Partnere i næringsklyngen

Vi er Norges nasjonale næringsklynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av over 50 partnervirksomheter med totalt 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Våre partnere spenner fra gründere til Norges største samvirker, akademia, forskning og offentlig virksomhet. Klyngen har sin geografiske utbredelse på Østlandet, med hovedkontor på Hamar. Noen partnervirkshomheter er lokalisert i andre regioner, eller har avdelinger i hele landet.

Klyngens hovedmål er å styrke partnerbedriftenes internasjonale konkurransekraft og være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger tilknyttet matproduksjon.

Partnerskap

Hva gir et partnerskap i NCE Heidner Biocluster deg? Hva kan du bidra med inn i klyngen?

Er du interessert i å samarbeide med våre partnervirksomheter for bærekraftig innovasjon innen bioøkonomi og matproduksjon? Meld din interesse og vi i administrasjonen kontakter deg for en uformell samtale. I samtalen ønsker vi svar på hva du og bedriften ønsker å oppnå med partnerskapet, samt hva dere kan bidra med inn i klyngen.

Husk at partnere som engasjerer seg får størst utbytte av sin deltakelse!

Fordeler

 • Tilgang til møteplasser og nettverksarenaer
 • Deltagelse i aktiviteter, kurs og arrangementer
 • Bistand med prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Rådgivning knyttet til finansiering (Inkludert EU-rådgiver)
 • Økt synlighet, nasjonalt og internasjonalt 

Hva innebærer det å være partner?

Som partner i næringsklyngen forventes aktiv deltakelse i og engasjement for aktiviteter og tilbud i klyngens regi. 
Klyngens partnere har både et ansvar for og en mulighet til å påvirke klyngens tilbud. Dette er en nøkkel for å oppnå størst mulig effekt av det å være partner.

NCE Heidner Bioclusters partnere mottar løpende informasjon om klyngens aktiviteter og tilbud gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og direkte kommunikasjon med klyngeadministrasjonen.

Som partner i NCE Heidner Biocluster er du en del av et stort nettverk av bedrifter, akademiske institusjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som sammen jobber for å styrke den norske landbruksbaserte bioøkonomien. Du får tilgang til nettverksaktiviteter og møteplasser for partnerne, som gir en unik mulighet til å knytte kontakter med potensielle samarbeidspartnere i prosjekter. En klynge med små og store bedrifter med ulike fortrinn og utfordringer, gir gode muligheter til å lære av hverandre, og bli mer kjent med aktører gjennom hele verdikjeden.

Klyngen fasiliteres av innovasjonsselskapet Klosser Innovasjon.

 • AgriFoodTech
  Sammen med Norges ledende inkubatorer skal NCE Heidner Biocluster koordinere et nasjonalt samarbeid for å styrke kommersiell utvikling, skalering og eksport av norsk AgriFoodTech gjennom et landslag. Målet er å skape en ny, norsk eksportindustri for utnyttelse av biologiske ressurser.
 • Klosser Inkubator
  Som partner i klyngen kan du få tilgang til Klosser Innovasjons dyktige inkubatorrådgivere. Gjennom Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår vi årlig om lag 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine startups og forretningsideer. Vi bistår også etablerte bedrifter med å realisere sine innovasjonsprosjekter, noe som gir bedriftene økt vekst og større konkurransekraft.
 • Klosser Resiliens (bærekraftsinnovasjon)
  Dagens bedrifter møter økende krav til arbeid med bærekraft fra kunder, leverandører, myndigheter og investorer. Klosser Resiliens™ er programmet som loser bedriftens lederteam – fra å måtte/skulle/burde jobbe – til å ha lyst til å jobbemed bærekraft fordi det åpner helt nye forretningsmuligheter for bedriften.
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse

Klyngeadministrasjonen har god oversikt over virkemiddelapparatet både nasjonalt og internasjonalt, og fungerer som et mellomledd mellom medlemmene og hele virkemiddelapparatet. Partnere i klyngen kan få hjelp til:

 • EU-rådgivning og søknadshjelp
 • FORREGION/Kompetansemegling
 • Identifisering av nasjonale og europeiske virkemidler, og finne riktig utlysning (Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Regionale forskningsfond, Horisont 2020)
 • Å finne samarbeidspartnere
 • Utvikling av søknad
 • Idéutvikling og kommersialisering (tidl. Biosmia)
 • Å få kontakt med riktig person hos de ulike aktørene i virkemiddelapparatet

Som klyngemedlem har du også tilgang til flere klyngespesifikke virkemidler, som blant annet Innovasjonsrammen, Katapult, omstillingsmidler og Horisont2020 – Innosup.

Bli partner!

Send e-post eller ring

Kontakt oss og fortell hva som motiverer deg til et partnerskap i NCE Heidner Biocluster.
Send gjerne en e-post til post@nullheidner.no eller kontakt daglig leder Brit Rønning Johansen på e-post.

Kaffe?

Vi tar gjerne et møte når det passer deg! Tenk gjerne igjennom disse spørsmålene før vi møtes:

 • Hvorfor ønsker dere partnerskap?
 • Hva forventer dere av et partnerskap hos oss?
 • Hva kan dere bidra med inn i klyngen?
 • Hvilke andre klynger er interessante for dere og hvorfor?

Send søknaden!

Vi vet om vi er en god match etter møtet, og vi gir deg råd og veiledning om hva den formelle søknaden skal inneholde.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS