Europamesterskap i innovasjon – Digifarm fikk 60 millioner kroner

Nils Solum Helset er gründeren bak Digifarm og aller første bedrift fra Innlandet som har kommet gjennom nåløyet til EIC Accelerator. Nå mottar Hamarselskapet nær 60 millioner norske kroner til videre ekspansjon og utvikling.

Publisert 17. desember 2021
Revidert 17. desember 2021
Skrevet av linda-theres
Europamesterskap i innovasjon – Digifarm fikk 60 millioner kroner
Fotokred_hvit Digifarm
Nils Solum Helset er gründeren bak Digifarm og aller første bedrift fra Innlandet som har kommet gjennom nåløyet til EIC Accelerator.

– Dette gjør det mulig å få satt i verk vår kommersialiseringsstrategi, sier gründer og administrerende direktør Nils Solum Helset i Digifarm.

Startet i 2019

Digifarm er en norsk oppstartsbedrift som leverer presisjonslandbrukstjenester. Selskapet erfarte tidlig at tilgjengelige jordskiftegrenser var utdaterte og gamle. Nøyaktige jordskiftegrenser er en forutsetning for presisjonslandbrukstjenester, og Solum Helset har brukt de siste tre årene på å utvikle nettverksmodeller ved bruk av Sentinel 2-satellittbilder.

 – Vi leverer verdens mest nøyaktige feltgrenser for presisjonslandbruk, sier Helset.

Bedriftens strategi har ligget fast; hovedfokuset har vært på å øke antall kommersielle partnere og ekspandere geografisk. De har også et mål om å detektere 250 millioner dekar hver måned. Fokus nummer to har vært å hente inn EU-penger og private midler for å ekspandere bedriften.

– Dette ser nå svært lovende ut, smiler Helset.

Bidrag fra Innovasjon Norge

– Nils Helset har imponert oss med et systematisk og målrettet arbeid fra 2018 og denne bevilgningen er en stor anerkjennelse av gründeren og selskapets arbeid. Vi så tidlig at forretningskonseptet her vil bidra til en ønsket miljøeffekt gjennom å redusere bruk av kjemikalier i landbruket, sier direktør Sverre H. Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet.

Innovasjon Norge Nils Helset har imponert oss med et systematisk og målrettet arbeid fra 2018 og denne bevilgningen er en stor anerkjennelse av gründeren og selskapets arbeid, sier direktør Sverre H. Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet.

– Innovasjon Norge har bidratt med risikoavlastende tilskudd til at virksomheten har fått tatt de første steg – vi gleder oss stort over den ekspansjons-muligheten som nå ligger foran selskapet. Selskapets utvikling med å ta tak i en samfunnsutfordring, systematisk jobbe frem ideen og styrke teamet underveis er forbilledlig, fortsetter Bjørnstad.

– Gratulerer så masse til Nils Helseth og Digifarm. Dette er et Europamesterskap i innovasjon, og jeg er utrolig imponert over Nils og resten av teamet i Digifarm, sier Greta Juul i Innovasjon Norge.

Digifarm har en unik innovasjon, den samsvarer med EUs Green Deal strategi, timingen er riktig og store samfunnsutfordringer løses. I tillegg har Digifarm et sterkt team, og de trenger mye kapital for å skalere opp i et internasjonalt marked.

– Det har vært en sann glede å jobbe med et så dyktig team, både teamet i Digifarm og EU-rådgiver i klyngen, Linn Dybdahl. Søkeprosessen er omfattende, og det skal et godt team til for å skrive en god søknad, fortsetter Juul.

Gull verdt med egen EU-rådgiver

NCE Heidner Bioclusters EU-rådgiver, Linn Dybdahl, har hatt tett oppfølging av Digifarm i hele søknadsprosessen.

Rakel J. Berg – At Digifarm fikk gjennom søknaden sin, synes jeg er fantastiske nyheter! sier EU-rådgiver Linn Dybdahl.

– At Digifarm fikk gjennom søknaden sin, synes jeg er fantastiske nyheter, smiler Dybdahl. Hun har også hjulpet Digifarm med å strukturere skrivingen, samt vinkle innholdet slik at det svarer på utlysningen og viser potensialet.

Dybdahl skryter av Digifarms gode evne til å benytte mulighetene som finnes rundt det å søke midler.

– Siden de ble medlem i klyngen i 2019 har Digifarm virkelig tatt i bruk virkemidlene som er tilgjengelige. De har fulgt stegene fra Forregion, Regionalt Forskningsfond Innlandet og Norges Forskningsråd, til European Space Agency og nå EU-midler gjennom EIC Accelerator, som kalles «Champions League» for bedrifter, sier Dybdahl.

– At Digifarm har fått igjennom søknaden sin, viser også hvilket potensial som ligger i norske landbruksbedrifter. Vi er svært glade og stolte over hva Nils og Digifarm har fått til i løpet av disse årene, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

Kunstig intelligens som kommer bonden til gode

Digifarm bruker satellittdata og kunstig intelligens for å utvikle ulike modeller som brukes i presisjonslandbruk.

Per nå har de utviklet fire modeller, hvor automatisk deteksjon av jordskiftegrenser og areal er den viktigste og mest etterspurte, og en modell som ligger som grunnlag for de andre modellene.

Helset understreker at selv om det er bonden som er sluttbrukeren, så selger ikke Digifarm direkte til bonden, men jobber tett på hele verdikjeden.

– Som et eksempel selger vi til Felleskjøpet, der vi leverer kart med oppdaterte grenseforhold. Da kan Felleskjøpet blant annet bruke dette til avlingsprognoser, sier Helset.

Inkubator og klyngemedlem

Helset er født og oppvokst på Hamar, og er selv bonde. Nå viderefører han produksjonen på familiegården som 15. generasjon.

– Derfor var det helt naturlig for meg både å bli medlem i NCE Heidner Biocluster, og inkubatorbedrift i Klosser Innovasjon, sier Helset.

Gjennom medlemskapet i NCE Heidner Biocluster har de fått bistand med en rekke søknader, som har gitt bedriften større handlingsrom og utviklingsmuligheter. Som inkubatorbedrift får de bistand over tid til forretningsutvikling, finansiering og nettverk samt kontorplass hos Klosser Innovasjon på Hamar.

Fakta

Digifarm er det andre klyngemedlemmet som får støtte gjennom EIC Accelerator i år. Tidligere i høst fikk N2 Applied 15 millioner euro.

EIC Akselerator (European Innovation Council Accelerator) er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner euro. 

Finansieringen fra EIC Akselerator går til banebrytende innovasjoner med et stort, internasjonalt vekstpotensial og med betydelig positiv effekt på miljø og samfunn.

Ordningen finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for EIC Accelerator og bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative bedrifter og nystartede selskaper med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Har du spørsmål om EU-søknader? Ta gjerne kontakt med klyngens EU-rådgiver Linn Dybdahl.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS