Dette må du finne fram før du søker

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpen for alle. Det er gjort endringer helt fram til lansering, så sjekk at du har alle opplysninger som trengs.

Publisert 29. april 2020
Revidert 17. juni 2020
Skrevet av linda-theres
Dette må du finne fram før du søker
Fotokred_hvit AdobeStock
Søknadsportalen for Kompensasjonsordningen er åpen for alle.

Fra og med 20. april kan alle søke om tilskudd for mars måned; både de som ble pålagt av staten å stenge og de som har fått omsetningsfall som følge av covid-19-utbruddet. Nytt er at for å få regnet ut omsetningsfallet, så trenger du bokført kvalifiserende omsetning for januar, februar og mars for både 2019 og 2020. Merk også at tilskuddet kan bli redusert dersom bedriften gikk med underskudd i 2019.

Før du begynner å fylle ut bør du finne ut om din virksomhet faktisk kvalifiserer for ordningen.
Du må:

 1.  Avslutte månedsregnskapet for mars 2020
 2. Finne fram bokført kvalifiserende omsetning for:
  – Mars 2020
  – Mars 2019
  – Januar og februar 2019
  – Januar og februar 2020
 3. Vurder og dokumenter at omsetning i månedsregnskapene er korrekt periodisert og klassifisert
 4. Gjør vurdering for om omsetningsfallet utgjør minst 20 prosent for mars måned 2020. Hvis ja – gå videre.

PS! Fallet i omsetning i mars 2020 settes til den prosentvise forskjellen mellom foretakets beregnede normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020. (Beregnet normalomsetning i mars 2020 settes til omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020)

Les mer og fyll ut søknad på kompensasjonsordning.no.

Hvis foretaket ditt ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon i søknaden, men du kan bli nødt til å dokumentere i etterkant dersom Skatteetaten spør om det.

Videre må du dokumentere de faste uunngåelige kostnadene for mars 2020. Dette er tallene for uunngåelige, faste kostnader som det spørres etter:

Finn fram kontrakter og fakturaer hvor dette er dokumentert, og lag en oversikt over alle faste uungåelige kostnader du har hatt i måneden du søker tilskudd på.

Dette er et eksempel på hvordan en slik oversikt kan gjøres, hentet fra nettsiden til kompensasjonsordningen:

Illustrasjon hentet fra www.kompensasjonsordning.no

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres. Du finner informasjon om dette i veilederen. For eksempel må du passe på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden, for eksempel om den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand.

Hvilke tall for omsetning skal du oppgi?

Med omsetning menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Beløpsgrenser:
Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kroner, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.

Hvis beregnet tilskudd er over 30 millioner kroner, vil beløpet over 30 millioner kroner halveres når tilskuddet utbetales.

Tilskuddet kan ikke overstige 80 millioner kroner. Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige fallet i omsetningen som skyldes virusutbruddet. Hvis bedriften gikk med underskudd i 2019 kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode.

Kilder:
Kompensasjonsordningen.no
Kpmg.no


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS