Bærekraftshistorier: Avl for verdens mest klimavennlige ku

Klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen står for omtrent 15 prosent av de globale utslippene. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftmål, målene i Parisavtalen og samtidig produsere nok mat til hele verdens befolkning er vi avhengig av klimavennlige melkekyr avlet frem av norske bønder.

Publisert 23. juni 2022
Revidert 11. oktober 2022
Skrevet av Siv
Bærekraftshistorier: Avl for verdens mest klimavennlige ku
Fotokred_hvit Jan Arve Kristiansen
Norsk Rødt Fe koser seg på beite.

Geno er en avlsorganisasjon for kurasen Norsk Rødt Fe, og eksporterer oksesæd fra verdens mest klimavennlige ku til over 30 land globalt.

Sammenlignet med mange av de internasjonale kurasene har Norsk Rødt Fe lavere utslipp av klimagassen metan per enhet melk og kjøtt.

Norsk Rødt Fe er avlet frem som en kombinasjonsku. Det betyr at kua ikke bare produserer melk, men leverer godt med kjøtt når den utrangeres fra melkeproduksjonen.

I mange land har de spesialisert produksjonen ved å avle frem kuraser som produserer enten godt med kjøtt eller mye melk. Med Norsk Rødt Fe kan vi produsere dobbelt så mye mat på utslippene fra ei ku.

Den norske kua er først og fremst avlet frem for å fungere godt i høykostlandet Norge. Derfor utnytter hun fôret effektivt, har en høy produksjonsevne og kan samtidig vise til en god helse og fruktbarhet. Alle disse faktorene viser seg også å ha gode effekter på utslippene.

Mer mat og mindre utslipp med «klimaku»

Selv om Norsk Rødt Fe kan vise til lavere utslipp enn mange andre kuraser, har Geno satt i gang et prosjekt for å se om de kan lykkes med å redusere utslippene ytterligere.

I prosjektet “klimaku” har avlsorganisasjonen utstyrt flere fjøs over hele Norge med metanmålere for å måle utslipp på individnivå.

Ved å samle inn data og gjennomføre genotyping, utforsker Geno om det er mulig å avle på egenskapen “lave metanutslipp”.

Lykkes de med dette prosjektet, kan lave metanutslipp bli en av Genos overordnede avlsmål i tillegg til god helse, god fruktbarhet, godt fôropptak og god produksjonskapasitet.

Det kan bety like mye mat,  med betydelig mindre utslipp.


Klyngens bærekraftshistorier

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene.

Historien fra Geno er én av mange bærekraftshistorier fra våre medlemmer.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Om Geno

Geno SA er et samvirkeselskap eid av norske storfebønder. Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på geno.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS