NCE Heidner Biocluster inngår samarbeid med svenske agtech-aktører

NCE Heidner Biocluster har inngått et forpliktende samarbeid med de svenske agtech-aktørene RISE og Agtech 2030. Målet med samarbeidet er å få til konkrete samarbeidsprosjekter og innovasjoner på tvers av grensene.

Publisert 9. desember 2022
Revidert 12. desember 2022
Skrevet av Siv
NCE Heidner Biocluster inngår samarbeid med svenske agtech-aktører

Nylig signerte klyngeleder for NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, en samarbeidsavtale med flere svenske agtech-aktører. 

I likhet med Norge er også Sverige blitt en stor aktør innen agtech. 

– Norge og Sverige har mange likheter som nordiske land. Vi tror vi kan få til bedre resultater ved å samarbeide. Sammen står vi sterkere, sier Haug Berg. 

Oppfølging fra Kronprinsbesøk  

Avtalen ble signert på et seminar ved den norske ambassaden i Stockholm. Tema for seminaret var “den datadrevne gården». På seminaret deltok også klyngemedlemmene Mimiro, NIBIO og Diri/NTNU. 

Arrangementet var initiert av Innovasjon Norge, og er en oppfølging av næringslivsdelegasjonen som sammen med det Norske kronprinsparet besøkte Sverige tidligere i år.

Les mer: Norge og Sverige er sterkere sammen enn hver for seg

Et ønske om grenseoverskridende nye samarbeid  

NCE Heidner Biocluster, RISE og Agtech 2030 vil ha jevnlige møter og bidra til hverandres

arrangementer, for å øke kunnskap og kompetansedeling mellom medlemmene. 

– Målet er å legge til rette for grenseoverskridende møter mellom mennesker, slik at nye samarbeid kan utvikles, sier klyngelederen. 

Hun håper samarbeidet også vil bidra til å øke innovasjon over grensen, og å knytte nye og sterkere forbindelser mellom norske og svenske aktører i landbrukssektoren. 

– Intensjonsavtalen vil formalisere og utvide vårt samarbeid innenfor flere områder. Vi håper vi kan utvikle felles prosjekter og søke om midler gjennom programmer som Horisont Europa og Interreg eller nasjonal finansiering. Vi vil også koble det norske AgriFoodTech-landslaget med den svenske EU-finansierte «Testing and experimentation facilities” Agrifood-TEF, avslutter Haug Berg. 

Neste møteplass vil finne sted på nyåret.

De som signerte avtalen var

RISE: Klara Båth, Avdelingssjef Jordbruk och livsmedel
Agtech 2030: Per Frankelius, Prosessleder
NCE Heidner Biocluster: Kristiane Haug Berg, Daglig leder

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE er Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner. Gjennom sine internasjonale

samarbeidsprogrammer med industri, akademia og offentlig sektor sikrer de det svenske næringslivets konkurranseevne på internasjonalt nivå og bidrar til et bærekraftig samfunn. RISE er et uavhengig, statseid forskningsinstitutt, som tilbyr unik kompetanse og 130 testbeds og demonstrasjonsmiljøer for fremtidens teknologier, produkter og tjenester.

AGTECH 2030

Agtech 2030 er et svensk «Vinnväxt»- initiativ med ambisjon om å utvikle et innovasjonsmiljø i

verdensklasse innen landbruksteknologi. Rundt 90 bedrifter og organisasjoner deltar i Agtech 2030, og initiativet koordineres av Linköpings universitet. Hovedfinansiøren av Agtech 2030 er Vinnova, som er Sveriges statlige forvaltningsorgan.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS