Derfor er avl og genetikk viktig for bærekraftig matproduksjon

Avl handler om å forandre genetikken til planter og dyr. Det er derfor et kraftig og viktig verktøy i framtidas matproduksjon. 

Publisert 23. mars 2023
Revidert 17. april 2023
Skrevet av Sigrid
Derfor er avl og genetikk viktig for bærekraftig matproduksjon
Fotokred_hvit Norsvin
Norsvin har fokus på dyrehelse. De jobber med avlsarbeid som vil bedre dyrevelferden ytterligere hos den norske grisen.

Genetikken vår er fundamentet for hvem vi kan utvikle oss til å bli. Slik er det for alle levende organismer. Ved hjelp av bare fire bokstaver i den genetiske koden staves grunnlaget for livet vårt.

Innen matproduksjon har vi mennesker greid å påvirke genetikken. Vi har tatt plassen til naturlig seleksjon og erstattet denne med kunstig seleksjon, nemlig avl. 

Avl som verktøy har vært i bruk så lenge vi mennesker har holdt husdyr. Viktigheten av avlsarbeid kan knapt overdrives. 

I framtida blir godt avlsarbeid enda viktigere. Vi har en planet med en stadig voksende befolkning og klimaendringer vil bli en utfordring for matproduksjonen. For å produsere nok og sunn mat trenger vi god avl. 

Les mer: Bærekraftshistorier: Avl for verdens mest klimavennlige ku

Avl er et kraftig verktøy

Det store flertallet av de domestiserte dyrene våre, og omtrent all plantematen du kjøper i butikken har forandret seg veldig mye fra sine opprinnelige røtter. 

Om du syns dette høres rart ut, så kan du jo prøve se for deg en moderne veskehund og sammenligne dette med en ulv. Det kan vel knapt illustreres bedre hvor store forandringer avlsarbeid kan skape. 

Les mer: Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Avlen må gjøres riktig 

Det finnes imidlertid god avl og dårlig avl. Eksemplene på populasjoner som er avlet til sykdom og problemer er dessverre mange. Spesielt avl som utføres i små systemer og uten gode kunnskapsgrunnlag kan komme skeivt ut. 

Norge er i en særklasse på å ha skapt gode avlssystem. Særlig innen husdyr. 

Både den norske kua (Norsk Rødt Fe) og den norske grisen har skapt avlssystem som er så gode at de anses som norske eksportsuksesser. 

Det er fordi avlsorganisasjonene har vært smarte og tenkt bredere enn bare produksjonsnivå. Framfor ensidig fokus på mest mulig utbytte i form av produkt, har vi greid å inkludere viktige aspekter som dyrehelse, ressursbruk og sykdomsbekjempelse i avlsarbeidet. 

Dette er eksempler på kraften i avlsarbeid som gjøres til det beste for både dyr, miljø og bonde. 

Les mer: Bærekrafthistorier: Norske proteinvekster kan erstatte soya

God genetikk er grunnlaget for bærekraft

På mange måter danner avlsarbeidet på dyr og planter selve grunnlaget for hvor bærekraftig produksjonen er i stand til å bli. 

En lite robust plante eller et dyr med dårlig helse er ikke bare ugunstig for bondens økonomi. Det er også dårlig for natur, klima og miljø, fordi det vil kreve mer ressurser, mer tap og bruk av tid på noe som ikke gir noen matproduksjon. 

I ei fremtid hvor vi må mette enda flere og samtidig skape lavere trykk på planetens tåleevne er derfor godt avlsarbeid viktig.

Avl er essensielt i klimakampen 

Om vi ser på klimautslipp isolert sett er avl et viktig verktøy. Matproduksjon står for en vesentlig andel av klimagassutslippene våre. I Norge står landbruket for om lag 9,7% av totale utslipp. Globalt er tallet mye høyere. 

Innad i landbruksproduksjonen er det drøvtyggende dyr som står for størst andel av utslippene. Den største kilden stammer fra metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. På grunn av dette har drøvtyggere fått mye kritikk når det gjelder klima, men effektiv avl også er et effektivt klimatiltak. 

Den gode avlen som er ført på norsk melkeku har gitt en stor gevinst i form av høyere ytelse per ku – og dermed mange færre kyr. Dette har faktisk gitt et klimakutt på 24% siden 1990!

Planter som tåler villere og våtere vær

For plantene sin del er det ikke utslippene de skaper som er mest prekære i veien mot en bærekraftig framtid. For planteproduksjonen er det faren for at klimaforandringene vil ødelegge grunnlaget for produksjonen vår som er den største faren. 

Plantene våre er spesialtilpasset værtyper, klima og miljø. I tidligere tider har disse tingene vært stabile eller endret seg sakte. I fremtiden vet vi imidlertid at vi får mer ekstremvær, hyppigere temperatursvingninger og flere uforutsette miljøforandringer. 

Da er plantenes evne til å tilpasse seg nye klima den viktigste egenskapen de kan ha. Også i dette er det god og bærekraftig avlsarbeid som er nøkkelen til suksess.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS