Tre av klyngens medlemmer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon

22 forskningsmiljøer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Tre av disse er medlemmer i NCE Heidner Biocluster: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), matforskningsinstituttet Nofima AS, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi gratulerer!

Publisert 18. juni 2020
Revidert 23. juni 2020
Skrevet av linda-theres
Tre av klyngens medlemmer har fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

NIBIO vant frem med søknaden SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector som skal bidra til en digital revolusjon i skognæringen. NMBU vant på sin side frem med søknaden Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy som skal fremskaffe kunnskap om bærekraftig bruk av jordmaterialer. Nofima AS fikk gjennomslag for søknaden SFI Digital Food Quality som dreier seg om digital transformasjon av matproduksjon.

I tillegg er NMBU partner i fire andre innvilgede SFI’er. NIBIO er partner i én, det samme gjelder også for Nofima AS. 

– Dette er svært bra. At tre av klyngens medlemmer når opp i konkurransen synes vi er gledelig, sier daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, som gratulerer de tre klyngemedlemmene.

– Det viser også hvor viktig det er at vi fortsetter det gode samarbeidet mellom ulike forskningsmiljøer, næringer og bedrifter, fortsetter Haug Berg.

Forskningsrådet deler ut ca. 2 milliarder kroner til de nye SFI-ene, som skal utvikle kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Det er lagt opp til tett samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3).

Status som senter for forskningsdrevet innovasjon gir miljøene økonomiske rammer til å jobbe langsiktig og strategisk på viktige områder for norsk landbruk.

Les mer: 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS