Eiermøte: NCE gir store muligheter

Klyngesamarbeidet står foran en spennende utvikling, og nå er ikke tiden for å hvile på laurbærene. Det var budskapet til styreleder Olav Eik-Nes da han åpnet det første eiermøtet til NCE Heidner Biocluster.

Publisert 5. april 2019
Revidert 27. oktober 2020
Skrevet av linn
Eiermøte: NCE gir store muligheter

I overkant av 30 av de 50 medlemsbedriftene stilte med representanter til møtet.

– Vi har masse prosjekter, og masse som skjer i klynga. Dette skal ikke bli noe vanskelig. Men det er ingen hvilepute å være NCE, sier Eik-Nes.

Da Heidner Biocluster ble tatt opp i Arena-programmet i 2012 besto klyngen av 20 medlemmer. I november 2018 talte klyngen 50 medlemmer.

– Det har skjedd en enorm utvikling, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

Større slagkraft

Forrige eiermøte var i mars 2018. Den gang var målsetningen å oppnå NCE-status.

– Det har vi jammen klart. Det er en kjempeseier for oss alle sammen, og det er vi glade for, sier Haug Berg og får tilsvar i form av applaus fra de frammøtte.

Som NCE har Heidner større slagkraft når det gjelder å bli lagt merke til av internasjonale aktører, for ikke å snakke om beslutningstakere med politisk makt i Norge.

– Det er et statussymbol som blir lagt mer merke til i søknader, sier Haug Berg.

Strategiske fokusområder

Det er Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Siva (Selskapet for Industrivekst) som støtter NCE-programmet. I en femårsperiode framover får NCE Heidner Biocluster 5.000.000 kroner årlig i støtte.

– Nå har vi midler og muligheter vi ikke har hatt før, i og med at vi tidligere ikke har hatt langsiktigheten som vi nå har i klynga, sier Haug Berg.

– For å få til ambisjon og hovedmål har vi satt oss noen fokusområder. Disse blir stående i femårsperioden, sier Eik-Nes.

NCE Heidner Biocluster har bedrifter som jobber med hele verdikjeden, fra genetikk og bioteknologi til mat til restråstoff og fôrutvikling.

Både klyngelederen og styrelederen er tydelige på hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid i tiden framover.

– Vi ser at det er interesse fra andre fagmiljøer inn mot klynga. Tverrfaglig samarbeid er i vinden, og det blir nok en viktig ting å ha med seg i perioden som kommer at vi klarer å tenke litt utenfor det vi har gjort før, sier Haug Berg.

– Før kunne man si at husdyrgenetikere og ingeniører satt for seg og utviklet produkter mot særskilte markeder. Framtida vil kreve at disse setter seg sammen, og da vil du ha behov for genetikk-kompetanse, ingeniørkompetanse, kompetanse innen samfunnsutvikling og så videre. Da må vi organisere oss, mener Eik-Nes.

Sterkere sammen

Hovedutfordringen for medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster blir å sammen dra i samme retning.

– Jeg ønsker at alle skal stille seg spørsmålet: Hva kan min bedrift gjøre for NCE Heidner? Det er oss som bedrifter som skal løfte målene klyngen har satt seg. Hva kan vi gjøre for å løfte hverandre så vi sammen blir gode, sier Eik-Nes.

Det mener han gjelder både for de største bedriftene, og de mindre.

Tenker langsiktig

Styreleder i NCE Heidner Biocluster og administrerende direktør i Norsvin Olav Eik-Nes har troen på en spennende framtid for næringsklyngen som nå er i det eksklusive selskapet av ekspertise-sentre i Norge.

– Vi hadde troen hele tiden på at vi skulle få til en NCE-status. Så kommer det spennende spørsmålet: ”hva er neste steg?”. Sånn som vi tenker, passer statusen veldig bra inn i tanken om bioøkonomi og satsing på dette i Innlandet. Basisen her er norsk landbruk og matproduksjon. Om det er mange som har forventninger til oss, synes jeg det er veldig spennende.

Han har stor tro på at Heidner-klyngen skal få til mye spennende i tida framover.

Og om tida som kommer etter de neste fem årene med finansiell støtte fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet sier Eik-Nes følgende:

– NCE Heidner har ikke noe finansielt mål i seg selv, men vi har et mål om finansiell vekst hos medlemsbedriftene våre. Når femårsperioden har gått må vi ta en evaluering, og vi har en klar målsetning om å fortsette utover dette.

Fra venstre: Klyngeleder Kristiane Haug Berg og styreleder Olav Eik-Nes


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS