Biologisk AS

https://biologisk.no/

Biologisk AS leverer nyttedyr, rådgiving og driftsbistand til norske produsenter av bær, grønnsaker, blomster og krydderplanter.

Biologisk AS bidrar til å forsterke kunnskap om biologisk plantevern gjennom å
kombinere fagkunnskap, rådgivning, tilgang til biologiske produkter, og ved å ta i bruk nyutviklet
teknologi og digitale plattformer.

Med dette bidrar Biologisk AS til å nå flere bærekrafts mål, blant annet innen miljø og klima, sosiale forhold, økonomi og innovasjon.

Kundene er profesjonelle gartnerier innen produksjon av grønnsaker, urter og blomster, jordbærproduksjon i tunell og veksthus i Norge og Norden. Vi har 15 års erfaring med rådgivning og produktsalg av biologisk plantevern og kjenner bransjen godt. Selskapet er i en utviklingsfase, og gjennom tett kontakt med yrkesdyrkere, leverandører og forskningsmiljøer skal Biologisk AS bli den viktigste aktøren for bærekraftig plantevern i Norden.

[Tilbake]

Aktuelt fra medlemmene

Digifarm: norsk agritech-startup fikk hjelp fra EIC Accelerator til å skape vekst
Fotokred_hvit Thomas Selvaag Moss

Digifarm: norsk agritech-startup fikk hjelp fra EIC Accelerator til å skape vekst

Digifarm, en Hamar-basert agritech-startup, bruker kunstig intelligens (KI) og satellittdata for å revolusjonere avlingsoptimalisering. I 2022 sikret de seg nærmere 6 millioner euro i tilskudd og egenkapital fra EU-programmet EIC Accelerator. Selskapet har nå etablert seg i 23 land. I juni er prosjektet ferdig, og denne uken besøkte Digifarm NCE Heidner Biocluster sammen med sin prosjekt-kontakt fra European Innovation Council (EIC) for å dele av sine erfaringer.

NORGRO AS er ny partner i klyngen
Fotokred_hvit NORGRO AS

NORGRO AS er ny partner i klyngen

NORGRO er tatt opp som ny partner i NCE Heidner Biocluster. Selskapet er en ledende, landsdekkende leverandør av såvarer, plantemateriale og midler til yrkesdyrkere innen grøntnæringen.

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser

Fokuset er stort på reduksjon av klimagasser fra drøvtyggersektoren nasjonalt og globalt, og ulike metanreduserende tiltak er under utprøving og evaluering. Norturas forsøk med utprøving av 3-NOP til okser på en typisk norsk fôrrasjon er et stort og viktig bidrag i arbeidet når det skal rigges til for å ta i bruk metanhemmere i norsk kjøtt- og melkeproduksjon. Dette er en del av arbeidet for å kunne nå landbrukets klimamål fram mot 2030.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS