OS ID er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øre...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Rørosmeieriet

Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom indu...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Sirkula

Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Skogfrøverket

Skogfrøverket har som formål å sørge for en landsdekkende tilga...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Spermvital

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermi...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Strand Unikorn

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden....

Pil_svartLes medlemspresentasjon

The Assessment Company

The Assessment Company er et av Nordens raskest voksende konsul...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

TINE

TINE er et norsk samvirkeselskap eid melkeprodusenter som lever...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Topigs Norsvin


Topigs Norsvin er et ledende svinegenetikkselskap og kjent ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

TYR

TYR er en organisasjon for både de som driver med renraseb...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og ...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Ajer ungdomsskole

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommu...

Pil_svartLes medlemspresentasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS