Biologisk AS

https://biologisk.no/

Biologisk AS leverer nyttedyr, rådgiving og driftsbistand til norske produsenter av bær, grønnsaker, blomster og krydderplanter.

Biologisk AS bidrar til å forsterke kunnskap om biologisk plantevern gjennom å
kombinere fagkunnskap, rådgivning, tilgang til biologiske produkter, og ved å ta i bruk nyutviklet
teknologi og digitale plattformer.

Med dette bidrar Biologisk AS til å nå flere bærekrafts mål, blant annet innen miljø og klima, sosiale forhold, økonomi og innovasjon.

Kundene er profesjonelle gartnerier innen produksjon av grønnsaker, urter og blomster, jordbærproduksjon i tunell og veksthus i Norge og Norden. Vi har 15 års erfaring med rådgivning og produktsalg av biologisk plantevern og kjenner bransjen godt. Selskapet er i en utviklingsfase, og gjennom tett kontakt med yrkesdyrkere, leverandører og forskningsmiljøer skal Biologisk AS bli den viktigste aktøren for bærekraftig plantevern i Norden.

[Tilbake]

Aktuelt fra medlemmene

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser

Fokuset er stort på reduksjon av klimagasser fra drøvtyggersektoren nasjonalt og globalt, og ulike metanreduserende tiltak er under utprøving og evaluering. Norturas forsøk med utprøving av 3-NOP til okser på en typisk norsk fôrrasjon er et stort og viktig bidrag i arbeidet når det skal rigges til for å ta i bruk metanhemmere i norsk kjøtt- og melkeproduksjon. Dette er en del av arbeidet for å kunne nå landbrukets klimamål fram mot 2030.

SoilSteam International AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit SoilSteam International AS

SoilSteam International AS er nytt medlem i klyngen

SoilSteam er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Gründerbedriften med base i Sandefjord renser jorden for invaderende fremmedarter uten bruk av kjemikalier, slik at den får nytt liv som matjord.

Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Dyrkbart

Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen

Dyrkbart er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Selskapet er en startup som utvikler sirkulære tjenester til eiendomsbransjen. Fokus er håndtering av matrester gjennom nabolagskompostering og urbane kjøkkenhageløsninger for dyrking av grønnsaker, samt håndtering av overvann som en sentral merverdi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS