SpareBank 1 Østlandet er ny samarbeidspartner i klyngen
Fotokred_hvit SpareBank 1 Østlandet

Aktuelt

SpareBank 1 Østlandet er ny samarbeidspartner i klyngen

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og et av landets mest solide regionale finanskonsern. I klyngen vil banken bidra inn på hensiktsmessige temaer og problemstillinger knyttet til temaet bærekraft og innovasjon.

Norsvin fikk en kickstart på Professionals program
Fotokred_hvit Kristiane Haug Berg

Aktuelt

Norsvin fikk en kickstart på Professionals program

NCE Heidner Professionals program er et treningsforløp i forretningsutvikling fordelt over tre samlinger à to dager. Norsvin er en av seks bedrifter som deltok i første runde av programmet, og i løpet av kurset fikk kursdeltagerne en kickstart på sitt case.

God jul!

Aktuelt

God jul!

Vi ønsker deg ei riktig god jul og ser frem til videre samarbeid i 2021!

The Explorer er ny samarbeidspartner i klyngen
Fotokred_hvit The Explorer

Aktuelt

The Explorer er ny samarbeidspartner i klyngen

NCE Heidner Biocluster har inngått partnerskap med The Explorer, som er Norges utstillingsvindu for grønne løsninger. Tjenesten driftes av Innovasjon Norge.

1 milliard til bedrifter og forskningsmiljøer i Grønn plattform
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

1 milliard til bedrifter og forskningsmiljøer i Grønn plattform

Regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Målet er å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som samfunnet må bli mer bærekraftig.

Samarbeider på tvers om biovekst
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Samarbeider på tvers om biovekst

Bioøkonomi skal bidra til å gjøre oss mindre oljeavhengig, men hvor mye vekst er realistisk fra våre bioressurser? Hvordan skal bedriftene få til denne verdiskapingen? Dette var noen av spørsmålene fokuset ble rettet mot under årets Biotown-konferanse.

Findmy er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Findmy

Aktuelt

Findmy er nytt medlem i klyngen

Findmy er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Findmy produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, gjenstander og mennesker. Sporingen er satelittbasert, som betyr at en ikke er avhengig av mobildekning. Gründerne jobber innen landbrukssektoren, og har et sterkt ønske om være med å utvikle norsk landbruk i samarbeid med øvrige medlemmer i klyngen.

Reunion for modul 1 i NCE Heidner Professional Program
Fotokred_hvit Karina Hauge Johansen

Aktuelt

Reunion for modul 1 i NCE Heidner Professional Program

I NCE Heidner Professionals program handler det om å styrke kompetansen på internasjonal kommersialisering, samt identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging.

Nytt tilbud for styrket digital robusthet
Fotokred_hvit Headit

Aktuelt

Nytt tilbud for styrket digital robusthet

Vår nye, digitale hverdag kan være både krevende og utfordrende. I samarbeid med vår medlemsbedrift Headit har NCE Heidner Biocluster utviklet et program som skal hjelpe medlemsbedriftene med å identifisere digitale sårbarheter i egen virksomhet.

Bra oppmøte på årets års- og eiermøte
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Bra oppmøte på årets års- og eiermøte

Som følge av koronasituasjonen ble årets årsmøte i NCE Heidner Biocluster gjennomført digitalt via Teams.

SpermVital får millionstøtte til å utvikle teknologien rundt inseminering av storfe
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

SpermVital får millionstøtte til å utvikle teknologien rundt inseminering av storfe

SpermVital, som er et datterselskap av Geno SA får 13,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å videreutvikle teknologien rundt insemineringen av storfe.

EUs «Green Deal»-utlysninger er publisert!
Fotokred_hvit Romolo Tavani - stock.adobe.com

Aktuelt

EUs «Green Deal»-utlysninger er publisert!

EU-kommisjonen publiserte på fredag de lenge omtalte utlysningene under «European Green Deal». Green Deal er EUs vekststrategi for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050, og det er utlyst ekstraordinære midler på ca. 1 mrd Euro under Horisont 2020 for å nå målene i strategien.

Vi ønsker nye forretnings- og innovasjonsideer

Aktuelt

Vi ønsker nye forretnings- og innovasjonsideer

Bli med på en undersøkelse der landets fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi ønsker å innhente nye forretnings- og innovasjonsideer! 

Workshop i bærekraftig forretningsutvikling
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Workshop i bærekraftig forretningsutvikling

Denne uken arrangerte vi workshop i bærekraftig forretningsutvikling med landets fremste bærekrafteksperter Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

Egen EU-rådgiver for klyngen!
Fotokred_hvit Unsplash: Francois Genom

Aktuelt

Egen EU-rådgiver for klyngen!

NCE Heidner Biocluster har fått midler fra Innovasjon Norge til EU-rådgiver i klyngen. EU-rådgiveren skal være en ressurs for medlemmer som er interesserte i å søke midler fra EU-programmer, spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. 

Montasjen får finansiell støtte fra Grønn Framtid
Fotokred_hvit Montasjen AS

Aktuelt

Montasjen får finansiell støtte fra Grønn Framtid

Montasjen, et av våre ferskeste medlemmer i klyngen, har fått innvilget støtte til utvikling av bærekraftig insektsfôr via initiativet Grønn Framtid fra Innlandet fylkeskommune.

Land møter hav 2020

Aktuelt

Land møter hav 2020

Landets fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer for tredje gang til konferansen «land møter hav». Bak konferansen står klyngeorganisasjonene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, Biotech North og NCE Heidner Biocluster.

Kronikk: Bærekraft bør ikke være et godværsprosjekt
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Kronikk: Bærekraft bør ikke være et godværsprosjekt

Mange som er opptatt av bærekraft har nok den siste tiden stilt seg spørsmålet om hvordan fokus på bærekraft i bedriftene påvirkes av koronakrisen. Erfaringer fra finanskrisen viser at bærekraft ser ut til å bli nedprioritert når økonomisk vekst er truet. Imidlertid finnes det mange gode grunner til hvorfor det er smart å fortsette (eller igangsette!) bedriftens arbeid med sin bærekraftsstrategi.

Støtte fra Innovasjonsrammen løfter samarbeidsprosjekt
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Støtte fra Innovasjonsrammen løfter samarbeidsprosjekt

I 2018 fikk SpermVital 300.000 kroner i støtte fra Innovasjonsrammen. Dette er en støtteordning der Innovasjon Norge ønsker å stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Valgt inn i referansegruppe for utvikling av Horisont Europa
Fotokred_hvit www.rakelberg.com

Aktuelt

Valgt inn i referansegruppe for utvikling av Horisont Europa

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, er valgt inn i den nasjonale referansegruppen for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

Tre av klyngens medlemmer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Tre av klyngens medlemmer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon

22 forskningsmiljøer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Tre av disse er medlemmer i NCE Heidner Biocluster: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), matforskningsinstituttet Nofima AS, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi gratulerer!

Vi gjentar suksessen!

Aktuelt

Vi gjentar suksessen!

Høsten 2020 et det klart for ny runde med NCE Heidner Professionals Program. Har du en eller flere ansatte som har potensial til å få større ansvar for å bygge kommersiell satsing i din bedrift? En som kan blomstre ved å utvikle seg på innen kommersialisering og internasjonalisering og som ser nytten av å lære seg metoder for å understøtte innova­sjon og forretningsutvikling? Da er dette noe for deg!

Vi har pusset opp nettsiden!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Vi har pusset opp nettsiden!

Velkommen til vår nye, friske nettside! Arbeidet har vært tidkrevende, og nå kan vi endelig vise frem den nye siden vår.

NCE Heidner Biocluster med innspill til strategi for sirkulær økonomi
Fotokred_hvit www.rakelberg.com

Aktuelt

NCE Heidner Biocluster med innspill til strategi for sirkulær økonomi

I forbindelse med regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, sendte klyngeadministrasjonen på vegne av NCE Heidner Biocluster, inn et innspill i starten av juni.

BioConserve-prosjektet får 500.000 fra Norges Forskningsråd
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

BioConserve-prosjektet får 500.000 fra Norges Forskningsråd

Målet med prosjektet er å erstatte syntetiske tilsetningsstoff i matvarer med naturlig planteråstoff. Prosjektet ledes av Høgskolen i Innlandet og Klosser Innovasjon, i samarbeid med Nofima og Biorenewables Development Centre i York.

Landbrukets Innovasjonscamp ble arrangert for 4. gang
Fotokred_hvit John Trygve Tollefsen

Aktuelt

Landbrukets Innovasjonscamp ble arrangert for 4. gang

I samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd arrangerte vi Innovasjonscampen for fjerde gang.

Norsk Protein bytter navn
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Norsk Protein bytter navn

Norsk Protein, medlem i NCE Heidner Biocluster, bytter navn til Biosirk Norge. – Det er naturlig å endre navnet vårt, sier administrerende direktør, Lars Aashammer.

OS ID er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit OS ID

Aktuelt

OS ID er nytt medlem i klyngen

OS ID er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. OS ID utvikler og produserer øremerker for husdyr. De tilbyr også systemer for aktivitetsmåling og løsninger for innhenting av vevsprøver. I klyngen vil de bidra med sine ressurser og kompetanse innen smart husdyrhold, noe som gir mer bærekraftig matproduksjon, som også er klyngens fokusområde.

Vi søker forretningsutvikler
Fotokred_hvit Jacob Lund - stock.adobe.com

Aktuelt

Vi søker forretningsutvikler

Ønsker du å jobbe med forretningsutvikling ved å skape økt lønnsomhet og vekst hos gründere og etablerte bedrifter? Vi søker en forretningsutvikler inn i teamet!

Dette må du finne fram før du søker
Fotokred_hvit AdobeStock

Aktuelt

Dette må du finne fram før du søker

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpen for alle. Det er gjort endringer helt fram til lansering, så sjekk at du har alle opplysninger som trengs.

Vant innovasjonscampen med digitale løsninger for bedre ressursutnyttelse

Aktuelt

Vant innovasjonscampen med digitale løsninger for bedre ressursutnyttelse

Vinnerne av landbrukets innovasjonscamp ble presentert under Mat og Landbruk 2020 denne uka. Deltakerne hadde jobbet intensivt over tre samlinger med å klekke ut gode løsninger knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi.

Rustet lederne for vellykket digitalisering
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Rustet lederne for vellykket digitalisering

Å lykkes med å utnytte mulighetene som data og teknologi gir, er viktig for at bedriftene skal holde seg konkurransedyktige, og lederne har en særlig viktig rolle for å få dette til. Ikke uventet, var det derfor stor interesse når NCE Heidner Biocluster sammen med DigitalNorway arrangerte Konkurransekraft og Vekst – digitaliseringskurs for ledere.

NCE Heidner Professionals Program

Aktuelt

NCE Heidner Professionals Program

Våre medlemsbedrifter har gjennom en rekke tiår utviklet teknologier og metodikker for produksjon av sunn og trygg mat. Nå handler det om å øke avkastningen på investeringene som er gjort, og det største potensialet ligger i eksportmarkedet.

Ny runde i NCE Heidner Professionals Program høsten 2020. Meld deg på i dag!

Aktuelt

Ny runde i NCE Heidner Professionals Program høsten 2020. Meld deg på i dag!

Har du en eller flere ansatte som har potensial til å få større ansvar for å bygge kommersiell satsing i din bedrift? En som kan blomstre ved å utvikle seg på området kommersialisering og internasjonalisering og som ser nytten av å lære seg metoder for å understøtte innova­sjon og forretningsutvikling? Da er Professionals Program noe for deg!

Stor satsing på kompetanseløft innen bærekraft
Fotokred_hvit Enova

Aktuelt

Stor satsing på kompetanseløft innen bærekraft

Våren 2020 satser NCE Heidner Biocluster stort på å tilby medlemsbedriftene et unikt kompetanseprogram innen bærekraft. Norges fremste forskere og forelesere innen bærekraft bidrar inn i programmet.

Besøk fra den belgiske agrifoods-klyngen Wagralim

Aktuelt

Besøk fra den belgiske agrifoods-klyngen Wagralim

Denne uken hadde klyngen besøk fra Belgia. Dominique Blanquet, handelsattaché ved den belgiske ambassade i Oslo og Yuan Chai, international affairs officer ved Wagralim-klyngen møttes med Prof. Elisabeth Kommisrud fra Høgskolen i Innlandet og representanter for NCE Heidner Biocluster på Hamar for å bygge relasjoner og diskutere potensielt klynge-til-klynge-samarbeid.

Kick-off for nettverket NORSE

Aktuelt

Kick-off for nettverket NORSE

En samlet næring går sammen i kampen mot antibiotikaresistens, gjennom «Network for One Health Resistome Surveillance» (NORSE). Formålet med det tverrfaglige nettverket er å skape et system for å overvåke utviklingen av antibiotikaresistens i naturen, i næringskjeden, i dyr og i mennesker. 28. – 29. januar ble NORSE offisielt startet med kick-off-møte hos Folkehelseinstituttet i Oslo.

Innspill til ny sirkulærøkonomistrategi

Aktuelt

Innspill til ny sirkulærøkonomistrategi

Den 4. mars inviterte Landbruks- og matdepartementet, sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, aktører i landbruks- og matsektoren til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. NCE Heidner Biocluster var en av tre aktører som var invitert inn til å holde et innlegg på seminaret.

Klyngene går sammen om koronatiltak
Fotokred_hvit CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC

Aktuelt

Klyngene går sammen om koronatiltak

Felles initiativ fra klyngene NCE Heidner Biocluster, Helseinn, VRINN, 7sterke, Norwegian Wood Cluster og NCE Raufoss.

Kronikk: Smittevern og antibiotikaresistens er høyaktuelt!

Aktuelt

Kronikk: Smittevern og antibiotikaresistens er høyaktuelt!

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer. Resistensutvikling kan føre til lengre sykdomsvarighet og manglende behandlingsmuligheter, noe som er høyaktuelt i disse korona-tider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS