NCE Heidner Biocluster har fått Gold Label for Cluster Management Excellence

Aktuelt

NCE Heidner Biocluster har fått Gold Label for Cluster Management Excellence

I desember mottok NCE Heidner Biocluster det anerkjente «Gold label»-merket innen «Cluster Management Excellence». – Dette vil gjøre oss mer relevante for EU-samarbeid, samtidig som det er en fjær i hatten for klynga, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

NCE Heidner Biocluster inngår samarbeid med svenske agtech-aktører

Aktuelt

NCE Heidner Biocluster inngår samarbeid med svenske agtech-aktører

NCE Heidner Biocluster har inngått et forpliktende samarbeid med de svenske agtech-aktørene RISE og Agtech 2030. Målet med samarbeidet er å få til konkrete samarbeidsprosjekter og innovasjoner på tvers av grensene.

Store muligheter i å søke innovasjonsmidler fra EU
Fotokred_hvit Unsplash: Francois Genom

Aktuelt

Store muligheter i å søke innovasjonsmidler fra EU

EU setter av mange milliarder årlig til grønne innovasjon- og forskningsprosjekter. Også norske bedrifter kan søke støtte. NCE Heidner Biocluster bistår medlemsbedriftene gjennom hele søknadsprosessen.

Bærekrafthistorier: Bedre avlinger og reduserte klimagassutslipp med nitrogenteknologi
Fotokred_hvit N2 Applied

Aktuelt

Bærekrafthistorier: Bedre avlinger og reduserte klimagassutslipp med nitrogenteknologi

Selskapet N2 Applied har utviklet en teknologi som gir økt avlingsutbytte og som stopper metanutslipp, samtidig som gården blir selvforsynt med gjødsel.

BIR er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Foto: BIR

Aktuelt

BIR er nytt medlem i klyngen

BIR er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. – Vi ønsker å styrke vår kjennskap og innsikt innen bioøkonomien, sier forretningsutvikler for biologiske verdikjeder i BIR, Ulrikke Voltersvik Hernæs.

Landbrukets arbeid med klimakutt: – Norsk landbruk er bedre rustet enn i mange land
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Landbrukets arbeid med klimakutt: – Norsk landbruk er bedre rustet enn i mange land

Onsdag 2. november ble det arrangert FORBEREDT-webinar om landbrukets arbeid for klimakutt. I følge daglig leder i Landbrukets Klimaselskap er det norske landbruket et stykke foran i klimaløypa sammenlignet med mange andre land.

Mimiro er nytt medlem i klyngen

Aktuelt

Mimiro er nytt medlem i klyngen

MIMIRO er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. MIMIRO utvikler en dataplattform og digitale løsninger for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. – En betydelig styrking av digitaliseringsarbeidet i klynga, sier daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg.

Dette får du oppleve under Biotown 2022 

Aktuelt

Dette får du oppleve under Biotown 2022 

Under Biotown 2022 får du høre hvordan norske entreprenører innen agrifoodtech kan løse utfordringer knyttet til matsikkerhet, bærekraft og større selvforsyning ved å utvikle ny og avansert teknologi. Og hvordan bedriftene kan lykkes internasjonalt med løsninger for trygg og smakfull mat produsert på en bærekraftig måte.

Klyngeprosjekt får millionstøtte til å teste blåskjell i kyllingfôr
Fotokred_hvit Ocean Forest

Aktuelt

Klyngeprosjekt får millionstøtte til å teste blåskjell i kyllingfôr

Et blågrønt prosjekt med utspring fra Land møter Hav har mottatt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle blåskjell som ny fôrråvare til kylling. Hvis prosjektet lykkes kan Norge gå fra å være importør til eksportør av fôrråvarer.

Bionova: 280 millioner til omstilling av bionæringene
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Bionova: 280 millioner til omstilling av bionæringene

Nylig annonserte Regjeringen at de oppretter et Bionova for å få fart på omstillingen av de fornybare biologiske næringene. Bionova skal plasseres under Innovasjon Norge i Innlandet for å få komme tett på bioøkonomiklyngene.

Norturas strategi legger lista høyt for bærekraftig matproduksjon

Aktuelt

Norturas strategi legger lista høyt for bærekraftig matproduksjon

Nylig presenterte Nortura sin nye bærekraftstrategi for klyngemedlemmene. Målet er å bli Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030.

Kan avl øke potensialet i norsk insektproduksjon?
Fotokred_hvit Invertapro AS

Aktuelt

Kan avl øke potensialet i norsk insektproduksjon?

Et spennende, nytt initiativ i NCE Heidner Biocluster har fått forprosjektmidler fra Forskningsrådet for å se om det er mulig å avle frem en bedre melorm til fôr og mat. Prosjektet kobler en nyskapende insektsindustri i vekst med verdensledende avlskompetanse.

Ny satsing på digitalisering i NCE Heidner Biocluster

Aktuelt

Ny satsing på digitalisering i NCE Heidner Biocluster

Digitalisering er en av NCE Heidner Bioclusters fem fokusområder. Med ny prosjektleder på plass skal det satses fullt på hvordan klyngemedlemmene kan øke konkurransekraften ved å få fart på digitaliseringen.

Samarbeid er viktig for suksess i forskning- og utviklingsarbeid
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Samarbeid er viktig for suksess i forskning- og utviklingsarbeid

Forskning og utvikling er en viktig del av klyngebedriftenes forretningsvirksomhet. NCE Heidner Biocluster har gitt innspill til hvordan Norges Forskningsråd kan bistå bedriftene bedre og hvordan EUs rammeprogrammer kan bidra til økt suksess.

Verdensledende ny teknologi gir eksportmuligheter

Aktuelt

Verdensledende ny teknologi gir eksportmuligheter

Nylig deltok mat- og landbruksminister, Sandra Borch, på en opplevelsesdag om eksportmuligheter fra norsk landbruk. Klyngemedlemmene Geno, Tyr og Norsvin har vist at det er mulig å bli eksportvinnere ved å ligge i verdensfronten på ny teknologi.

Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

Aktuelt

Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

NCE Heidner Biocluster er en del av et felles klyngeinitiativ for å utvikle nye sirkulære verdikjeder på tvers av land og hav. Det er stort potensiale for økt blågrønn verdiskaping og flere blågrønne samarbeid, mener prosjektleder i Land møter hav, Elise Sæle Dahle.

Herde Industrier er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Sverre Hjornevik

Aktuelt

Herde Industrier er nytt medlem i klyngen

Herde Industrier er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. Herde produserer maskiner og utstyr for landbruk og industri. Ifølge markeds- og eksportsjef Henrik Underhaug har de store forventninger til klyngesamarbeidet.

Forskningsprosjekt har fått 60 millioner
Fotokred_hvit Elen Sonja Klouman

Aktuelt

Forskningsprosjekt har fått 60 millioner

Det handler om maten og fremtiden vår når Høgskolen i Innlandet sammen med avlsselskapet Geno skal forske på bærekraftig avl og bioteknologi.

Norsk Landbruksrådgiving er nytt medlem i klyngen

Aktuelt

Norsk Landbruksrådgiving er nytt medlem i klyngen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. NLR er et rådgivingsselskap for den norske bonden. − Vi forventer at et medlemskap i klyngen vil synliggjøre NLR som en fremoverlent rådgivingspartner innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, sier direktør i NLR, Bjarne Holm.

Landslaget for norsk AgriFoodTech lansert under Arendalsuka

Aktuelt

Landslaget for norsk AgriFoodTech lansert under Arendalsuka

Det var stort oppmøte og engasjement rundt hvordan vi kan produsere bærekraftig mat og samtidig bygge en ny eksportindustri under lanseringen av AgriFoodTech-landslaget på Arendalsuka.

Banebrytende antibiotikaforskning har blitt tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet

Aktuelt

Banebrytende antibiotikaforskning har blitt tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende antibiotikaforskning. Forskningsprosjektet kan bidra til riktigere bruk av antibiotika og dermed redde mange millioner liv.

Landslaget for AgriFoodTech er under etablering
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Landslaget for AgriFoodTech er under etablering

Sammen med Norges ledende inkubatorer skal NCE Heidner Biocluster koordinere et nasjonalt samarbeid for å styrke kommersiell utvikling, skalering og eksport av norsk AgriFoodTech gjennom et landslag. Målet er å skape en ny, norsk eksportindustri for utnyttelse av biologiske ressurser.

Hvordan måler vi biosirkularitet?

Aktuelt

Hvordan måler vi biosirkularitet?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan etablere gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk.

Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

Aktuelt

Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

I 2021 søkte Findmy AS på vegne av et utvalg bedrifter om midler til å gjennomføre et forprosjekt for etablering av et bedriftsnettverk mot Øst-Afrika. Nettverket representerer teknologi mot det vi definerer som «husdyrdelen» av agritech, og skal undersøke om det er marked for å levere produkter og tjenester som kan bidra til bærekraftig matproduksjon i Øst-Afrika. 

Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Aktuelt

Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Store ambisjoner og vilje til økt samarbeid mellom Norge og Sverige ble uttrykt av både kronprinspar, ministre og næringslivet da den så langt største næringslivsdelegasjonen fra Norge besøkte Sverige 2.-4. mai 2022.

Rethink Food er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Julie Lunde Lillesæter/Differ M

Aktuelt

Rethink Food er nytt medlem i klyngen

Rethink Food er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Rethink Food er et opplysningskontor for bærekraftig mat. Selskapet ønsker å sette agendaen og bidra til en konstruktiv debatt om bærekraftige matsystemer i Norge. 

Norse Biotech er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Linn Dybdahl

Aktuelt

Norse Biotech er nytt medlem i klyngen

Norse Biotech AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Norse Biotech utvikler og produserer innovative og bærekraftige produkter basert på regionale bioressurser i Innlandet.

Fra idé til business med MPowerBIO

Aktuelt

Fra idé til business med MPowerBIO

EU-prosjektet «MPowerBIO» har som mål å styrke 90 klynger innen den biobaserte industrien over hele Europa, slik at deres medlemmer vil være bedre rustet til å skaffe investeringer til sin bedrift. Medlemmer i NCE Heidner Biocluster inviteres til å bli med!

Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?

BlueMusselFeed er et prosjekt som kommer ut av samarbeidet Land møter hav. Land møter hav er et samarbeidsprosjekt mellom NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North, NCE Heidner Biocluster og finansiert av Innovasjon Norge.

Aviant er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Aviant AS

Aktuelt

Aviant er nytt medlem i klyngen

Aviant AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Aviant jobber med autonom dronetransport, og selskapet transporterer blant annet melkeprøver fra Tine og biologisk materiale mellom sykehus. Selskapet har et sterkt ønske om å bidra med sin kompetanse innen bruk av autonome droner for medlemmene i klyngen.

Forbrukervalget i et større perspektiv
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Forbrukervalget i et større perspektiv

Import av matvarer er én av mange måter resistente bakterier kan spre seg på. Når vi kjøper produkter fra dyr som har fått mye antibiotika, er vi med på å opprettholde en type matproduksjon som bidrar til utviklingen av antimikrobiell resistens i verden, sier overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo. 

Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

I mange europeiske land får produksjonsdyr store mengder antibiotika. Og antibiotika presser fram resistente bakterier. Men hvilken risiko innebærer dette for deg som forbruker? 

Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Aktuelt

Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Innspill fra medlemmer i NCE Heidner Biocluster ønskes til forskningsprosjekt. Det fireårige forskningsprosjektet «REDINN» ved Høgskolen i Innlandet har som formål å øke forståelsen av Innlandsregionens utfordringer og muligheter når det gjelder næringsutvikling og omstilling. Ved å bl.a. intervjue sentrale aktører i og utenfor Innlandet skal prosjektet bidra til å gi politiske råd og utvikle kunnskap om stedsbasert innovasjonspolitikk.

Agdir er nytt medlem i klyngen

Aktuelt

Agdir er nytt medlem i klyngen

Agdir er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Agdir er en uavhengig norsk leverandør av digitale verktøy og rådgivning som gir økt innsikt i vekstforhold og bedre beslutningsgrunnlag til jorddyrkere. Selskapet har et sterkt ønske om være med å utvikle norsk landbruk i samarbeid med øvrige medlemmer i klyngen.

Ny FN-rapport om klima understreker alvoret
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Ny FN-rapport om klima understreker alvoret

– Bedriftene må forberede seg på enda tøffere bærekraftskrav FNs klimapanel (IPCC) lanserte mandag andre del av sin sjette hovedrapport. Der delrapport 1 handlet om hvordan klimaet endrer seg, tar delrapport 2 for seg virkningene av klimaendringene for mennesker og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss. Hovedbudskapet er at klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt og tidsvinduet for å unngå katastrofale følger blir stadig smalere. For bedriftene betyr dette at den grønne omstillingen må skje enda raskere enn tidligere antatt.

Min jobb: EU-rådgiver i klyngen
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Min jobb: EU-rådgiver i klyngen

Linn Dybdahl jobber som EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun har vært ansatt i klyngeadministrasjonen i seks år, og tidligere jobbet hun som prosjektleder.

Klosser Innovasjon styrker laget!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Klosser Innovasjon styrker laget!

Klosser Innovasjon starter det nye året med å lyse ut fire spennende stillinger i selskapet. – Vi har store planer framover, sier administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon AS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS