Blå og grønn bioøkonomi: AquaNext 2024 samler aktører for å sikre en bærekraftig fôrproduksjon

AquaNext, en av de store konferansene i havbruksnæringen, går av stabelen i Stavanger 11.-13. juni. Torsdag 13. er dedikert til fremtidens råvarer. Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler i Land møter hav skal lede konferansen torsdagen.

Publisert 11. juni 2024
Revidert 11. juni 2024
Skrevet av Elise
Blå og grønn bioøkonomi: AquaNext 2024 samler aktører for å sikre en bærekraftig fôrproduksjon
Samarbeid på tvers må til for å få fram fremtidens fôrråvarer. BlueMusselFeed er et prosjekt på tvers av landbruk og havbruk, her illustrert med Elise Sæle Dahle, Land møter hav, Hilde Schøyen og Vladana Grabez fra Fiskå Mølle og Malin Kleppe fra Lerøy Ocean Forest.

AquaNext er en viktig arena for norsk og internasjonal akvakultur, konferansen samler deltakelse fra hele næringen. 

Fremtidens fôrråvarer 

Samfunnsoppdrag bærekraftig fôr, som regjeringen har vedtatt, handler om å få matsystemene til å bli mer bærekraftig. Målet er å få til bærekraftig fôrråvare-produksjon i Norge, samtidig som vi jobber for å forbedre bærekraften på globale fôrråvarer. Konferansedagen Fremtidens råvarer handler om hvordan vi skal få dette til. Hvilke råvarer vi kan satse på? Hvilke barrierer står i veien?

Lavtrofiske arter

Organismer fra sjøen, som blåskjell, tunikater, børstemark, tang og tare, har et stort potensial for økt råvareproduksjon, samtidig som produksjonen kan ha en positiv effekt på økosystemene i sjøen. Derfor vil hele sjømatnæringen spille en stor rolle i arbeidet med nye fôrråvarer.

Samarbeid på tvers

Land møter hav er et initiativ for å få til mer og bedre samarbeid på tvers av landbruk og havbruk, eller både den blå og den grønne bioøkonomien. Råvaredagen under AquaNext løfter problemstillinger som gjelder både husdyrproduksjon og fisk.

Programmet er mangfoldig og spennende. Du vil møte industristemmer fra hele verdikjeden, myndigheter og samfunn. Blant annet: Tore Sandvik, statssekretær for næringsministeren, Christina Abildgård, avdelingsdirektør i Norges forskningsråd, Ingeborg Kahlbom Wathne, vp industry developement i Statkraft, Joakim Hauge i Bellona, Hilde Schøyen, fagsjef råvare, Fiskå Mølle og Ola Hedsten, partner Rethink Food, Ingrid Dynna, co-founder og ceo Norwegian Mycelium.

Se hele programmet her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS