Viktig politikk om antibiotika

Tirsdag ble det flertall i Stortinget for at Norge skal jobbe for å få på plass et internasjonalt rammeverk for antibiotika. Dette er et viktig skritt på veien mot å bremse utviklingen av antibiotikaresistens.

Publisert 9. juni 2021
Revidert 9. juni 2021
Skrevet av Sigrid
Viktig politikk om antibiotika
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Et internasjonalt rammeverk for antibiotika er et viktig skritt på veien mot å bremse utviklingen av antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens står på Verdens Helseorganisasjons (WHO) topp ti liste over trusler mot folkehelsa, og problemet øker raskt. I 2050 kan så mange som 10 millioner mennesker miste livet årlig globalt på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Hovedårsaken er overforbruk og feilbruk i både helse- og matsektoren. Selv om Norge er blant de beste i klassen, med blant annet forbilledlig lavt forbruk av antibiotika i husdyrproduksjon i både landbruks- og oppdrettsnæringa, er dessverre situasjonen en ganske annen mange steder i verden. Antibiotika brukes både sykdomsforebyggende for å kompensere for dårlig hygiene og også som vekstfremmende middel i husdyrproduksjonen i mange land. Liten bevissthet om riktig bruk av antibiotika til behandling av sykdommer hos mennesker er også et problem mange steder.

Juridiske rammer for bruk av antibiotika

Antibiotikaresistens kjenner ingen landegrenser. Utfordringen må derfor møtes i globalt fellesskap. Tiltakene som så langt har vært forsøkt, er tydelig ikke nok, og det trengs derfor sterkere insentiver for bærekraftig bruk enn i dag. Stadig flere etterspør derfor klare juridiske rammer for bruk av antibiotika, for eksempel en antibiotikakonvensjon. Det har også vært økt fokus på behovet for beredskap og forebygging av antibiotikaresistens i kjølvannet av covid19-pandemien, og at antibiotikaresistens kanskje bør inkluderes i en pandemitraktat som skal diskuteres i WHO til høsten.

I Norge har en gruppe sivilsamfunnsorganisasjoner fra ulike sektorer gått sammen i en koalisjon for å fronte en politisk kampanje for å få på plass et forpliktende internasjonalt rammeverk for antibiotika. Prosjektleder i NCE Heidner Biocluster, Sigrid Bratlie, deltar i dette arbeidet gjennom sin rolle i Kreftforeningen.

Antibiotikakonvensjon i Norge

Saken har kommet på de norske politikernes agenda nylig, med hele to forslag til behandling i Stortinget denne uka. Sp, Ap og SV foreslo at Norge skal jobbe for en antibiotikakonvensjon, mens regjeringspartiene la frem et eget forslag om at Norge skal jobbe for at tilgang til effektive antibiotika inkluderes i WHOs arbeid med en traktat for helseberedskap. Det siste forslaget fikk flertall. Dersom det blir regjeringsskifte etter sommeren er det imidlertid naturlig at sporet om en egen antibiotikakonvensjon også følges opp. Uansett hvilken løsning som velges, er det veldig positivt at Norge tar en lederrolle i et internasjonalt politisk arbeid for å sikre bærekraftig tilgang til den uvurderlige fellesgoden som antibiotika er, i fremtiden.


I forbindelse med Biotown-konferansen i 2019 mottok vi midler til å lage en film om antibiotikaresistens og én helse. Du kan se den her:


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS