Land møter hav får fornyet tillit
Fotokred_hvit Anna Edlund

Aktuelt

Land møter hav får fornyet tillit

Samarbeidsprosjektet Land møter hav har fått på plass finansiering for 2024. Det betyr at Elise Sæle Dahle fortsetter i stillingen som prosjektutvikler på tvers av de fire nasjonale klyngene NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North.

Etterlyser støtte til å ta landbruksteknologi i bruk
Fotokred_hvit Thomas Selvaag Moss

Aktuelt

Etterlyser støtte til å ta landbruksteknologi i bruk

Norske landbruksteknologi løser en rekke utfordringer nasjonalt og internasjonalt, og kan bidra til at det kan produseres mer mat på en mer bærekraftig måte. Men det koster å utvikle, og det koster å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Flere av teknologibedriftene etterlyser nå økonomiske insentiver for å få fortgang i utviklingen.

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Bærekraftshistorier: Nortura forsker for klimavennlig storfekjøtt basert på norske ressurser

Fokuset er stort på reduksjon av klimagasser fra drøvtyggersektoren nasjonalt og globalt, og ulike metanreduserende tiltak er under utprøving og evaluering. Norturas forsøk med utprøving av 3-NOP til okser på en typisk norsk fôrrasjon er et stort og viktig bidrag i arbeidet når det skal rigges til for å ta i bruk metanhemmere i norsk kjøtt- og melkeproduksjon. Dette er en del av arbeidet for å kunne nå landbrukets klimamål fram mot 2030.

Norsk teknologi kan endre matproduksjonen
Fotokred_hvit SoilSteam

Aktuelt

Norsk teknologi kan endre matproduksjonen

Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat. Norsk teknologi kan bidra til å løse disse problemene. Under årets Biotown vil du bli kjent med teknologiene som gjør dette mulig.

Sikkerhet i verdikjeden

Aktuelt

Sikkerhet i verdikjeden

I en tid hvor digitalisering påvirker alle aspekter av vår sektor, har NCE Heidner Biocluster tatt initiativ til å belyse den viktige rollen IT-systemer og cybersikkerhet spiller gjennom hele verdikjeden. Som et direkte svar på siste workshop i NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program ble webinaret med den spenstige tittelen «Brunostcyber: sikkerhet i verdikjeden» arrangert.

Nasjonal satsing på Agrifoodtech

Aktuelt

Nasjonal satsing på Agrifoodtech

Norge trenger en nasjonal satsing på Agrifoodtech. Bedrifter innen bransjen utvikler banebrytende nye teknologier som verden trenger for å produsere bærekraftig mat. Dette kan også bidra til å løse utfordringer jordbruket har med et endret klima, samt at Norge kan bygge en eksportrettet leverandørindustri.

Råd til deg som skal søke EU-midler
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Råd til deg som skal søke EU-midler

EU-rådgivning er en av medlemsfordelene i NCE Heidner Biocluster, og EU-rådgiver Linn Dybdahl jobber blant annet for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

Dette får du oppleve under Biotown 2023

Aktuelt

Dette får du oppleve under Biotown 2023

Under Biotown 2023 får du møte bedrifter som gjennom ny teknologi løser mange av de store utfordringene som verden står oppe i med et endret klima. Disse innovative norske bedriftene bidrar til at vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023
Fotokred_hvit Linn Dybdahl

Aktuelt

NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023

NCE Heidner Biocluster spilte en aktiv rolle som partner da Food & Bio Global Summit ble arrangert for første gang. Det internasjonale toppmøtet samlet nærmere 200 deltagere fra 24 land, og hadde som mål å ta opp utfordringene og løsningene for bærekraftige økosystemer innen mat- og bioressursindustrien.

Cyber Security Program ble en suksess
Fotokred_hvit Thomas Selvaag Moss

Aktuelt

Cyber Security Program ble en suksess

I løpet av de siste seks månedene har matindustrien tatt et stort skritt fremover i kampen for å sikre næringen mot cybertrusler. Et nyskapende samarbeid mellom 28 aktører har vært hjertet av denne reisen. 

Nytt lovverk for genteknologi på trappene: åpent infomøte belyste veien videre 

Aktuelt

Nytt lovverk for genteknologi på trappene: åpent infomøte belyste veien videre 

Genteknologi har lenge vært en banebrytende kraft innen ulike sektorer som matproduksjon, medisin og industri. I takt med den raske utviklingen og potensialet som ligger i teknologien, har spørsmålet om regulering og politikk rundt genteknologi blitt viktigere. Forrige uke arrangerte NCE Heidner Biocluster et åpent digitalt informasjonsmøte der Genteknologiutvalget i Norges (NOU) anbefalinger ble presentert.

Hvordan sikre nødvendig kompetanse?

Aktuelt

Hvordan sikre nødvendig kompetanse?

I et stadig mer komplekst landskap innen cybersikkerhet er tilgangen til riktig kompetanse av stor betydning. Dette var hovedtema da NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program tirsdag i forrige uke arrangerte webinar hvor eksperter fra ulike rekrutteringsselskaper delte sine erfaringer.

Fullsatt sal for landbruksteknologi under Arendalsuka
Fotokred_hvit Thomas S. Moss

Aktuelt

Fullsatt sal for landbruksteknologi under Arendalsuka

Landbruksteknologi og landslaget for AgriFoodTech samlet fullsatt sal under Arendalsuka, der innovative bedrifter kunne fortelle om et gedigent internasjonalt marked hvor norsk teknologi kan gjøre en forskjell.

Stor medlemsvekst i klyngen siste halvår
Fotokred_hvit SoilSteam International

Aktuelt

Stor medlemsvekst i klyngen siste halvår

I løpet av det siste halve året har klyngen fått hele 9 nye medlemmer. De nye medlemmene består av både oppstartsselskaper og store, etablerte bedrifter i og rundt verdikjeden for mat.

EU-kommisjonen foreslår betydelige lettelser i regulering av genredigerte planter.
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

EU-kommisjonen foreslår betydelige lettelser i regulering av genredigerte planter.

Etter fremveksten av nye genteknologier som CRISPR de siste årene har debatten rast om hvordan de bør reguleres: skal genredigerte planter, dyr og mikroorganismer klassifiseres som genmodifiserte organismer (GMO) eller ikke? 

Sweco Norge AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Sweco Norge

Aktuelt

Sweco Norge AS er nytt medlem i klyngen

Sweco Norge AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Sweco Norges historie består av 100 år med samfunnsbygging, der resultatene av arbeidet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.

Agrifoodtech-satsingen til Arendalsuka

Aktuelt

Agrifoodtech-satsingen til Arendalsuka

Den nasjonale satsingen på ny norsk landbruksteknologi settes på kartet under Arendalsuka 2023. Torsdag 17. august får du møte noen av de spennende internasjonale agrifoodtech-bedriftene og høre mer om satsingen.

Orkel AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit OLE_A.EKKER

Aktuelt

Orkel AS er nytt medlem i klyngen

Orkel er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Orkel utvikler og produserer landbruksmaskiner og tilhørende digitale løsninger for kunder i over 60 land. All produksjon skjer på Fannrem i Trøndelag. 

Gjør bedriftene rustet mot cyberangrep
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Gjør bedriftene rustet mot cyberangrep

Cybersikkerhet er en nødvendighet for å sikre norsk matberedskap. Nå tilbyr NCE Heidner Biocluster et skreddersydd sikkerhetsprogram for å gjøre virksomheter bedre rustet til å håndtere et cyberangrep. 

Innlandet skal satse på agrifoodtech

Aktuelt

Innlandet skal satse på agrifoodtech

Agrifoodtech er plukket ut som ett av fire viktige satsingsområder for Innlandet. – Bedriftene må skaleres opp og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked, sier leder for Agrifoodtech, Kristiane Haug Berg i Klosser Innovasjon.

Flertallet i Genteknologiutvalget ønsker oppmykning av genteknologiloven
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Flertallet i Genteknologiutvalget ønsker oppmykning av genteknologiloven

6. juni ble en norsk offentlig utredning om genteknologi publisert. Et flertall av utvalget ønsker en betydelig oppmykning av genteknologiloven.

Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

Aktuelt

Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster inviterer til Sirkulær og bærekraftig – et bærekraftløft for bedrifter i den grønne bionæringen. – Det er helt essensielt å løfte bærekraftarbeidet nå om aktørene i verdisirkelen for norsk matproduksjon skal styrke konkurransekraften og holde seg relevante fremover, sier klyngeleder i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen.

Bli med på Food & Bio Global Summit 2023 i Århus 26.-27 september 2023!
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Bli med på Food & Bio Global Summit 2023 i Århus 26.-27 september 2023!

Food & Bio Cluster Denmark har tatt initiativet til å organisere et todagers globalt toppmøte for å samle ledende globale klynger og deres medlemmer og andre relevante interessenter for å diskutere, bli inspirert, samhandle og møte utfordringene i mat- og bioressursindustrien.

SoilSteam International AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit SoilSteam International AS

Aktuelt

SoilSteam International AS er nytt medlem i klyngen

SoilSteam er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Gründerbedriften med base i Sandefjord renser jorden for invaderende fremmedarter uten bruk av kjemikalier, slik at den får nytt liv som matjord.

Kompetanseoverføring på tvers gir kommersielle muligheter

Aktuelt

Kompetanseoverføring på tvers gir kommersielle muligheter

Gründerbedriften Aninova har vokst ut av det etablerte avlsmiljøet og er et godt eksempel på hvordan etablert kunnskap kan bidra til nye kommersielle muligheter.

Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Dyrkbart

Aktuelt

Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen

Dyrkbart er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Selskapet er en startup som utvikler sirkulære tjenester til eiendomsbransjen. Fokus er håndtering av matrester gjennom nabolagskompostering og urbane kjøkkenhageløsninger for dyrking av grønnsaker, samt håndtering av overvann som en sentral merverdi.

Godt oppmøte på årets årsmøte og eiersamling
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Godt oppmøte på årets årsmøte og eiersamling

I forrige uke ble årsmøte og eiersamling i NCE Heidner Biocluster arrangert. Nærmere 20 medlemsbedrifter var representert både digitalt og fysisk på Biohus i Hamar.

Bioregion Institute AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Andrea Urstad Toft for Bioregion Institute

Aktuelt

Bioregion Institute AS er nytt medlem i klyngen

Bioregion Institute er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Bioregion Institute har base i Bergen og ble i 2020 stiftet av en gruppe designere med felles mål om å skape verdi av avfall. 

Derfor er avl og genetikk viktig for bærekraftig matproduksjon
Fotokred_hvit Norsvin

Aktuelt

Derfor er avl og genetikk viktig for bærekraftig matproduksjon

Avl handler om å forandre genetikken til planter og dyr. Det er derfor et kraftig og viktig verktøy i framtidas matproduksjon. 

Samarbeid over grensen

Aktuelt

Samarbeid over grensen

Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster hadde denne uken besøk fra RISE – Research Institute of Sweden sin avdeling for Jordbruk och livsmedel. Målet med besøket var nettverksbygging og kompetanseutveksling mellom aktørene, samt å fortsette jobben med å få frem flere nordiske og europeiske prosjekter med deltagelse fra svenske og norske aktører.

Åtte medlemsbedrifter får kompetanseløft innen cybersikkerhet

Aktuelt

Åtte medlemsbedrifter får kompetanseløft innen cybersikkerhet

9. mars samles medlemmer i NCE Heidner Biocluster for å få et kompetanseløft innen cybersikkerhet. Dette skal gjøre klyngemedlemmene bedre rustet til å håndtere cyberangrep.

Kristiane Haug Berg skal lede satsingen AgriFoodTech i Klosser Innovasjon
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Kristiane Haug Berg skal lede satsingen AgriFoodTech i Klosser Innovasjon

Etter fem år som klyngeleder skal Kristiane Haug Berg over i en ny rolle. Nå skal hun lede den strategiske satsingen Agrifoodtech i Klosser Innovasjon

Brit Rønning Johansen er ny klyngeleder
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Brit Rønning Johansen er ny klyngeleder

Brit Rønning Johansen tar over stafettpinnen som klyngeleder i NCE Heidner Biocluster fra 1. mars. Kristiane Haug Berg skal over i en ny stilling hvor hun skal lede den strategiske satsingen agrifoodtech i Klosser Innovasjon.

Et satsingsområde for Regjeringen

Aktuelt

Et satsingsområde for Regjeringen

-Landbruksteknologi er viktig for verdens matproduksjon og et satsningsområde for Regjeringen, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun og Kronprinsen møtte framoverlente agritech-bedrifter.

Klyngesamarbeid har bidratt med råd til ny nasjonal strategi for bionæringer

Aktuelt

Klyngesamarbeid har bidratt med råd til ny nasjonal strategi for bionæringer

Hva må til for å utnytte bioressursene i norsk industri på en mer sirkulær måte? Dette har et stort antall aktører fra sjømatnæringen og andre bionæringer bidratt med i en nylig levert rapport til Regjeringen. Nå er de anbefalte tiltakene offentliggjort.

Hvor godt rustet er din bedrift til å håndtere et cyberangrep?
Fotokred_hvit metamorworks - stock.adobe.com

Aktuelt

Hvor godt rustet er din bedrift til å håndtere et cyberangrep?

NCE Heidner Biocluster har i samarbeid med NTNU og andre aktører utviklet et spesialtilpasset program for å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet til å håndtere et cyberangrep. – Kompetanse og erfaring er avgjørende for god håndtering av cybersikkerhet, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

Skogplanter ØstNorge er nytt medlem i klynga
Fotokred_hvit Skogplanter ØstNorge

Aktuelt

Skogplanter ØstNorge er nytt medlem i klynga

Skogplanter ØstNorge AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Selskapet er Norges største leverandør av skogplanter og ser frem til samarbeidet.

Genteknologi blir høyt på den politiske agendaen i 2023
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Genteknologi blir høyt på den politiske agendaen i 2023

I løpet av året vil genteknologi bli et hett politisk tema, både i Norge og i EU. For medlemmene i NCE Heidner Biocluster vil det være viktig å følge debatten som kan få store konsekvenser for deres innovasjonskraft.

Moleda AS tatt opp som nytt medlem i klynga
Fotokred_hvit Moleda AS

Aktuelt

Moleda AS tatt opp som nytt medlem i klynga

Moleda AS tilbyr kundene sine en kjemikaliefri løsning for å kvitte seg med sykdommer og skadegjørere på planter. Administrerende direktør i Norden Sander Myhrene ser frem til å bli en del av NCE Heidner Biocluster.

Biologisk AS er nytt medlem i klynga

Aktuelt

Biologisk AS er nytt medlem i klynga

Biologisk AS er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. Biologisk AS hjelper veksthusbedrifter med friske planter og biologisk plantevern. Grønn leder i Biologisk, Silje Stenstad Nilsen, ser frem til et spennende samarbeid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS