Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster 

NCE Heidner Biocluster er Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer med ca. 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.  

NCE Heidner Biocluster er vokst ut av samarbeidet og innovasjonen i miljøet rundt bedriftene på Hamar med særlig avlsbedriftene som tidlige pådrivere. Bioøkonomien står for flertallet av arbeidsplassene på Innlandet, og de nasjonale samvirkene har alle store avdelinger fordelt i regionen og har naturlig inngått i klyngen etter hvert. Klyngen har deltakere fra ledende akademiske miljøer innen bioøkonomi og sentrale interesseorganisasjoner for norsk landbruk. Medlemmene har lang tradisjon for felles FoU-prosjekter som har ført til stiftelse og opptakelse av flere gründermedlemmer.

Formålet med klyngen er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi, nasjonalt og internasjonalt, og å fungere som et utstillingsvindu for tjenester og teknologier utviklet i Norge for et globalt marked. Klyngen fungerer som en møteplass der medlemmene kan nettverke, bli kjent og ha kompetanseheving på felles problemstillinger. Dette skal føre til flere samarbeidsprosjekter mellom bedriftene.

Klyngen ledes av en styringsgruppe, bestående av representanter fra medlemmene, valgt på klyngens årsmøte. Styringsgruppen utdelegerer den daglige driften av klyngearbeidet til klyngeadministrasjonen, som drives av Klosser Innovasjon.

Klyngeadministrasjonen har kompetanse på prosjektledelse, bærekraft, kompetanseheving, virkemidler, EU-rådgiving, forretningsutvikling, relasjonsbygging og kommunikasjon. Klyngeadministrasjonen avvikler møter og workshops, bistår med prosjektsøknader og kommuniserer om medlemmenes bidrag til klyngearbeidet. Klyngeadministrasjonen kan også bidra med kompetanse på for eksempel enkeltprosjekter eller strategiutvikling.

I november 2018 ble klyngen gjennom det nasjonale klyngeprogrammet tildelt den høyt anerkjente statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Klyngens hovedmål nås gjennom verdiskapende samarbeid innen fire fokusområder:

Internasjonal kommersialisering – Utviklet i Norge for et globalt marked. 
Fokusområdet handler om å styrke kompetansen på internasjonal kommersialisering i klyngen, identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Medlemmene skal utnytte sine unike konkurransefortrinn til å skape ny forretning nasjonalt og internasjonalt.

Nye muliggjørende teknologier – I front på teknologiutviklingen. 
Fokusområdet handler om å utnytte potensialet ved å kombinere nye teknologier med den teknologi og kompetanse klyngen allerede innehar. Medlemmene har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innenfor områdene avl og genetikk, fôringredienser og sunn, trygg mat.  Innovasjonsprosjekter skal styrke konkurranseevnen gjennom utnyttelse av ny, muliggjørende teknologi og utvikling av nye produkter og tjenester.

Bærekraft – Bærekraft er konkurransekraft. 
Bærekraft er en grunnpilar og et konkurransefortrinn for alle partnerne i NCE Heidner Biocluster. Fokusområdet handler om kompetanseheving på forretningmodeller og markedsmuligheter ved bærekraftig teknologi. Medlemmene skal styrke sitt arbeid med bærekraft for å bidra til den grønne omstillingen og utnytte unike fortrinn i norske produksjonsforhold for trygg og sikker matproduksjon.

Innovasjon – NCE Heidner Bioclusters økosystem for innovasjon. 
Fokusområdet er rettet mot å akselerere innovasjonstakten i klyngen, med spesielt fokus på radikale innovasjoner. Vi vil styrke samarbeidet med andre sektorer, benytte innovasjonsmetodikk, og bidra til finansiering av prosjekter fra det norske virkemiddelapparatet og EU-midler.

Det er etablert temagrupper innen bærekraftdigitaliseringbioteknologiVR/AR og kommersialisering. Temagruppene ledes av bedrifter i klyngen. 

Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon.  

Medlemmenes kjernekompetanse er innenfor følgende teknologiområder:  

  • Genetikk og bioteknologi (relatert til dyr- og planteavl) 
  • Bærekraftig fôr (ingredienser, for eksempel proteiner)  
  • Bioraffinering (utnyttelse av biologiske restressurser)  

Administrasjon

Kristiane Haug Berg
Kristiane Haug Berg
daglig leder

kristiane@nullklosser.no
+ 47 906 80 414

Brit Rønning Johansen
Brit Rønning Johansen
prosjektleder, innovasjon og bærekraft

brit@nullklosser.no
+ 47 976 31 870

Linn Dybdahl
Linn Dybdahl
EU-rådgiver, prosjektleder

linn@nullklosser.no
+ 47 906 25 908

Karina Hauge Johansen
Karina Hauge Johansen
forsker og prosjektleder

karina@nullklosser.no
+ 47 482 70 970

Linda-Theres Trondsen
Linda-Theres Trondsen
kommunikasjonsrådgiver

linda-theres@nullklosser.no
+47 959 61 105

Katarina Nordtun Ruud
Katarina Nordtun Ruud
Prosjektleder internasjonal kommersialisering

katarina@nullklosser.no
+47 952 18 241

Styringsgruppen

Kristin Malonæs
Kristin Malonæs

Geno SA
Styreleder

Olav Eik-Nes
Olav Eik-Nes

Norsvin SA

André Monsrud
André Monsrud

Felleskjøpet Agri SA

Eli Sætersmoen
Eli Sætersmoen

Cryogenetics AS

Karin Røhne
Karin Røhne

Nortura SA

Kristin Børresen
Kristin Børresen

Graminor AS

Kari Kolstad
Kari Kolstad

NMBU

Maria Hörnell Willebrand
Maria Hörnell Willebrand

Høgskolen i Innlandet

Torgeir Svae
Torgeir Svae

OS ID

Frank Larsen
Frank Larsen

Klosser Innovasjon AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS