Landslaget for AgriFoodTech er under etablering

Sammen med Norges ledende inkubatorer skal NCE Heidner Biocluster koordinere et nasjonalt samarbeid for å styrke kommersiell utvikling, skalering og eksport av norsk AgriFoodTech gjennom et landslag. Målet er å skape en ny, norsk eksportindustri for utnyttelse av biologiske ressurser.

Publisert 20. juni 2022
Revidert 11. juli 2022
Skrevet av Siv
Landslaget for AgriFoodTech er under etablering
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto
AgriFoodTech har et enormt markedspotensiale. Landbruksteknologi har stort markedspotensial globalt. Ulike analyser viser at det totale markedet kan være verdt nærmere 700 milliarder dollar innen 2027.

Høsten 2021 ble NCE Heidner Biocluster forespurt av teknologibedriftene i landbruket om å se på mulighetene for å etablere en katapult for AgriFoodTech.

Et forprosjekt ble innvilget av Innlandet Fylkeskommune for å kartlegge behov og muligheter i samarbeid med Klosser Innovasjon.

– Forprosjektet viser at det er behov for en AgriFoodTech-katapult for å utvikle og teste ut ny landbruksteknologi, men vi har også avdekket et behov for en felles nasjonal satsing på å få norske AgriFoodTech-bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt, sier klyngeleder i NCE Heidner Kristiane Haug Berg.

Les mer: Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg

Nasjonal mobilisering for internasjonale målsettinger

Landbruksteknologi har stort markedspotensial globalt. Ulike analyser viser at det totale markedet kan være verdt nærmere 700 milliarder dollar innen 2027.

Medlemmene i klynga sitter på unik kompetanse og teknologi som kan danne grunnlaget for en ny, grønn eksportindustri.

– Gjennom felles satsing har bedriftene i klynga identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi. Men, det holder ikke bare å peke på mulighetene. Vi må gjøre en jobb og legge til rette for at vi skal lykkes med å ta ut verdiskapingspotensialet, sier Haug Berg.

Les mer: Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

Et landslag for AgriFoodTech trenger dyktige lagspillere og kompetente kretslag 

Omtrent samtidig som forprosjektet ble satt i gang i Innlandet, viste det seg at aktører i Trøndelag hadde tenkt i de samme banene og fått finansiering fra sin fylkeskommune.

– I stedet for at de to ulike regionene skal knive seg imellom, slo vi oss sammen for å se på felles muligheter, sier Haug Berg.

En felles prosjektgruppe med inkubatoren i Steinkjer T:lab, Mære landbruksskole, Rethink Food, Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster ble opprettet.

Forslaget fra de to store matfylkene er derfor å etablere et felles, nasjonalt landslag for AgriFoodTech-bedrifter som er klare for skalering og internasjonalisering.

– På landslaget skal vi bistå bedriftene med størst skaleringspotensial til å lykkes internasjonalt, og vi skal bistå dem til å ta en global posisjon. Det er også et ønske om å øke norsk deltakelse i europeiske konsortier for testing av teknologier i EU-programmene Digital Europe og Horizon Europe, sier leder for T:lab, Håvard Belbo.

Les mer: Europamesterskap i innovasjon – Digifarm fikk 60 millioner kroner

Norges fremste inkubatorer danner grunnlaget

Som på alle landslag er man avhengige av topptrente spillere og gode kretslag.

– Inkubatorene i Trøndelag og Innlandet skal fortsette med det vi er gode på, som er å hjelpe frem ambisiøse bedrifter med spennende, innovative ideer. Med et sterkt landslag vil vi kunne løfte frem de aller beste bedriftene og sørge for at de får den best mulige oppfølgingen i form av testfasiliteter, kapital og kompetanse for å lykkes med å vokse internasjonalt, forklarer Belbo.

Initiativet er tatt fra grasrota i Innlandet og Trøndelag, men det er ønskelig å få med flere fylker og aktører.

– Et sterkt landslag trenger å kunne dra veksler på spisskompetanse fra hele landet, sier Belbo.

Agri FoodTech vil styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi 

NCE Heidner Bioclusters oppgave vil være å koordinere innsatsen i landslaget, samtidig som vi skal sørge for å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft.

– NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Ved å satse på mulighetene innen AgriFoodTech vil vi ikke bare kunne skape nye muligheter og lage en helt ny industri, men samtidig øke konkurransekraften til klyngebedriftene og i primærnæringene, avslutter Haug Berg.

Vil du vite mer om etableringen av AgriFoodTech-landslaget kan du delta på lanseringen av den første startelleveren den 15. august på Arendalsuka.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS