18.4 mNOK Research Project on Gene Editing

A new research project involving several cluster partners receives funding to explore gene editing techniques for application in food production. The possible applications range from developing potato resistance to reducing boar taint in pork meat.

Publisert 26. februar 2018
Revidert 27. oktober 2020
Skrevet av linn
18.4 mNOK Research Project on Gene Editing

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å forske på.

Norges Forskningsråd har gitt om lag 9 millioner kroner til prosjektet GENEinnovate, som har som mål å utvikle innovative løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi. Forskningssarbeidet spinner ut i fra Heidner Biocluster, Norges ledende næringsklynge for trygg og bærekraftig matproduksjon. Initiativet ledes av Norsvin, og er et samarbeid med Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet. Formålet er å etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter i Norge.

– Genredigering er en av de nye teknologiene som vil få stor betydning for internasjonal matproduksjon i framtida, sier forsknings- og utviklingssjef i Norsvin, Eli Grindflek.

– Vi er ikke klare for å bruke teknologien i dag, men vi ønsker å bygge kunnskap nasjonalt, kunne bruke teknologien i forskningsøyemed og være klar for å ta verktøyene i bruk når dette eventuelt blir aktuelt. Utviklingen på dette området skjer utrolig fort på verdensbasis, sier Grindflek.

Genredigering og CRISPR er på vei inn i landbruket verden over. Den nye teknologien er et kraftfullt forskningsverktøy, og små endringer i organismenes eget arvestoff kan få stor betydning for matproduksjon og helse. Genredigering er per nå ikke i bruk i norske avlsorganisasjoner. Les mer om genredigering hos Bioteknologirådet.

Det nye prosjektet har blant annet som mål å:
– Teste ut teknologien for å redusere rånesmak i svinekjøtt ved hjelp av genredigering.
– Teste ut muligheten for å bruke genredigering for å eliminere horn hos storfe for å unngå skader på dyra, samt forbedre fruktbarheten for NRF-kua.
– Teste ut om man kan få frem poteter som ikke blir utsatt for tørråte.
– Utforske juridiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved å bruke genredigering i avlsindustrien.

Prosjektet har et totalbudsjett på 18,4 millioner kroner. I tillegg til partnerne nevnt ovenfor, innebærer prosjektet også samarbeid med forskningsinstituttet Sainsbury i England og Havforskningsinstituttet.

– For Heidner Bicocluster er denne tildelingen svært viktig. Dette er et eksempel på hvordan vi bygger sterke kompetansemiljøer som jobber med løsninger for de store globale utfordringene vi har i vente. Slike samarbeid på tvers av bedriftene fører til faglige synergier og god kostnadsutnyttelse, sier styreleder i Heidner Biocluster, Olav Eik-Nes.  


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS