Norturas strategi legger lista høyt for bærekraftig matproduksjon

Nylig presenterte Nortura sin nye bærekraftstrategi for klyngemedlemmene. Målet er å bli Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030.

Publisert 9. oktober 2022
Revidert 11. oktober 2022
Skrevet av Siv
Norturas strategi legger lista høyt for bærekraftig matproduksjon
Christian Ensby/Unsplash

NCE Heidner Biocluster arrangerer jevnlig møter mellom medlemsbedriftene i klynga slik at bedriftene kan lære av hverandre. Denne gangen var Nortura invitert for å fortelle om sitt arbeid med nye bærekraftstrategi, “mat på naturens premisser”.

– Klyngen består av 50 fremoverlente bedrifter innen norsk bioøkonomi. Vi ser at bedriftene ofte lærer best av hverandre når de byr på seg selv og tør å invitere til dialog og spørsmål, sier prosjektleder for innovasjon og bærekraft i NCE Heidner Biocluster,  Brit Rønning Johansen.

Les mer om bærekraftarbeidet til NCE Heidner Biocluster her

Nortura har et stort samfunnsansvar 

Norturas nye bærekraftstrategi ble lagt fram i mai i år, og skal være en helhetlig strategi for en mer bærekraftig egg- og kjøttproduksjon i Norge. 

– Som Norges største leverandør av egg og kjøtt har vi et stort fotavtrykk, noe som også betyr at vi har et stort samfunnsansvar. Vi ser også at aktører som EU, banker og investorer i stadig større grad krever at dette er noe vi har kontroll på. Skal vi lykkes må vi gjøre vårt for å sikre en bærekraftig omstilling, forteller leder for bærekraft i Nortura, Cecilie Hultmann.

Hultmann påpeker at det i dag er en helt annen bevissthet hos forbrukere rundt det å kjøpe bærekraftige matvarer.

– I dag vil forbrukere og kunder vite hvor kua kommer fra, hvordan den har hatt det og hvor store utslippene knyttet til produksjonen er. Å få ut denne kommunikasjonen til de som er opptatt av det, er noe vi jobber mye med, utdyper hun.

Les flere bærekrafthistorier fra klynga: Avl for verdens mest klimavennlige ku

Bærekraft langs seks dimensjoner

Det er totalt seks dimensjoner som preger strategien, og disse er knyttet opp mot flere av FNs bærekraftsmål som anses som relevante for selskapet. 

De seks dimensjonene har blitt delt inn i ni konkrete bærekraftsmål som de prioriterer i arbeidet sitt. Arbeidet med å sikre nok, sunn og trygg mat til Norges befolkning, samt sikre god dyrevelferd står øverst, er også det å produsere mat på en ansvarlig måte noe som har høy prioritet. 

Hultmann trekker også frem dimensjonen om et livskraftig landbruk som viktig for Nortura sitt arbeid med bærekraft.

– Å forstå hva bærekraft betyr for en virksomhet, handler om å forstå hvor skoen trykker. Det handler om å skape troverdighet og lønnsomhet som gjør at man jobber på en effektiv måte. I vårt tilfelle er det å sikre lønnsomhet for våre eiere, som er bønder, ekstremt viktig for å få til en bærekraftig utvikling, forteller hun.

Les flere bærekrafthistorier fra klynga: Friske griser gir klimagevinst

Opptatt av å løfte blikket utover i sin bærekraftstrategi

I prosessen med å få på plass en ny bærekraftstrategi for Nortura, har Hultmann vært opptatt av å få Nortura til å forstå viktigheten av å løfte blikket utover.

Hvordan bedriften skal jobbe med bærekraft, og hva det er som er viktig å tenke på i arbeidet med å lage en bærekraftstrategi, har det ikke vært opp til Nortura å definere selv. 

– Bærekraft dekker ekstremt mye. Derfor er det helt nødvendig for oss å forstå bekymringene til våre kunder og nærmeste interessenter, men også hvilke krav de stiller til oss i dag og i framtiden, forklarer hun. 

Lederen mener det har vært helt essensielt å forstå hvordan verden rundt oss utvikler seg. Å forstå hvilket press det i dag er på internasjonale matsystem som også vil påvirke matsystemet her i Norge, har vært helt nødvendig. 

– Dersom vi skal klare å produsere mat for kommende generasjoner, må vi gjøre det på naturens premisser. Det er dette som har vært utgangspunktet for hva som defineres som bærekraft i Nortura, og derfor også arbeidet med den nye bærekraftstrategien, sier Hultmann.

Les flere bærekrafthistorier fra klynga: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Arbeidet med bærekraftstrategi har vært en intern prosess

Ifølge Hultmann fikk de tidlig avslag fra konsernledelsen til å hyre eksterne konsulenter i arbeidet med bærekraftstrategien. Til tross for at dette gjorde at det tok en god del tid å lage strategien, er dette noe de har vært svært fornøyde med i etterkant. 

– Vi har lært mye på veien fordi vi har brukt mye tid på å snakke med kunder, sivilsamfunn og myndighetene. Det har også vært viktig for oss å snakke med de som er kritiske til oss. Dette gjør at vi føler oss trygge på det grunnlaget vi har laget, forteller hun.

Selv om de har satt seg et ambisiøst mål om å være Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030, anser de som sitt viktigste oppdrag å sikre nok trygg og sunn mat til Norges befolkning. 

– For å oppnå dette er vi helt avhengige av å ha et godt samarbeid med både bønder, forskere, forbrukere, kjeder og politikere. Vi har tro på at vi sammen kan være med på å løse viktige dilemmaer knyttet til bærekraftig matproduksjon, avslutter Hultmann.

Som klyngemedlem kan du få hjelp med bærekraftarbeidet

Ønsker du å få hjelp til hvordan din bedrift kan komme i gang med bærekraftarbeidet kan du ta kontakt med prosjektleder for Innovasjon og bærekraft i NCE Heidner Biocluster,  Brit Rønning Johansen på brit.ronning.johansen@nullklosser.no eller telefon + 47 976 31 870

NCE Heidner Biocluster har en egen temagruppa for bærekraft for sine klyngemedlemmer. Ønsker du å delta i temagruppa kan du ta kontakt med Brit.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS