EU-midler gir kunnskapsløft for Norsvin

Hvordan er samspillet mellom grisen og mikroorganismene i tarmen, hvordan påvirker dette grisens fôropptak og helse, og hvilken rolle spiller grisens genetikk? Dette håper Norsvin å få svar på i det nye EU-prosjektet «3D’omics».

Publisert 17. september 2021
Revidert 17. september 2021
Skrevet av Linn
EU-midler gir kunnskapsløft for Norsvin
Forskningssjef i Norsvin, Eli Grindflek.

På den siste utlysningen i Horisont 2020 ble Norsvin med som partner i prosjektet «Three-dimensional holo’omic landscapes to unveil host-microbiota shaping animal production» – forkortet til «3D’omics». Prosjektet har oppstart i september, og har en varighet på fire år. Det koordineres av Universitetet i København, og fra Norge er også klyngemedlem NMBU med som partner.

I prosjektet var det et behov for industriaktører innen avl, fôr og bioteknologi, og Norsvin ble invitert inn. Forskningssjef i Norsvin, Eli Grindflek, forteller at de er svært fornøyde med at prosjektet er innvilget.

– Vi har de siste årene bidratt på flere EU-søknader med svært relevante utlysninger, som dessverre ikke har kommet gjennom nåløyet. Denne gangen lyktes vi, og Norsvin har et budsjett på ca. 3 millioner kroner som er fullfinansiert gjennom EU, forteller Grindflek.

Skal bidra med genomanalyser

Forskning på mikrobiota er stort for tiden, og viktig for å finne ut hvordan det påvirker grisens fôreffektivitet, fordøyelse og helseegenskaper. Mikroorganismene interagerer med hverandre, verten og fôret, men nøyaktig hvordan dette foregår, og hva slags påvirkning det har, vet man foreløpig ikke nok om.

Norsvins oppgave er å bidra til planlegging av griseforsøkene, slik at den genetiske sammensetningen og bakgrunnen til dyra er kjent. Selve forsøkene skal utføres ved NMBU. De skal også sekvensere og analysere genomdata, og sjekke om det er en arvelig komponent som påvirker mikrobiomet.

Bygger opp sin egen kompetanse

– Norsvin er med på prosjektet for å bygge opp kompetansen rundt mikrobiom generelt, og mer spesifikt for å skjønne mer av sammenhengene mellom dyrets genetikk og mikrobiomet. Å samarbeide med de aller beste på området vil være bra for nettverket og kunnskapen rundt dette, forteller Grindflek.

– Etter prosjektslutt håper vi å kunne si mer om sammensetningen av grisens mikrobiom, hva genetikken bidrar med og om dette er kunnskap som kan brukes systematisk i avlsarbeidet med en frisk og fôreffektiv gris, sier hun.

Dette vil igjen komme Norsvins kunder til gode i form av enda bedre rådgiving til kunden, og en konkurransedyktig genetikk.

Les mer: Norsvin; Norsvin med i stort EU-prosjekt på mikrobiom

EU-finansiering

Det finnes flere EU-programmer hvor man kan søke finansiering til sine prosjekter, det største er Horisont Europa.

Andre aktuelle programmer er blant annet Eurostars og COSME.

Det er mye god hjelp å få på veien mot EU-finansering, via blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Som medlem i NCE Heidner Biocluster har du også tilgang til EU-rådgivning gjennom hele prosessen. Ta kontakt med EU-rådgiver Linn Dybdahl for en prat!


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS