Rethink Food er nytt medlem i klyngen

Rethink Food er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Rethink Food er et opplysningskontor for bærekraftig mat. Selskapet ønsker å sette agendaen og bidra til en konstruktiv debatt om bærekraftige matsystemer i Norge. 

Publisert 9. mai 2022
Revidert 10. mai 2022
Skrevet av linda-theres
Rethink Food er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Julie Lunde Lillesæter/Differ M
Siv Hatlen Heimdal og Ola Hedstein, Rethink Food

Rethink Food ble etablert i 2021 av Ola Hedstein og Siv Heimdal.

– Vi bidrar inn i den offentlige samtalen som en konstruktiv stemme basert på fremtidsoptimisme og et godt fundert kunnskapsgrunnlag, forteller grunnlegger Ola Hedstein. Rethink Food skal fremme de beste løsningene som bidrar til økt lønnsomhet for bærekraftige bedrifter. Selskapet har også utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Fokus på bærekraftige løsninger

– Vi jobber med å fremheve ulike temaer og løsningsorienterte aktører knyttet til bærekraftige matsystemer i egne og andres kanaler, sier Hedstein.

– I løpet av året holder vi mange foredrag for små og store publikum. Vi setter også i gang prosjekter vi mener bør igangsettes for å lykkes med en bærekraftig omstilling av matsystemene, sier daglig leder Siv Heimdal. Til sammen har grunnleggerne 50 års erfaring fra mat og formidling.

Ønsker å bidra innen agritech og kunnskapsformidling

Rethink Food er en viktigbidragsyter til kunnskapsbygging og profilering av bionæringenes potensial i grønn omstilling.

– Vi ønsker spesielt å bidra innen arbeid med agritech og kunnskapsformidling om bærekraftige matsystemer. Vi ønsker også å bidra til å gjøre bionæringen mer bærekraftige og tilpasset framtidige markedskrav, forteller Hedstein.

– Gjennom medlemskapet i NCE Heidner Biocluster forventer vi både godt samarbeid og tilgang til kompetanse vi selv ikke besitter, fortsetter han. Rethink Food samarbeider i dag med flere av klynges medlemsbedrifter.

Et godt tilskudd til klyngen

– NCE Heidner Biocluster er en attraktiv utviklingsarena for aktører innen hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon, og Rethink Food er et spennende tilskudd til klyngen, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

– Rethink Food fokuserer på mye av det samme som NCE Heidner Biocluster, og vil være en kanal som kan forsterke synligheten for våre medlemmer. Vi gleder oss til å jobbe sammen med vårt nyeste medlem, smiler Haug Berg.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS