Bra oppmøte på årets års- og eiermøte

Som følge av koronasituasjonen ble årets årsmøte i NCE Heidner Biocluster gjennomført digitalt via Teams.

Publisert 2. oktober 2020
Revidert 2. oktober 2020
Skrevet av linda-theres
Bra oppmøte på årets års- og eiermøte
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

NCE Heidner Biocluster har tilbakelagt et godt og begivenhetsrikt år. I 2020 har vi fått innvilget tre søknader knyttet til midler som er utlyst med bakgrunn i koronasituasjonen. Klyngen har også fått midler til egen EU-rådgiver med oppstart 2021. Møtedeltagerne fikk en redegjørelse om de ulike bevilgningene, samt informasjon om hvordan den enkelte kan nyttiggjøre seg disse. Mer informasjon om EU-rådgiveren finner du også her.

De fremmøtte fikk også en orientering om pågående prosjekter, høstens arrangementer, aktiviteter og informasjon om fremdriften i side.

Valgkomiteen ved Ola Hedstein ga på sin side en velbegrunnet innstilling og valg av ny styringsgruppe. For å styrke styrets kommersielle kompetanse, ble det foreslått et nytt styremedlem fra medlemsbedriftene.

Det er viktig at fornyelseselementet i styringsgruppen blir ivaretatt, og for å sikre tilstrekkelig fornyelse og sammensetning i styret har valgkomiteen foreslått en ny styreleder.

Dette er den nye styringsgruppen i NCE Heidner Biocluster:

Kristin Malonær, Geno, leder styringsgruppen (1 år)
Olav Eik-Nes, Norsvin (1 år)
Andre Monsrud, Felleskjøpet Agri (1 år)
Eli Sætersmoen, Cryogenetics (1 år)
Karin Marie Røhne, Nortura (1 år)
Kristin Børresen, Graminor (1 år)
Kari Kolstad, NMBU (2 år)
Maria Hörnell Willebrand, Høgskolen i Innlandet (2 år)
Torgeir Svae, OS ID (2 år)
Frank Larsen, (observatør) Klosser Innovasjon

Leder av styringsgruppen er valgt for ett år. Øvrige styremedlemmer er valgt for ett år. Nye styremedlemmer er valgt for to år.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS