Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser

Fokuset er stort på reduksjon av klimagasser fra drøvtyggersektoren nasjonalt og globalt, og ulike metanreduserende tiltak er under utprøving og evaluering. Norturas forsøk med utprøving av 3-NOP til okser på en typisk norsk fôrrasjon er et stort og viktig bidrag i arbeidet når det skal rigges til for å ta i bruk metanhemmere i norsk kjøtt- og melkeproduksjon. Dette er en del av arbeidet for å kunne nå landbrukets klimamål fram mot 2030.

Norsk teknologi kan endre matproduksjonen
Fotokred_hvit SoilSteam

Aktuelt

Norsk teknologi kan endre matproduksjonen

Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat. Norsk teknologi kan bidra til å løse disse problemene. Under årets Biotown vil du bli kjent med teknologiene som gjør dette mulig.

Sikkerhet i verdikjeden

Aktuelt

Sikkerhet i verdikjeden

I en tid hvor digitalisering påvirker alle aspekter av vår sektor, har NCE Heidner Biocluster tatt initiativ til å belyse den viktige rollen IT-systemer og cybersikkerhet spiller gjennom hele verdikjeden. Som et direkte svar på siste workshop i NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program ble webinaret med den spenstige tittelen «Brunostcyber: sikkerhet i verdikjeden» arrangert.

Nasjonal satsing på Agrifoodtech

Aktuelt

Nasjonal satsing på Agrifoodtech

Norge trenger en nasjonal satsing på Agrifoodtech. Bedrifter innen bransjen utvikler banebrytende nye teknologier som verden trenger for å produsere bærekraftig mat. Dette kan også bidra til å løse utfordringer jordbruket har med et endret klima, samt at Norge kan bygge en eksportrettet leverandørindustri.

Råd til deg som skal søke EU-midler
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Råd til deg som skal søke EU-midler

EU-rådgivning er en av medlemsfordelene i NCE Heidner Biocluster, og EU-rådgiver Linn Dybdahl jobber blant annet for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

Dette får du oppleve under Biotown 2023

Aktuelt

Dette får du oppleve under Biotown 2023

Under Biotown 2023 får du møte bedrifter som gjennom ny teknologi løser mange av de store utfordringene som verden står oppe i med et endret klima. Disse innovative norske bedriftene bidrar til at vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023
Fotokred_hvit Linn Dybdahl

Aktuelt

NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023

NCE Heidner Biocluster spilte en aktiv rolle som partner da Food & Bio Global Summit ble arrangert for første gang. Det internasjonale toppmøtet samlet nærmere 200 deltagere fra 24 land, og hadde som mål å ta opp utfordringene og løsningene for bærekraftige økosystemer innen mat- og bioressursindustrien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS