Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Store ambisjoner og vilje til økt samarbeid mellom Norge og Sverige ble uttrykt av både kronprinspar, ministre og næringslivet da den så langt største næringslivsdelegasjonen fra Norge besøkte Sverige 2.-4. mai 2022.

Publisert 11. mai 2022
Revidert 23. juni 2022
Skrevet av linn
Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Besøket hadde som formål å forsterke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige, og det ble lagt vekt på at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert.

NCE Heidner Biocluster sammen med RISE, AgTech2030 og Innovasjon Norge arrangerte programmet under overskriften høyteknologisk jordbruk for bærekraftig matproduksjon under besøket, med spennende deltakerbedrifter og institusjoner mandag 2. og tirsdag 3. mai.

Jordbruket står nå overfor en ny revolusjon hvor data-tilkobling, kunstig intelligens, analyser, tilkoblede sensorer og andre nye teknologier kan bidra til ytterligere økte avlinger, mer motstandsdyktige dyr og planter, samtidig som miljø og klima hensyntas.

Gode presentasjoner fra næringslivet

Mandag ble programmet avholdt på Quality Hotel Globe med presentasjoner fra næringslivet, og rundt hundre deltakere i salen.

– DigiFarm hadde stor nytte av å kunne delta på arrangementet i Sverige, hvor vi møtte flere potensielle samarbeidspartnere inklusiv Lantmännen og Vultus hvor vi jobber videre for å kunne tilrettelegge felles bærekraftige løsninger rettet mot jordbruksproduksjon. Vi har mye å lære av hverandre så vi er veldig takknemlig for muligheten til å kunne jobbe videre for «sterkere sammen» initiativet, sier Nils Helset, CEO DigiFarm. 

Presenterte løsninger fra kunnskapsmiljøene

På besøket hos RISE på tirsdag ble det presentert løsninger som svenske og norske kunnskapsmiljøer og bedrifter kan tilby primær-produsentene for å bringe landbruket i en enda mer bærekraftig retning for å svare ut på flere av de store samfunnsutfordringene verden står overfor. Her deltok det 85 personer.

På slutten av dagen var deltakerne innom SLU på Lövsta lantbruksforskning.

– Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger etter besøket i Sverige, og gleder oss til videre arbeid sammen. Det er nå arbeidet begynner for oppfølging av videre samarbeidsprosjekter, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

–  Vi håper besøket vil bidra til å styrke det bilaterale samarbeidet i verdikjeden for matproduksjon mellom kunnskapsmiljøene, bedriftene og virkemiddelapparatet slik at det frembringes enda flere nordiske og europeiske prosjekter med deltakelse fra svenske og norske aktører, fortsetter hun.

Bla for bildegalleri:

Fakta

Deltakere i programmet var: Geno, Norsvin, Graminor, DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning, NoFence og Diri, Saab Dynamics, Yara Sverige, Väderstad, VD Vultus og N2 Applied. Utdanning og forskningsmiljøer deltok; NTNU, NIBIO, HINN, NMBU, SLU, RISE, AgTech2030, Agrihub Sweden og Smart Agri med pitcher fra sitt forskningsarbeid.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS