Banebrytende antibiotikaforskning har blitt tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet

Aktuelt

Banebrytende antibiotikaforskning har blitt tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende antibiotikaforskning. Forskningsprosjektet kan bidra til riktigere bruk av antibiotika og dermed redde mange millioner liv.

Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Aktuelt

Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Norske husdyr er i dag avhengig av importerte fôrråvarer. Graminor jobber med å utvikle plantesorter som kan gjøre norsk landbruk mindre avhengig av import ved å utvikle norske proteinvekster.  

Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Aktuelt

Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Norsvin er avlsorganisasjonen for gris i Norge, og er en av Norges fremste bedrifter på bærekraft. Norsvin har satt seg et mål om at alle norske griser skal være fri for enkelte sykdommer innen 2030. Det vil bety bedre dyrevelferd og friskere griser, men også betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket.

Bærekraftshistorier: Avl for verdens mest klimavennlige ku
Fotokred_hvit Jan Arve Kristiansen

Aktuelt

Bærekraftshistorier: Avl for verdens mest klimavennlige ku

Klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen står for omtrent 15 prosent av de globale utslippene. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftmål, målene i Parisavtalen og samtidig produsere nok mat til hele verdens befolkning er vi avhengig av klimavennlige melkekyr avlet frem av norske bønder.

Landslaget for AgriFoodTech er under etablering
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Landslaget for AgriFoodTech er under etablering

Sammen med Norges ledende inkubatorer skal NCE Heidner Biocluster koordinere et nasjonalt samarbeid for å styrke kommersiell utvikling, skalering og eksport av norsk AgriFoodTech gjennom et landslag. Målet er å skape en ny, norsk eksportindustri for utnyttelse av biologiske ressurser.

Hvordan måler vi biosirkularitet?

Aktuelt

Hvordan måler vi biosirkularitet?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan etablere gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk.

Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

Aktuelt

Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

I 2021 søkte Findmy AS på vegne av et utvalg bedrifter om midler til å gjennomføre et forprosjekt for etablering av et bedriftsnettverk mot Øst-Afrika. Nettverket representerer teknologi mot det vi definerer som «husdyrdelen» av agritech, og skal undersøke om det er marked for å levere produkter og tjenester som kan bidra til bærekraftig matproduksjon i Øst-Afrika. 

Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Aktuelt

Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Store ambisjoner og vilje til økt samarbeid mellom Norge og Sverige ble uttrykt av både kronprinspar, ministre og næringslivet da den så langt største næringslivsdelegasjonen fra Norge besøkte Sverige 2.-4. mai 2022.

Rethink Food er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Julie Lunde Lillesæter/Differ M

Aktuelt

Rethink Food er nytt medlem i klyngen

Rethink Food er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Rethink Food er et opplysningskontor for bærekraftig mat. Selskapet ønsker å sette agendaen og bidra til en konstruktiv debatt om bærekraftige matsystemer i Norge. 

Norse Biotech er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Linn Dybdahl

Aktuelt

Norse Biotech er nytt medlem i klyngen

Norse Biotech AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Norse Biotech utvikler og produserer innovative og bærekraftige produkter basert på regionale bioressurser i Innlandet.

Fra idé til business med MPowerBIO

Aktuelt

Fra idé til business med MPowerBIO

EU-prosjektet «MPowerBIO» har som mål å styrke 90 klynger innen den biobaserte industrien over hele Europa, slik at deres medlemmer vil være bedre rustet til å skaffe investeringer til sin bedrift. Medlemmer i NCE Heidner Biocluster inviteres til å bli med!

Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

Aktuelt

Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?

BlueMusselFeed er et prosjekt som kommer ut av samarbeidet Land møter hav. Land møter hav er et samarbeidsprosjekt mellom NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North, NCE Heidner Biocluster og finansiert av Innovasjon Norge.

Aviant er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Aviant AS

Aktuelt

Aviant er nytt medlem i klyngen

Aviant AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Aviant jobber med autonom dronetransport, og selskapet transporterer blant annet melkeprøver fra Tine og biologisk materiale mellom sykehus. Selskapet har et sterkt ønske om å bidra med sin kompetanse innen bruk av autonome droner for medlemmene i klyngen.

Forbrukervalget i et større perspektiv
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Forbrukervalget i et større perspektiv

Import av matvarer er én av mange måter resistente bakterier kan spre seg på. Når vi kjøper produkter fra dyr som har fått mye antibiotika, er vi med på å opprettholde en type matproduksjon som bidrar til utviklingen av antimikrobiell resistens i verden, sier overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo. 

Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

I mange europeiske land får produksjonsdyr store mengder antibiotika. Og antibiotika presser fram resistente bakterier. Men hvilken risiko innebærer dette for deg som forbruker? 

Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Aktuelt

Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Innspill fra medlemmer i NCE Heidner Biocluster ønskes til forskningsprosjekt. Det fireårige forskningsprosjektet «REDINN» ved Høgskolen i Innlandet har som formål å øke forståelsen av Innlandsregionens utfordringer og muligheter når det gjelder næringsutvikling og omstilling. Ved å bl.a. intervjue sentrale aktører i og utenfor Innlandet skal prosjektet bidra til å gi politiske råd og utvikle kunnskap om stedsbasert innovasjonspolitikk.

Agdir er nytt medlem i klyngen

Aktuelt

Agdir er nytt medlem i klyngen

Agdir er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Agdir er en uavhengig norsk leverandør av digitale verktøy og rådgivning som gir økt innsikt i vekstforhold og bedre beslutningsgrunnlag til jorddyrkere. Selskapet har et sterkt ønske om være med å utvikle norsk landbruk i samarbeid med øvrige medlemmer i klyngen.

Ny FN-rapport om klima understreker alvoret
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Ny FN-rapport om klima understreker alvoret

– Bedriftene må forberede seg på enda tøffere bærekraftskrav FNs klimapanel (IPCC) lanserte mandag andre del av sin sjette hovedrapport. Der delrapport 1 handlet om hvordan klimaet endrer seg, tar delrapport 2 for seg virkningene av klimaendringene for mennesker og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss. Hovedbudskapet er at klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt og tidsvinduet for å unngå katastrofale følger blir stadig smalere. For bedriftene betyr dette at den grønne omstillingen må skje enda raskere enn tidligere antatt.

Min jobb: EU-rådgiver i klyngen
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen

Aktuelt

Min jobb: EU-rådgiver i klyngen

Linn Dybdahl jobber som EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun har vært ansatt i klyngeadministrasjonen i seks år, og tidligere jobbet hun som prosjektleder.

Klosser Innovasjon styrker laget!
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Aktuelt

Klosser Innovasjon styrker laget!

Klosser Innovasjon starter det nye året med å lyse ut fire spennende stillinger i selskapet. – Vi har store planer framover, sier administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon AS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS