Bærekraft

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene. Et sentralt premiss for klyngens arbeid med bærekraft er at det må etterstrebes et helhetsperspektiv, og at globale utfordringer og løsninger forstås i en norsk kontekst.

Skreddersydd hjelp med bærekraftsarbeidet

De aller fleste virksomheter ser i dag viktigheten av å arbeide strategisk med bærekraft. Det handler ganske enkelt om å holde seg konkurransedyktig.

Alle må klare å møte nye krav fra blant annet kunder, investorer og myndigheter, og framtidens suksessbedrifter er de som samtidig klarer å se markeds- og innovasjonsmulighetene som følger med den grønne omstillingen vi er midt inne i.

For å hjelpe klyngens bedrifter i å lykkes med dette har vi sammen med Klosser Innovasjon utviklet bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens.

Med utgangspunkt i bestepraksis innen bærekraft og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning i å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraftsinnovasjon i egen virksomhet. På denne måten blir det enklere å komme i gang og arbeidet blir konkret og relevant både med tanke på bedriftens hverdag og dens unike styrker.

I programmet kombinerer vi vår kjennskap til bedriftene og bransjen med spisskompetanse på bærekraft, innovasjon og forretningsutviklingskompetanse. På denne måten kan vi tilby et program som er unikt, og som er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov.

Linda-Theres Trondsen Ta gjerne kontakt med Brit Rønning Johansen, prosjektleder innovasjon og bærekraft for en uforpliktende samtale.


Bærekraftshistorier

På denne siden løfter vi også frem gode, konkrete eksempler på hvordan medlemsvirksomhetene jobber for å bidra til FNs bærekraftsmål og samtidig styrke egen konkurransekraft.

Bærekraft er konkurransekraft!

Virksomhetene i NCE Heidner Biocluster representerer hele verdisirkelen for norsk matproduksjon, fra genetisk materiale til restressurser, og forvalter dermed store deler av potensialet i en norsk sirkulær bioøkonomi.

Klyngens bærekraftshistorier:


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS