Norsk Landbruksrådgiving

https://www.nlr.no/

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

[Tilbake]

Aktuelt fra medlemmene

Bærekrafthistorier: Riktigere bruk av antibiotika kan redde millioner

Bærekrafthistorier: Riktigere bruk av antibiotika kan redde millioner

Overforbruk og feil bruk av antibiotika gjør at vi nå står overfor en stor global helsekrise. Ifølge FN kan antibiotikaresistens ta livet av over 10 millioner mennesker i 2050. Det haster med å finne løsninger på hvordan antibiotika kan brukes riktigere for å bremse resistensutviklingen.

Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Norske husdyr er i dag avhengig av importerte fôrråvarer. Graminor jobber med å utvikle plantesorter som kan gjøre norsk landbruk mindre avhengig av import ved å utvikle norske proteinvekster.  

Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Norsvin er avlsorganisasjonen for gris i Norge, og er en av Norges fremste bedrifter på bærekraft. Norsvin har satt seg et mål om at alle norske griser skal være fri for enkelte sykdommer innen 2030. Det vil bety bedre dyrevelferd og friskere griser, men også betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS