Medlemmer av næringsklyngen

Vi er Norges nasjonale næringsklynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer med totalt 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Medlemmene våre spenner fra gründere til Norges største samvirker, akademia, forskning og offentlig virksomhet. Klyngen har sin geografiske utbredelse på Østlandet, med hovedkontor på Hamar. Noen medlemmer er lokalisert i andre regioner, eller har avdelinger i hele landet.

Klyngens hovedmål er å styrke medlemsbedriftenes internasjonale konkurransekraft og være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger tilknyttet matproduksjon.

Medlemskap

Hva gir et medlemskap i NCE Heidner Biocluster deg? Hva kan du bidra med inn i klyngen?

Er du interessert i å samarbeide med medlemmene våre for bærekraftig innovasjon innen bioøkonomi og matproduksjon? Meld din interesse og vi i administrasjonen kontakter deg for en uformell samtale. I samtalen ønsker vi svar på hva du og bedriften ønsker å oppnå med medlemskapet, samt hva dere kan bidra med inn i klyngen.

Husk at medlemmer som engasjerer seg får størst utbytte av sin deltakelse!

Medlemsfordeler

 • Tilgang på aktiviteter og tjenester for medlemmer
 • Økt synlighet, nasjonalt og internasjonalt
 • Møteplass – bli kjent, finne samarbeidspartnere

Vårt innovasjonssystem

Illustrasjonen viser hva vi tilbyr våre medlemmer. (Trykk på illustrasjonen for større versjon).

Som medlem i NCE Heidner Biocluster er du en del av et stort nettverk av bedrifter, akademiske institusjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som sammen jobber for å styrke den norske landbruksbaserte bioøkonomien. Du får tilgang til nettverksaktiviteter og møteplasser for medlemmer, som gir en unik mulighet til å knytte kontakter med potensielle samarbeidspartnere i prosjekter. En klynge med små og store bedrifter med ulike fortrinn og utfordringer, gir gode muligheter til å lære av hverandre, og bli mer kjent med aktører gjennom hele verdikjeden.

Våre temagrupper er knyttet til klyngesamarbeidets fokusområder: internasjonal kommersialisering, bærekraft, innovasjon og nye muliggjørende teknologier. Samarbeidet i gruppene skal bidra til økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsvirksomhetene.

Alle ansatte i NCE Heidner Bioclusters medlemsvirksomheter som er spesielt opptatt av eller faglig engasjert i temaet for gruppen kan delta.

Bærekraft er en grunnpilar og et unikt konkurransefortrinn for våre medlemmer. Gjennom samarbeidet i temagruppe bærekraft skal virksomhetene i større grad sikre verdiskaping på en tredelt bunnlinje: sosialt, miljømessig og økonomisk. dette innebærer arbeid både for å redusere virksomhetens fotavtrykk, men også å utnytte innovasjonspotensialet som ligger i økt global etterspørsel etter mer bærekraftige løsninger for matproduksjon og ressursutnyttelse.

Digitalisering innebærer en transformasjon av hele samfunnet vårt. For våre medlemsvirksomheter er det veldig viktig å følge med på den digitale utviklingen og utnytte nye muligheter for innovasjon og verdiskaping. Basert på en erkjennelse av at digitalisering handler minst like mye om virksomhetens kultur og evne til endring som selve teknologien, dreier samarbeidet i gruppen seg både om tiltak for å løse identifiserte utfordringer og flaskehalser, strategiarbeid og utvikling av konkrete innovasjonsprosjekter.

Bioteknologi: NCE Heidner Biocluster utgjør et av verdens ledende kompetansemiljøer for genteknologi knyttet til avl og reproduksjon. I temagruppe bioteknologi er fokus på videreutvikling av dette konkurransefortrinnet og på å bidra til økt innovasjon basert på kompetanseheving og utforsking av ny metodikk, nye bruksområdet eller nye koblinger. Temaene vil blant annet være genomisk seleksjon, CRISPR, cellebiologi, lagring av avlsdata, sikring av avlsfremgang og nye måter å anvende genetisk data på.

Teknologiene VR (virtual reality/virtuell virkelighet) og AR (augmented reality/utvidet virkelighet) åpner opp for en helt ny måte å vise frem produkter og tjenester på. Fremstilling og størrelsesperspektiv blir livaktig, og gir et sterkere inntrykk enn vanlig 2D-presentasjon. Innenfor forskning er mulighetene også uendelige, alt fra datainnsamling og analyser til presentasjon av resultater. Temagruppen VR/AR skal bidra til økt kunnskap og idéskaping rundt teknologien, og gi opphav til nye innovasjonsprosjekter for bedriftene som kan gi konkurransefortrinn.

Mange av våre medlemmer har felles behov for kompetansepåfyll. Dere får derfor tilbud om ulike kompetanseprogrammer utviklet i samarbeid med de beste på området. Dette kan være:

 • Kurs i lønnsomme bærekraftige forretningsmodeller
 • «Professionals Program» med spissing av eget forretnings-case gjennom coaching og personlig utvikling.
 • Kurs innen digital omstilling

Kompetansehevingstiltak utvikles etter behov og ønsker fra medlemmene, og er tett knyttet opp mot ovennevnte temagrupper.

Klyngeadministrasjonen har god oversikt over virkemiddelapparatet både nasjonalt og internasjonalt, og fungerer som et mellomledd mellom medlemmene og hele virkemiddelapparatet. Medlemmer i klyngen kan få hjelp til:

 • EU-rådgivning og søknadshjelp
 • FORREGION/Kompetansemegling
 • Identifisering av nasjonale og europeiske virkemidler, og finne riktig utlysning (Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Regionale forskningsfond, Horisont 2020)
 • Å finne samarbeidspartnere
 • Utvikling av søknad
 • Idéutvikling og kommersialisering (tidl. Biosmia)
 • Å få kontakt med riktig person hos de ulike aktørene i virkemiddelapparatet

Som klyngemedlem har du også tilgang til flere klyngespesifikke virkemidler, som blant annet Innovasjonsrammen, Katapult, omstillingsmidler og Horisont2020 – Innosup.

Som medlem i klyngen kan du få tilgang til Klosser Innovasjons dyktige inkubatorrådgivere.

Gjennom Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår vi årlig om lag 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine startups og forretningsideer.

Vi bistår også etablerte bedrifter med å realisere sine innovasjonsprosjekter, noe som gir bedriftene økt vekst og større konkurransekraft.

Les mer om Klosser Inkubator her.

Bli medlem!

Send e-post eller ring

Kontakt oss og fortell hva som motiverer deg til et medlemskap i NCE Heidner Biocluster.
Send gjerne en e-post til post@nullheidner.no eller kontakt daglig leder Kristiane Haug Berg på e-post.

Kaffe?

Vi tar gjerne et møte når det passer deg! Tenk gjerne igjennom disse spørsmålene før vi møtes:

 • Hvorfor ønsker dere medlemskap?
 • Hva forventer dere av et medlemskap hos oss?
 • Hva kan dere bidra med inn i klyngen?
 • Hvilke andre klynger er interessante for dere og hvorfor?

Send søknaden!

Vi vet om vi er en god match etter møtet, og vi gir deg råd og veiledning om hva den formelle søknaden skal inneholde.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS