Bærekraft

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene. Et sentralt premiss for klyngens arbeid med bærekraft er at det må etterstrebes et helhetsperspektiv, og at globale utfordringer og løsninger forstås i en norsk kontekst.

Viktig å redusere virksomhetens fotavtrykk

Matproduksjon står for store klimagassutslipp. I Norge utgjør jordbruket den femte største kilden til utslipp, med 9,3 % av de totale utslippene (Miljløstatus, 2022). Produksjonen av mat har også betydelig påvirkning på andre bærekraftsutfordringer, og FN påpeker at alle FNs bærekraftsmål er direkte eller indirekte koblet til mat og matsystemene.

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene. Et sentralt premiss for klyngens arbeid med bærekraft er at det må etterstrebes et helhetsperspektiv, og at globale utfordringer og løsninger må forstås i en norsk kontekst. Ofte blir debatten om bærekraftig matproduksjon i Norge begrenset til å handle om utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonen, og selv om klimakrisen selvfølgelig må ha topp prioritet, handler bærekraftig matproduksjon også om mye mer. Det opplagte her er jordbrukets rolle i å sikre tilgang på nok, trygg og ernæringsmessig bra mat. Andre viktige bærekraftstemaer er ressursbruk (bla. redusere matsvinn), redusere forurensning, eutrofiering, biodiversitet, og ikke minst sosiale forhold. Opprettholdelsen av et konkurransedyktig norsk landbruk er viktig av hensyn til beredskap og matsikkerhet, og har svært stor betydning for å opprettholde gode lokalsamfunn i landet vårt.

Forsknings- og innovasjonsprosjekter

I klyngen pågår det til enhver tid over 100 forsknings- og innovasjonsprosjekter. Bærekraft er et sentralt element i de fleste av disse. På denne siden løfter vi frem gode, konkrete eksempler på hvordan medlemsvirksomhetene jobber for å bidra til FNs bærekraftsmål og samtidig styrke egen konkurransekraft. Les også mer om temagruppe for bærekraft hvis du vil vite mer om hvordan klyngens medlemmer samarbeider for å bidra til økt bærekraft.

Kontakt oss

Spørsmål eller innspill til NCE Heidner Biocluster arbeid med bærekraft? Ta kontakt med prosjektleder for innovasjon og bærekraft, Brit Rønning Johansen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS