Egen EU-rådgiver for klyngen!

NCE Heidner Biocluster har fått midler fra Innovasjon Norge til EU-rådgiver i klyngen. EU-rådgiveren skal være en ressurs for medlemmer som er interesserte i å søke midler fra EU-programmer, spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. 

Publisert 8. september 2020
Revidert 8. september 2020
Skrevet av Linn
Egen EU-rådgiver for klyngen!
Fotokred_hvit Unsplash: Francois Genom
Illustrasjonsbilde: Klyngen får EU-rådgiver.

NCE Heidner Biocluster er en moden klynge med lange tradisjoner for samarbeid innen forskning, utvikling og innovasjon.

– Dette har ført til at vi er verdensledende på teknologi og kunnskap innen bærekraftig matproduksjon, og det er løsninger som er svært ettertraktet på verdensmarkedet. Dette er alt fra genetisk materiale fra husdyr og planter, fruktbarhet og helse og til utnyttelse av biologiske restressurser, forteller daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg.

Viktig for klyngen

– Klyngens medlemmer svarer godt på mange av EUs strategier og områder som blir viktige i Horisont Europa. Dette gjelder spesielt innen området «Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø», fortsetter Haug Berg. European Innovation Council (EIC) er også svært relevant. Det er høy innovasjonsgrad blant medlemsbedriftene, og de har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innenfor områdene avl og genetikk, fôringredienser og sunn, trygg mat.

EU-rådgiverens rolle

– Medlemmene i klyngen har høy suksessrate på nasjonale virkemidler, og nå er mange klare for å prøve seg på EU-midler. EU-systemet kan være ressurskrevende å sette seg inn i for den enkelte bedrift, sier Haug Berg.

En EU-rådgiver vil bidra til økt mobilisering ved å stille ressurser til rådighet for bedriftene og hjelpe dem gjennom hele søknadsløpet. I dette ligger det å være oppdatert på EUs strategier og utlysninger, og gi råd til bedriftene på strategisk nivå. Dette er for å senke terskelen for bedrifter som ønsker å søke.

EU-rådgiveren vil også ha en koordinerende rolle ved å samarbeide med EU-rådgivere i andre klynger, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Oppstart for EU-rådgiveren vil være 1. januar 2021, og vi oppfordrer til å ta kontakt allerede nå, dersom du lurer på om Horisont Europa er noe for din bedrift. Kontaktperson er Linn Dybdahl.

Fakta

Horisont Europa er det hittil største rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med totalbudsjett på 94 milliarder euro.

Oppstart for Horisont Europa er januar 2021, men de første utlysningene ventes høsten 2020.

Støtte til EU-rådgiver gis for ett år av gangen i maks tre år.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS