Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen

Dyrkbart er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Selskapet er en startup som utvikler sirkulære tjenester til eiendomsbransjen. Fokus er håndtering av matrester gjennom nabolagskompostering og urbane kjøkkenhageløsninger for dyrking av grønnsaker, samt håndtering av overvann som en sentral merverdi.

Publisert 24. april 2023
Revidert 24. april 2023
Skrevet av linda-theres
Dyrkbart AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Dyrkbart
- Med medlemskapet ønsker vi å utveksle kunnskap med andre medlemmer i klyngen, få prosjekthjelp, samt knytte kontakter og finne partnere, sier Rebekka Louise Knotten, daglig leder i Dyrkbart.

– Dyrkbart jobber for et bærekraftig byliv og har sirkulærøkonomi og bruk av avfall som ressurs som fokus i alt vi gjør, sier Rebekka Louise Knotten, daglig leder i Dyrkbart.

Dyrkbart ble startet av Stiftelsen Lystgården, som eier 80 prosent av selskapet.
Anleggsgartnermester Wikholm eier 20 prosent. 

Vil være en pådriver for sirkulære samarbeid

Dyrkbart samarbeider allerede med BIR, NIBIO og Bondelaget, som også er medlemmer i klyngen.

– Vi ønsker å bidra med det vi kan av kunnskap og erfaring knyttet til småskala sirkulære løsninger og nabolagskonsept, sier Knotten. – Videre ønsker vi å være en pådriver for sirkulære samarbeid i bystrøk, fortsetter hun.

– Med medlemskapet ønsker vi å utveksle kunnskap med andre medlemmer i klyngen, få prosjekthjelp, samt knytte kontakter og finne partnere, sier Knotten, som aktivt ønsker å bidra inn i samarbeidsprosjekter med tid og kompetanse.

Dyrkbart Rick Akerboom, kjøkkenhageansvarlig i Dyrkbart på taket og Helena Strand, medarbeider i Kompostringen og Dyrkbart på taket steller plantene.

Ønsker å avskaffe ordet «matavfall»

– Vi jobber for bærekraftig matproduksjon der vi utnytter restressurser fra overvann og matrester. Vårt arbeid er direkte rettet mot økt bærekraft i verdikjeden for mat. Våre kunder kaster ikke matrestene sine, men dyrker ny mat av det, sier hun, og forteller videre at Dyrkbart jobber aktivt for å avskaffe ordet avfall i sammenheng med mat.

Forretningsmodell med internasjonalt potensial basert på lokal matproduksjon

– Vi dyrker mat av matrester superlokalt på kundenes eiendommer og bruker maten i kundenes kantiner, sier Knotten. Med denne arbeidsmetoden bidrar Dyrkbart til at kunden blir en bærekraftig matprodusent.

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen, synes at Dyrkbart er et interessant og verdifullt tilskudd til klyngen.

– Dyrkbart representer en gründerbedrift som sikter seg inn mot et stort marked med høy betalingsvilje for løsninger som bidrar positivt til bærekraftsregnskapet i bygg- og eiendomsbransjen. Den måten som Dyrkbart tenker rundt sin forretningsmodell på, synes jeg er veldig spennende, sier Rønning Johansen.

– Vi er glade for at Dyrkbart ønsker å bidra aktivt i samarbeidsprosjekter og vi tror at nettverket og kompetansen innen løsninger for bærekraftig matproduksjon som klyngen representerer vil være verdifullt for Dyrkbarts videre utvikling, fortsetter hun.

Dyrkbart Rebekka Louise Knotten, daglig leder i Dyrkbart ved kompostmaskinen.

Ønsker du å bli medlem?

Som medlem av NCE Heidner Biocluster får du tilgang på medlemsfordeler som:

  • Aktiviteter og tjenester for medlemmer
  • Økt synlighet, nasjonalt og internasjonalt
  • Møteplass – bli kjent, finne samarbeidspartnere
  • EU-rådgiver for forskning- og innovasjonsprosjekter

Her finner du oversikt over våre medlemsfordeler
Medlemsoversikt


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS