Europamesterskap i innovasjon – Digifarm fikk 60 millioner kroner
Fotokred_hvit Digifarm

Aktuelt

Europamesterskap i innovasjon – Digifarm fikk 60 millioner kroner

Nils Solum Helset er gründeren bak Digifarm og aller første bedrift fra Innlandet som har kommet gjennom nåløyet til EIC Accelerator. Nå mottar Hamarselskapet nær 60 millioner norske kroner til videre ekspansjon og utvikling.

God jul!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

God jul!

Vi ønsker deg en riktig god jul og ser frem til videre samarbeid i 2022!

Nytt unikt program hjelper bedriftene med å gjøre bærekraft til innovasjonskraft!
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Nytt unikt program hjelper bedriftene med å gjøre bærekraft til innovasjonskraft!

Nå lanserer Klosser Innovasjon det unike bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens. Formålet er å hjelpe næringslivet til å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Tilbudet skreddersys til den enkelte bedrift, og gir tilgang til vår samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling.

Findmy vant Gullakset for andre gang
Fotokred_hvit Kristiane Haug Berg

Aktuelt

Findmy vant Gullakset for andre gang

Findmy produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander, og vi gratulerer gründerne som i år vant Gullakset for andre gang!

Biotown 2021: satte agritech som eksportnæring på dagsorden
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Biotown 2021: satte agritech som eksportnæring på dagsorden

Tirsdag 9. november ønsket NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon med gode samarbeidspartnere velkommen til årets Biotown. Konferansen har i år syvårsjubileum, og årlig rettes fokus mot tematikk som er relevante for medlemsvirksomhetene i klyngen.

Se opptak fra årets Biotown her

Aktuelt

Se opptak fra årets Biotown her

Fikk du ikke med deg årets Biotown? Her kan du se opptak fra årets arrangement.

Næringsministeren på bedriftsbesøk i Innlandet
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Næringsministeren på bedriftsbesøk i Innlandet

Næringsminister Jan Christian Vestre skal besøke 100 bedrifter før jul, og i forrige uke gikk startskuddet for rundreisen. Denne uken sto Innlandet for tur, og målet med rundreisen er å møte bredden av næringslivet.

Satser bredt innen internasjonal kommersialisering
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Satser bredt innen internasjonal kommersialisering

NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Flere av medlemmene i klyngen deltar også i prosjekter som strekker seg ut over landegrensene, og nå tar vi grep for å styrke norsk bioøkonomi ytterligere.

Tilrettelegger for etablering av en nasjonal agritech-katapult
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Tilrettelegger for etablering av en nasjonal agritech-katapult

Hvordan kan medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster bidra til økt innovasjon og introdusere ny teknologi raskere nasjonalt og internasjonalt? Dette var noen av spørsmålene da klyngeadministrasjonen inviterte medlemsbedriftene til webinar der mulighetene for å opprette et nytt katapult-senter i Norge ble drøftet.

EU-midler gir kunnskapsløft for Norsvin

Aktuelt

EU-midler gir kunnskapsløft for Norsvin

Hvordan er samspillet mellom grisen og mikroorganismene i tarmen, hvordan påvirker dette grisens fôropptak og helse, og hvilken rolle spiller grisens genetikk? Dette håper Norsvin å få svar på i det nye EU-prosjektet «3D’omics».

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon
Fotokred_hvit Cecilie Bannow

Aktuelt

Skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi.

Tilbud om bærekraftskurs i samarbeid med NWC
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Tilbud om bærekraftskurs i samarbeid med NWC

Medlemmer som har fulgt arbeidet i NCE Heidner Biocluster temagruppe bærekraft kjenner til at vi våren 2020 og 21 tilbød bedriftene å delta på workshoper innen bærekraft. Nå har ansatte i våre medlemsbedrifter en ny mulighet til å delta på et lignende tilbud i regi av Norwegian Wood Cluster!

Agritech-startup vant pris for sin bruk av satellittdata

Aktuelt

Agritech-startup vant pris for sin bruk av satellittdata

Bedriften Digifarm as fra Hamar vant nylig 1. premien i Airbus Challenge 2020/2021 på sin bruk av satellittdata for å utvikle kunstig intelligens i jordbruksproduksjon. 

Satser videre på prosjekt Strategisk posisjonering
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Satser videre på prosjekt Strategisk posisjonering

NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid med Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune ved Biovalley gjennomført forprosjekt i Strategisk posisjonering. Nå ligger alt til rette for en kraftfull satsing der den grønne delen av norsk bionæring skal posisjoneres ytterligere.

Tar sats for å skape en nasjonal agritech-katapult
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Tar sats for å skape en nasjonal agritech-katapult

Norge har store muligheter for å øke verdiskapingen på basis av landbruksteknologi. Teknologibedriftene i landbruket og norske bønder tar imot initiativet om en agritech-katapult med stor entusiasme og har bedt NCE Heidner Biocluster arbeide fram et slikt senter.

Strategi for sirkulær økonomi – lovende signaler for nye bioløsninger
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Strategi for sirkulær økonomi – lovende signaler for nye bioløsninger

I juni la regjeringen fram Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Den nye strategien trekker fram bioøkonomien som en sektor med særlig sterkt potensial for sirkulær verdiskaping. Det er positivt at regjeringens ønsker og forslag til tiltak er i tråd med innspillene som NCE Heidner Biocluster kom med til strategiprosessen. 

Gründermidler ga merverdi for Avisomo

Aktuelt

Gründermidler ga merverdi for Avisomo

I 2020 mottok NCE Heidner Biocluster koronamidler fra Innlandet fylkeskommune. Klyngeadministrasjonen besluttet at deler av midlene skulle benyttes som støttemidler til klyngens gründermedlemmer. Avisomo, en av våre gründermedlemmer, ønsket hjelp til forretningsutvikling, og la inn en søknad.

Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Aktuelt

Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Vi søker en prosjektutvikler til Land møter hav! Vi tilbyr en unik mulighet med stor påvirkningskraft i tverrsnittet mellom fire klyngeorganisasjoner som bidrar til å styrke en bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. Vi er nysgjerrig på deg som ser på dette som et naturlig neste steg i din karriere, og kan love stor personlig og tverrfaglig utvikling.

Viktig politikk om antibiotika
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Viktig politikk om antibiotika

Tirsdag ble det flertall i Stortinget for at Norge skal jobbe for å få på plass et internasjonalt rammeverk for antibiotika. Dette er et viktig skritt på veien mot å bremse utviklingen av antibiotikaresistens.

Kronikk: I klyngen jobber vi for et sterkt landbruk og hele verdikjeden rundt bærekraftig matproduksjon
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Kronikk: I klyngen jobber vi for et sterkt landbruk og hele verdikjeden rundt bærekraftig matproduksjon

Norge er i verdenstoppen på genetikk og avl av husdyr, og for å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi, trenger vi et fortsatt sterkt landbruk.

Se opp for store finansieringsmuligheter i Horisont Europa!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Se opp for store finansieringsmuligheter i Horisont Europa!

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, er sparket i gang, og det er ventet at arbeidsprogrammene for pilar 2 (globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) publiseres i juni.

Tverrsektorielt samarbeid skal gi et nasjonalt industrielt løft

Aktuelt

Tverrsektorielt samarbeid skal gi et nasjonalt industrielt løft

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi. For å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

EU-studie peker ut kursen for ny genteknologipolitikk
Fotokred_hvit natali_mis - stock.adobe.com

Aktuelt

EU-studie peker ut kursen for ny genteknologipolitikk

Genteknologi er i rask utvikling. Og da spesielt generedigering med CRISPR-teknologien i spissen, som er i ferd med å endre hvordan vi kan utvikle dyr, planter og mikroorganismer til bruk i landbruk og akvakultur. 

Nasjonalt samarbeid for å løfte grønn bioøkonomi
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Nasjonalt samarbeid for å løfte grønn bioøkonomi

I samarbeid med Norwegian Wood Cluster og BioValley har NCE Heidner Biocluster satt i gang et nasjonalt samarbeidsprosjekt for strategisk posisjonering av grønn bioøkonomi.

Geno får millionstøtte til forskningsprosjekt på fôreffektivitet
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Geno får millionstøtte til forskningsprosjekt på fôreffektivitet

Geno får 18 millioner kroner fra Innovasjon Norge til det treårige prosjektet der fôropptak skal registreres på kyr i norske fjøs.

N2 Applied er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit @Watch – Tarand Krogvold

Aktuelt

N2 Applied er nytt medlem i klyngen

N2 Applied er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. N2 Applied har utviklet en løsning som gjør det mulig for bønder å produsere egen gjødsel ved hjelp av luft, strøm og organisk gjødsel. Dette gir bedre avlinger og reduserer utslipp i hele verdikjeden. 

Blågrønt klyngesamarbeid får finansiell støtte fra Grønn plattform
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Blågrønt klyngesamarbeid får finansiell støtte fra Grønn plattform

NCE Heidner Biocluster har sammen med de blå klyngene NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og BioTech North fått finansiell støtte fra Grønn plattform for prosjektet «Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr».

God påske!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

God påske!

Vi ønsker deg og dine en riktig god påske!

Linn er klyngens EU-rådgiver
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Linn er klyngens EU-rådgiver

Fra 1. januar er Linn Dybdahl klyngens EU-rådgiver. Gratis EU-rådgivning er en av våre medlemsfordeler, og nå jobber Dybdahl for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

Eidsiva er ny samarbeidspartner i klyngen
Fotokred_hvit Eidsiva

Aktuelt

Eidsiva er ny samarbeidspartner i klyngen

Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturselskap. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strøm og fiber, utvikle fornybar energi, samt bidra til vekst og utvikling. I klyngen vil selskapet bidra inn på problemstillinger og temaer knyttet til bærekraft og innovasjon.

Digitalisering og bærekraft modul 1
Fotokred_hvit Høgskolesenteret i Kongsvinger

Aktuelt

Digitalisering og bærekraft modul 1

Ønsker du å øke bevisstheten og bidra til utvikling innen digitalisering og bærekraft? Nå er det utviklet et studium for deg som ønsker å lære mer om digitalisering for et bærekraftig næringsliv.

Få hjelp til fremdrift i innovasjonsarbeidet av Kongsberg Innovasjon

Aktuelt

Få hjelp til fremdrift i innovasjonsarbeidet av Kongsberg Innovasjon

Digitalisering og smart bruk av ny teknologi blir viktigere og viktigere for å sikre konkurransefortrinn. Denne vinteren tilbyr NCE Heidner Biocluster i samarbeid med Kongsberg Innovasjon, Norges ledende innovasjonsmiljø innen digital teknologi, medlemsbedriftene i klyngen en fasilitert innovasjonsprosess med fokus på digitalisering og ny teknologi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS