Innlandet skal satse på agrifoodtech

Agrifoodtech er plukket ut som ett av fire viktige satsingsområder for Innlandet. – Bedriftene må skaleres opp og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked, sier leder for Agrifoodtech, Kristiane Haug Berg i Klosser Innovasjon.

Publisert 18. juni 2023
Revidert 4. juli 2023
Skrevet av Mali
Innlandet skal satse på agrifoodtech
Administrerende direktør i Klosser Innovasjon, Frank Larsen, og leder for AgriFoodTech i Klosser Innovasjon, Kristiane Haug Berg, legger frem sine planer for en Nasjonal hub for landbruksteknologi 6. juni 2023.

Tidlig i juni ble Innlandsporteføljen lansert på Atlungstad Brenneri på Stange i Innlandet. Innlandsporteføljen er en fylkeskommunal satsing som skal løfte fram de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket som har størst mulighet til å lykkes med eksport og verdiskaping.

Det har vært knyttet stor spenning til hva som ville bli lansert som Innlandets muligheter for å bli den grønne motoren i det grønne skiftet.

– Vi har vurdert 200 innovasjonsprosjekter og har endt opp med fire verdiforslag for områder det skal satses på, innledet prosjektleder Inga Blæsterdalen for Innlandsporteføljen.

En av verdiforslagene er Nasjonal hub for landbruksteknologi. Øvrige satsingsområder er Tech Valley, Den grønne fastlandsindustrien og ledende sirkulære biohuber.

Nasjonal satsing på agrifoodtech

Klosser Innovasjon fikk presentere Nasjonal hub for landbruksteknologi. Leder for Agrifoodtech, Kristiane Haug Berg, i Klosser Innovasjon og administrerende direktør i Klosser Innovasjon, Frank Larsen, entret scenen for å fortelle om hva som er gjort, hva som skal gjøres og hva som er ambisjonene.

– Landbruksteknologi er et stort og viktig satsingsområde. Vi skal ta tak i teknologi for bærekraftig mat og skape en leverandørindustri, sier Larsen.

Det skal bygges opp et strategisk leverandørutviklings- og eksportprogram innen agrifoodtech i Innlandet. Dette for å støtte og utvikle leverandører og leverandørnettverk i Innlandet og nasjonalt. Programmet skal øke innovasjonen, forbedre kvalitet og bærekraftighet, i tillegg til å styrke konkurransedyktigheten til leverandørene i verdikjeden.

Bedriftene skal lykkes

I følge Innlandsporteføljen vil norsk agritech, med Innlandet i førersetet, har et enormt potensial som kan gi både økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser og bidra til å ta det grønne skiftet fra ord til handling.

– Landslaget for teknologibasert leverandørindustri innen agrifoodtech har som mål å bidra til at de mest lovende teknologibedriftene i Norge lykkes med skalering og eksport av løsninger for mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, sier Haug Berg.

Initiativtakerne til landslaget for agrifoodtech utgjør et nasjonalt konsortium, som utfyller hverandre med kompetanse og nettverk.

– Med teknologi og bioøkonomi som satsningsområder kan Innlandet ta en sentral rolle i landslaget for å øke eksporten av teknologi fra Innlandet, sier Haug Berg.

Store markedsmuligheter for eksport

Gjennom NCE Heidner Biocluster har bedriftene i næringa identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi. Gjennom strategisk posisjoneringsarbeid, hvor blant andre bedriftene Geno, Tine, Norsvin, Os ID, FindMy og Norilia deltok, ble det meldt inn behov.

– I sammenheng med det arbeidet som er gjort så må vi nå evne å løfte de gode bedriftene helt fram til internasjonal suksess. Det norske markedet er for lite og bedriftene mangler kommersialiseringskompetanse og -støtte. Ikke minst så må vi få fram denne teknologinæringen som spennende for investormiljøene, sier Haug Berg.

Haug Berg påpeker at etablerte norske agrifoodtech-bedrifter har store og gode muligheter for eksport.

– Bedriftene må skaleres opp, og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked. Samtidig må det skapes flere mellomstore og små bedrifter, slik at vi får enda flere arbeidsplasser i fremtiden, sier hun.

Les mer om NCE Heidner Biocluster sin satsing på AgriFoodTech

Dette skriver Innlandsporteføljen om Nasjonal hub for landbruksteknologi

Agrifoodtech er et prosjekt og en nasjonal satsing som har en overordnet målsetning om løfte leverandørindustri med betydelig eksport og ta en europeisk posisjon. Innlandet skal ta posisjonen som senter for smart bærekraftig matproduksjon. Prosjektet er spisset mot selskaper som utvikler løsninger innenfor jordbruk og matproduksjon og spiller på de verdensledende bioteknologiselskapene fra Innlandet.

For Innlandet er dette et unikt verdiforslag som omhandler å ta en nasjonalt ledende posisjon innenfor dette fremvoksende markedet. Prosjektet har sitt hovedsete i Hamar, men selskaper er representert fra hele fylket inkludert nasjonale aktører.

Rapporten fra Innlandsporteføljen kan leses her


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS