NCE Heidner Biocluster deltok på European Cluster Conference 2024

Linn Dybdahl, EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster var en av 750 representanter fra klynger rundt om i hele Europa som deltok på en av Europas største klyngekonferanser; European Cluster Conference 2024 i Brussel. 

Publisert 13. mai 2024
Revidert 13. mai 2024
Skrevet av linda-theres
NCE Heidner Biocluster deltok på European Cluster Conference 2024
Fotokred_hvit NCE Heidner Biocluster
Konferansen arrangeres annethvert år av EU-kommisjonen og European Cluster Collaboration Platform, og har som mål å bringe sammen aktører fra hele innovasjonssystemet fra alle bransjer. Fra venstre: Jade Hirvonen (RDI Specialist at Agri-Food Cluster Pohjois-Savo, Finland), Giedrius Bagusinskas (Executive director at SMART food cluster, Lithuania), Linn Dybdahl (EU-rådgiver NCE Heidner Biocluster), Justė Vežikauskaitė (Researcher at AgriFood Lithuania), Bailey Lähdesmäki (RDI Expert at SuperEcosystem Meta-Cluster, Finland).

Konferansen arrangeres annethvert år av EU-kommisjonen og European Cluster Collaboration Platform, og har som mål å bringe sammen aktører fra hele innovasjonssystemet fra alle bransjer.

– Konferansen besto av en rekke workshops og parallellsesjoner med temaer som «Green transition», «Cluster business models» og «New technologies», forteller Dybdahl.

NCE Heidner Biocluster var representert på konferansen for å bygge nettverk, delta på matchmaking med mulige nye samarbeidspartnere, møte deltagere fra «Agri&Food Nordic working group», samt å lære mer om hva som «rører seg» i den europeiske klyngeverdenen. 

Klynger er relevante

Dybdahl trekker frem tre viktige læringspunkter fra konferansen for NCE Heidner Biocluster.

– For det første er klynger mer relevante enn noensinne. De er også svært viktige for å drive den grønne og digitale omstillingen. Vår tids utfordringer og Europas fremtid krever en ny type samarbeid som involverer aktører på tvers av sektorer og industrier, forteller Dybdahl.

– Det er tydelig at vi må gå fra samarbeid i nettverk, klynger og klynge-til-klyngesamarbeid, til fullverdige innovasjonsøkosystemer. Klyngene har en viktig rolle i innovasjonsøkosystemene ved at de skaper en arena for samhandling og forretningsutvikling, forklarer hun.

Behov for en god forretningsmodell

– For det andre trenger klynger gode og langsiktige forretningsmodeller og støtteordninger som inkluderer både offentlig og privat finansiering. Forutsigbarhet er også avgjørende for klyngens effekt, fortsetter hun.

Alle klyngens interessenter bør involveres I utviklingen av klyngens strategi og forretningsmodell, for å sikre at den er tilpasset medlemmenes behov.

Linn Dybdahl NCE Heidner Biocluster var representert for å bygge nettverk, delta på matchmaking med mulige nye samarbeidspartnere, møte deltagere fra «Agri&Food Nordic working group», samt å lære mer om hva som «rører seg» i den europeiske klyngeverdenen.

Konkurransekraft

Det tredje læringspunktet fra konferansen som Dybdahl ønsker å trekke frem, er konkurransekraft.

– Konkurransekraft kan ikke kjøpes, det må bygges over tid. I Europa finnes mye talent, men det er en mangel på kommersialisering sammenlignet med andre kontinenter, sier EU-rådgiveren.

Europeiske aktører må samarbeide for å kunne konkurrere på verdensmarkedet, da hvert enkelt land er for lite. 

– Selskaper som er med i en klynge er mer konkurransedyktige, mer resiliente og er mer koblet på innovasjonsøkosystemet, avslutter Dybdahl, som kan se tilbake på en interessant og vellykket konferanse.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS