Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling

I 2021 søkte Findmy AS på vegne av et utvalg bedrifter om midler til å gjennomføre et forprosjekt for etablering av et bedriftsnettverk mot Øst-Afrika. Nettverket representerer teknologi mot det vi definerer som «husdyrdelen» av agritech, og skal undersøke om det er marked for å levere produkter og tjenester som kan bidra til bærekraftig matproduksjon i Øst-Afrika. 

Publisert 16. mai 2022
Revidert 16. mai 2022
Skrevet av linda-theres
Markedet for matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling
Matsikkerhet og bærekraftig landbruk står høyt på den geopolitiske agendaen. Det er også viktig for bøndene i Øst-Afrika.

NCE Heidner Biocluster har rollen som koordinator av forprosjektet og nettverket.  

Deltagelsen på Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon til Kenya i mars 2022 har vært prosjektets hovedaktivitet. Delegasjonen besto av en gruppe selskaper med smarte løsninger for landbrukssektoren som møtte mulige kunder, partnere og sentrale interessenter. Til sammen deltok 11 bedrifter fra plante- og dyresiden på det seks dager lange programmet. 

Matsikkerhet og bærekraftig landbruk står høyt på den geopolitiske agendaen. Det er også viktig for bøndene i Øst-Afrika. Dette er også bakgrunnen for at Innovasjon Norge organiserte næringslivsdelegasjon som var intensivt, og ga verdifull kunnskap for deltakerne. 

Viktig lærdom som er verdt å dele: 

Gjennom samarbeid og handel innenfor landbruksområdet er det mulig å bidra til økt matproduksjon og styrke bærekraftig utvikling av landbrukssektoren i Øst-Afrika. 

Landbrukssektoren i Kenya er drevet av svært kompetente og dedikerte eiere og organisasjoner. 

På den kenyanske regjeringens agenda er matsikkerhet ett av fire fokusområder, og Innovasjon Norge Øst-Afrika-kontoret har signert en MOU med Landbruks-, Husdyr-, Fiskeri- og Samvirkedepartementet i Kenya for å støtte klipping av teknologi, løsninger og samarbeid. 

Interessen for de norske agritech- og landbruksløsningene, inkludert fornybar energi og vannforvaltning, er stor. 

Feltbesøkene fant sted i nærheten av Nanyuki og Nakuru, områder som er velkjent for landbruk. Det er også her en finner hovedkvarteret til anerkjente organisasjoner som fokuserer på regenerativt jordbruk, bærekraftig beiting og sameksistering av storfedrift og ville dyr, samt kompetansebygging av småbønder i Kenya. 

Utfordringene bøndene og aktørene i verdikjeden presenterte var midt i blinken for løsningene Norge representerer: 

Vannforvaltning, vanning, tap etter høsting, kjøle- og kjølelagring, tilgang til og bevaring av dyrefôr med høy verdi, tilgang på innsatsvarer som gjødsel, sykdomskontroll på både avlinger før og etter høsting samt oppdrett, sporing av både beitedyr og matvekster, bærekraftig beiting, pluss og genhåndtering, fornybar og pålitelig energi og tilgang til finansiering.  

Listen er lang, men avkastningen på investeringene er enkel å beregne. 

Kenya, og resten av Øst-Afrika har mye å tjene på å gjøre landbrukssektoren mer effektiv og bærekraftig – og interessen for de norske agritech- og landbruksløsningene er stor. 

Veien videre 

Den geopolitiske situasjonen har ikke gjort mattrygghet mindre aktuelt i 2022. Behovet og interessen for bærekraftige løsninger langs verdikjeden for matproduksjon i Øst-Afrika har vi fått bekreftet gjennom feltbesøk og dialog med nasjonale bransjeorganisasjoner, multinasjonale organisasjoner som AGRA (Alliance for Green Revolution in Africa) og IFAD (International Fund for Agricultural Development) og kunnskapsinstitusjoner som ILRI (Int. Livestock Research Institiute). 
 
I etterkant av Agritech delegasjonen som IN arrangerte i mars i år arbeides det nå flere bilaterale pilotprosjekt hvor norske bedrifter er involvert.  

– Det var en innholdsrik tur med fullpakket godt program og lange dager, sier Marit Solem Mjøen, daglig leder i FindMy AS. For FindMy sin del har vi nå et klarer bilde av hvordan veien videre blir. Vi fortsetter arbeidet mot Øst-Afrika som marked og et mulig hovedprosjekt, fortsetter hun. 
Det foregår også en aktiv diskusjon om en ny næringsdelegasjon til Kenya mot slutten av dette året.  

– Innovasjon Norge vil naturligvis være i dialog med NCE Heidner Biocluster i det videre arbeidet omkring et slikt initiativ sier Marit Valseth, fagansvarlig for Agritech i Innovasjon Norge.  

Se bilder fra næringslivsdelegasjonen her:

Bedrifter som deltok på delegasjonen fra dyresiden av nettverket og som koordineres av NCE Heidner Biocluster: 

  • N2 Applied
  • Herde Industrier  
  • Brigth  
  • Orkel  
  • Palladin Trading  
  • Findmy
  • Kvernland 

Geno ønsket en observatør-rolle i nettverket og deltok ikke på reisen.  


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS