Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Norske husdyr er i dag avhengig av importerte fôrråvarer. Graminor jobber med å utvikle plantesorter som kan gjøre norsk landbruk mindre avhengig av import ved å utvikle norske proteinvekster.  

Publisert 28. juni 2022
Revidert 2. august 2022
Skrevet av Siv
Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

Graminor er ansvarlig for all plantesortsutvikling i Norge. Selskapet har som samfunnsoppdrag å sikre tilgang på variert, klimatilpasset og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske vekstforhold.

I dag importerer norsk landbruk store mengder planteproteiner til bruk i kraftfôr i husdyrproduksjonen. Importen kommer hovedsakelig fra Baltikum, Brasil, USA og Canada.

Både innenfor svineproduksjon og økologisk melkeproduksjon har man signalisert et mål om 100 % norsk fôr.

Det er også ventet at etterspørselen etter norskproduserte proteinvekster til mat vil øke, i tråd med at stadig flere reduserer eller kutter ut kjøtt fra sitt kosthold.

Det er mulig å øke produksjonen av norske åkerbønner og erter 

Som partner i forskningsprosjektet «FutureProteinCrops» skal Graminor bidra til utvikle norske fôrråvarer. Målet er å få kunnskap og utvikle løsninger for fremtidig effektiv og markedstilpasset produksjon av norske proteinvekster.

Eksempler på vekster som er aktuelle for norsk proteinproduksjon er åkerbønne og erter. I Norge utgjør dyrkingen av disse kun ca. en prosent av arealet som brukes til å dyrke korn og andre frøvekster (tall fra 2016-2018).

Dette kan økes betraktelig, men det forutsetter at det finnes sorter tilgjengelig for norske bønder som er tilpasset norske forhold.

Et mål å utvikle flere norske sorter 

Graminor sin rolle i prosjektet er å identifisere aktuelle proteinvekster som kan være aktuelle for norske forhold, og så teste ut disse sortene i forsøksfelt over en tre-års periode der ulike egenskaper registreres for dermed å kunne gi en anbefaling til norske dyrkere.

Målet er å få til et utvalg sorter som er egnet for norske forhold, og som kan utvikles videre.

Prosjektet er ledet av NMBU og omfatter også agronomiske utfordringer, dyrkingsteknikker og skadedyrbekjempelse.

Dersom prosjektet lykkes vil det være til nytte for samfunnet i å redusere avhengigheten av importert protein til mat og fôr, og bidra til utviklingen av bærekraftig landbruk i Norge.

Les mer om prosjektet her


Klyngens bærekraftshistorier

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene.

Historien fra Graminor er én av mange bærekraftshistorier fra våre medlemmer.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Om Graminor

Graminor AS utvikler plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Graminors mål er å gi den norske bonden tilgang til de beste sortene for sine lokale forhold, en enklere og mer forutsigbar drift og en mer bærekraftig produksjon. Graminor utvikler nye sorter korn, engvekster, potet, frukt og bær.

Les mer om Graminor

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS