Rustet lederne for vellykket digitalisering

Å lykkes med å utnytte mulighetene som data og teknologi gir, er viktig for at bedriftene skal holde seg konkurransedyktige, og lederne har en særlig viktig rolle for å få dette til. Ikke uventet, var det derfor stor interesse når NCE Heidner Biocluster sammen med DigitalNorway arrangerte Konkurransekraft og Vekst – digitaliseringskurs for ledere.

Publisert 15. januar 2020
Revidert 7. mai 2020
Skrevet av linn
Rustet lederne for vellykket digitalisering
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Totalt 27 deltakere fra 12 virksomheter deltok på det fulltegnede kurset 9. januar. Dette var andre gangen som NCE Heidner Biocluster og DigitalNorway samarbeidet om kompetanseheving innen digitalisering. Nytt denne gangen, var at opplegget var skreddersydd for toppledere og nøkkelpersoner i bedriften, og kortet ned til én intensiv samling.

Foto: Rakel J. Berg

«Det er en suksessfaktor at det er forankring i toppledelsen, dersom virksomhetene skal lykkes med sin digitalisering», sier Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin og styreleder i NCE Heidner Biocluster, som sammen med økonomisjef Jørn Jørgensen deltok på kurset. Norsvin har digitalisering høyt oppe på agendaen og har allerede tatt strategiske og organisatoriske grep for å legge til rette for dette. Eik-Nes, som også leder klyngens Temagruppe for digitalisering, fortalte at bakgrunnen for kurset var et uttalt behov og ønske fra bedriftslederne om økt kompetanse og verktøy slik at de blir enda bedre rustet for å legge til rette for de nødvendige endringene i sin organisasjon.

En som var godt fornøyd med kurset var organisasjonssjef i TYR, Eli Hveem Krogsti. «Kurset ga en god innføring i hvordan vi kan jobbe helt konkret med tiltak og forbedringer som gagner både kundene våre og organisasjonen», fortalte hun, og viste til at kursholder Eirik Andreassen fra DigitalNorway hadde lagt stor vekt på viktigheten av å ta utgangspunkt i reelle kundebehov og verktøy for å skaffe den nødvendige innsikten.

Graminor har store ambisjoner for hvordan digital teknologi kan utnyttes til å skape økt verdi for virksomheten framover, og er blant annet i gang med å benytte virual reality (VR) for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter. «Den positive effekten for oss i Graminor, er at kurset ga oss en metode for å jobbe systematisk med digitalisering i bedriften, hvordan starte prosesser, drifte, samt gjennomføre de på en god og ryddig måte», fortalte administrerende direktør, Kristin Børresen, og prosjektleder for digitalisering, Nikolai Ødegaard.

Sigbjørn Gregusson, daglig leder i Biobank trakk også fram fordelen ved at flere av bedriftene i klyngen øver på de samme elementene, noe som fører til et «felles språk» og som videre kan forenkle samarbeid om prosjekter knyttet til digitalisering og forretningsutvikling.

«Det er nettopp flere innovasjonsprosjekter på tvers av bedriftene vi håper på» forteller Brit Rønning Johansen, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster, som stod for organiseringen av kurset. «I temagruppe digitalisering har vi brukt en del tid på å grave i hva som er bedriftenes utfordringer og flaskehalser. Med dette kurset forsøker vi å direkte adressere noen av disse og dermed bidra til økt konkurransekraft og økt verdiskaping for bedriftene på sikt».

Konkurransekraft og Vekst er støttet av Innovasjon Norge gjennom Omstillingsmotor-programmet.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS