Linn er klyngens EU-rådgiver

Fra 1. januar er Linn Dybdahl klyngens EU-rådgiver. Gratis EU-rådgivning er en av våre medlemsfordeler, og nå jobber Dybdahl for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

Publisert 11. februar 2021
Revidert 11. februar 2021
Skrevet av linda-theres
Linn er klyngens EU-rådgiver
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Linn Dybdahl, EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster, skal hjelpe bedrifter med å lykkes med sine EU-prosjekter.

NCE Heidner Biocluster er en moden klynge, og for å kartlegge potensialet og behovet for EU-finansiering i klyngen, arrangerer vi et informasjonsmøte (webinar) 18. februar.

Dybdahl har de siste fem årene jobbet som prosjektleder i klyngen. Hun har god kjennskap til medlemmene, og erfaring fra prosjekter og tilrettelegging for samhandling på tvers av ulike fagmiljø. Gjennom sitt arbeid har Dybdahl kunnskap om EUs strategier som ligger til grunn for Horisont Europa, samt erfaring med å veilede søkere i det forrige rammeprogrammet Horisont 2020.

Nasjonalt nettverk

– Linn kjenner klyngen godt, hun har mange års erfaring fra søknadsskriving og er vant til å koble aktører. Hun har også et bredt nettverk knyttet til FoU-miljø, innovasjonsselskap og virkemiddelaktører. Nå har vi et unikt tilbud til medlemmer som har ambisjoner om å sikre EU-finansiering og bygge internasjonalt nettverk, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

Dybdahl inngår også i et nasjonalt nettverk av EU-rådgivere for klynger i Norwegian Innovation Clusters, og hun samarbeider tett med Innovasjon Norges EU-rådgivere.

– Nå er vi totalt 17 EU-rådgivere i klynger i Norge, og dette er det høyeste antallet rådgivere noensinne, sier Dybdahl.

Stillingen delfinansieres av Innovasjon Norge, gjennom en støtteordning som er rettet mot klynger i Norwegian Innovation Clusters. Målet er å øke og fremme deltakelse fra klyngenes medlemmer i EU-programmer.

– Vi får midler for ett år om gangen, så her gjelder det for våre medlemmer å benytte seg av muligheten, oppfordrer Dybdahl.

Horisont Europa blir viktig for klyngens medlemmer

EU-rådgiveren skal være et bindeledd mellom bedrift og virkemiddelapparatet, og det er stor variasjon i hvilke av klyngens medlemmer som eksempelvis har erfaring med internasjonal søknadsskriving.

– EU har forskjellige finansieringsprogrammer som det kan søkes om, avhengig av type bedrift og prosjekt. Mange ønsker å posisjonere seg for Horisont Europa, og jobben min er å kartlegge muligheten og finne en konkret plan for hvordan bedriftene kan lykkes, sier Dybdahl.

– Min jobb vil blant annet være å hjelpe klyngens medlemmer med å få støtte til sine prosjekter der jeg bidrar til å kartlegge finansieringsmuligheter, samt følger opp og veileder under etablering av EU-prosjekter, forteller Dybdahl. – Videre er det også min oppgave å formidle hva medlemmene kan, og hjelpe dem med å knytte kontakter og finne partnere i de beste miljøene, fortsetter hun.

– For bedriftene kan det være utfordrende å være ekspert på «alt», men siden min oppgave blant annet er å ha oversikt over mulighetene som finnes, slipper medlemmene å bruke tid på å finne ut av ting selv, forklarer hun.

Skalerer opp innovative bedrifter

Et av målene med Horisont Europa er å styrke Europas innovasjonskapasitet og konkurransekraft, og å skape arbeidsplasser. Derfor går mye midler til å investere i og å skalere opp de mest innovative bedriftene.

– Hovedmålet vårt er å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger, og vi ønsker at aktører i Europa skal se til NCE Heidner Biocluster, og ønske å samarbeide med oss. EU gir på sin side midler til løsninger som er til det beste for innbyggerne i Europa, noe vi mener at løsninger som jobbes frem blant klyngens medlemmer er, utdyper Dybdahl.

– Vi oppfordrer medlemmene våre til å være proaktive og ta kontakt med meg for en uforpliktende prat hvis dere har prosjekter eller ideer dere tror er aktuelle, sier Dybdahl.

Hva kan bedriften din få hjelp til?

  • Diskutere prosjektidé
  • Bistand til utforming av EU-søknader
  • Kartlegge aktuelle finansieringsutlysninger som passer din bedrift
  • Koble bedriften opp med europeiske partnere som kan være aktuelle for EU-prosjektet
  • EUs søknadsportal og administrative skjema
  • Budsjett
  • Kobling mot nasjonale kontaktpunkter i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS