Genteknologi blir høyt på den politiske agendaen i 2023

I løpet av året vil genteknologi bli et hett politisk tema, både i Norge og i EU. For medlemmene i NCE Heidner Biocluster vil det være viktig å følge debatten som kan få store konsekvenser for deres innovasjonskraft.

Publisert 17. januar 2023
Revidert 17. januar 2023
Skrevet av Siv
Genteknologi blir høyt på den politiske agendaen i 2023
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto
Presisjonsteknologier innen genteknologi vil ha stor påvirkning på fremtidens avlsarbeid. Foto: iStock

Genteknologi er i rivende utvikling, og gir mange muligheter for nye innovasjoner innen verdisirkelen for mat. Samtidig er enkelte aktører skeptiske til konsekvensene av ny teknologi. 

I NCE Heidner Biocluster pågår det flere spennende forskningsprosjekter som tester ut nye bioteknologier

I løpet av året vil genteknologi bli løftet høyt på den politiske agendaen, da det foregår flere prosesser i både Norge, EU og internt i landbruket. 

Det er viktig for NCE Heidner Bioclusters medlemmer å følge debatten, både i Norge og i EU. 

Norsk offentlig utredning (NOU) om genteknologi, nye teknikker og reguleringer av genmodifiserte organismer 

I 2020 ble det nedsatt en norsk offentlig utredning som skal se på muligheter og utfordringer med nye genteknologier og behovet for eventuelle regelendringer. Da var det 20 år siden sist en norsk offentlig utredning på tematikken ble gjennomført. 

Utvalget skulle etter planen levere sin innstilling i juni 2022, men arbeidet har blitt utsatt. 

Trolig vil utvalget presentere sin innstilling 1.juni  2023. 

Vil EU myke opp genredigeringsloven?

Samtidig som det pågår et arbeid i Norge er det også ventet at EU kommisjonen skal legge frem et lovforslag rundt ny regulering av genteknologi. 

Temaet har vært en het potet i EU i mange år. Særlig siden EU-domstolen konkluderte i 2018 med alle genredigerte organismer skal reguleres som GMO. 

En EU-studie som ble presentert våren 2021, pekte på at EU burde myke opp genteknologiloven. Studien fremhever at genredigerte produkter har potensial til å bidra til å oppnå målene i «Farm to Fork», biomangfoldsstrategiene og FNs bærekraftsmål for et mer robust og bærekraftig matsystem. 

Det foregår nå heftige forhandlinger mellom forskere, sivilsamfunn og andre interessenter. Det er forventet at EU-kommisjonen legger frem sitt forslag  før sommeren 2023. 

Les mer: EU-studie peker ut kursen for ny genteknologipolitikk

Landbruket skal bli enige om en felles policy 

De politiske prosessene i Norge og EU over har ført til at også landbruket må tenke nytt om hva de skal mene om genteknologi. 

Prosessen om en ny felles policy for landbruket ledes av Norsk Landbrukssamvirke og ble påbegynt i 2021.

I det norske landbruket er det særlig avlsorganisasjonene Graminor, Geno og Norsvin som er tettest på de nye genteknologiene. Øvrige aktører vil støte på tematikken som innkjøpere av innsatsfaktorer og markedsaktører i det norske markedet. 

Geno og Norsvin ønsker at landbrukets policy må åpne for genredigering, mens andre medlemmer i NCE Heidner Biocluster har foreløpig ikke konkludert.

I løpet av våren skal landbrukets tillitsvalgte diskutere tematikken i de ulike organisasjonenes styrer. Landbrukets oppdaterte policy er forventet å komme etter NOUen har blitt lansert. 

Forskningsprosjekter innen genteknologi i NCE Heidner Biocluster

GeneInnovate

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene?

Norges Forskningsråd har gitt om lag 9 millioner kroner til prosjektet GENEinnovate, som har som mål å utvikle innovative løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi.

Forskningssarbeidet spinner ut i fra Heidner Biocluster, Norges ledende næringsklynge for trygg og bærekraftig matproduksjon. Initiativet ledes av Norsvin, og er et samarbeid med Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet. Formålet er å etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter i Norge.

Zygote

Zygote er et forskningsprosjekt som skal bidra til med relevant forskning som kan skape forbedringer i avlsindustrien. Dette skal gjøre bransjen sikrere, mer miljøvennlig og mer effektiv og konkurransedyktig.

Geno og Norsvin, de to største aktørene innen avl på storfe og svin i Norge, deltar i prosjektet. Det gjør også bioteknologiselskapet SpermVital og NCE Heidner Biocluster. Klosser Innovasjon har landbasert oppdrett av røye som fokus i prosjektet. Innlandet fylkeskommune er partner og deltar i styringsgruppen til prosjektet.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS