Sikkerhet i verdikjeden

I en tid hvor digitalisering påvirker alle aspekter av vår sektor, har NCE Heidner Biocluster tatt initiativ til å belyse den viktige rollen IT-systemer og cybersikkerhet spiller gjennom hele verdikjeden. Som et direkte svar på siste workshop i NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program ble webinaret med den spenstige tittelen «Brunostcyber: sikkerhet i verdikjeden» arrangert.

Publisert 16. oktober 2023
Revidert 17. oktober 2023
Skrevet av linda-theres
Sikkerhet i verdikjeden
Mattrygghet og matsikkerhet er to hovedfaktorer som ikke kan undervurderes. Mens matproduksjonen blir stadig mer teknologidrevet og global, er sporbarhet og integritet desto viktigere.

– Verdikjedesikkerhet er viktig, og i webinaret presenterer jeg nettopp det på en annerledes og original måte, sier Gaute Bjørklund Wangen, teknologileder i Diri AS og førsteamanuensis ved NTNU.

– Generelt går tendensen i matproduksjon mot større, sentralisert, automatisert og ikke minst digitalisert drift. Baksiden av dette er at alt som er heldigitalisert også kan bli offer for cyberangrep. Større avhengighet til IT fører til mer omfattende konsekvenser av vellykkede angrep, forklarer han.

NTNU Gaute Bjørklund Wangen, teknologileder i Diri AS og førsteamanuensis ved NTNU.

Brunost som eksempel

Mattrygghet og matsikkerhet er to hovedfaktorer som ikke kan undervurderes. Mens matproduksjonen blir stadig mer teknologidrevet og global, er sporbarhet og integritet desto viktigere. Bjørklund Wangen illustrerte hvordan et angrep på et hvilket som helst ledd i matverdikjeden kan påvirke og forstyrre hele forsyningskjeden. 

– Selv i produksjonen av brunosten, som de fleste kanskje vil anta at er ganske analog, ser vi en svært digitalisert verdikjede i alle ledd fra råvareprodusent til marked. Alle steg har kritiske avhengigheter til IT systemer hvor et angrep kan true hele produksjonslinjen, fortsetter Bjørklund Wangen.

Øker felles forståelse

– Det er avgjørende at vi tar tak i utfordringer og tematikker som opptar våre medlemmer, sier Anja Løkken Stokke, prosjektleder digitalisering ved NCE Heidner Biocluster.

– Verdikjedesikkerhet er viktig for å opprettholde kontinuitet i forsyningskjeden, redusere risiko, opprettholde kvalitet og omdømme, samt styrke organisasjonens konkurransedyktighet i et stadig mer komplekst forretningsmiljø, fortsetter hun. 

– Gjennom felles forståelse, samt utforske ulike perspektiver og fremme samarbeid, styrker vi vår evne til å møte dagens og morgendagens digitale utfordringer, forklarer Løkken Stokke.

Nasjonal sikkerhetsmåned 2023

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Den nasjonale sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. Dette gjøres på ulike måter med blant annet foredrag, seminarer, arrangementer og kampanjer.
Les mer på NORSIS sine nettsider her: Nasjonal sikkerhetsmåned


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS