Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?

BlueMusselFeed er et prosjekt som kommer ut av samarbeidet Land møter hav. Land møter hav er et samarbeidsprosjekt mellom NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North, NCE Heidner Biocluster og finansiert av Innovasjon Norge.

Publisert 7. april 2022
Revidert 7. april 2022
Skrevet av Elise Sæle Dahle, Land møter hav og Silje Ringheim, NCE Seafood Innovation
Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri?
Fotokred_hvit Getty Images/iStockphoto

BlueMusselFeed svarer på utlysningen; Bærekraftig fôr til fisk og landdyr – fra idé til marked fra Norges Forskningsråd. Bedrifter fra blå og grønn sektor har gått sammen i dette innovasjonsprosjektet. Aktører som vanligvis sitter på hver sin side av bordet, bringer sine problemstillinger og perspektiver, slik at vi sammen klarer å finne nye bærekraftige løsninger. Samarbeid er nøkkelen til innovasjon, når vi forstår behovene til de andre aktører i verdikjeden, klarer vi å fordele risiko og samtidig finne nye svar på felles utfordringer.

Land møter hav skaper forbindelser mellom selskaper, klyngeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, med mål om å løfte felles problemstillinger inn i prosjekter, slik at vi sammen kan jobbe for en mer bærekraftig framtid.

Fra høyre; Malin Kleppe fra Ocean Forest/Lerøy Seafood, Hilde Schøyen fra Fiskå Mølle og Elise Sæle Dahle fra Land møter hav. Bildet er fra arrangementet HAVlunsj på Marineholmen, der Land møter hav og BlueMusselsFeed-prosjektet ble presentert.

Om prosjektet

BlueMusselFeed etablerer blåskjell som en ny fôrråvare. Blåskjell er en naturlig rensemaskin, de filtrerer sjøvann og absorberer karbon, nitrogen og fosfor. Både skjellet og innmaten inneholder verdifulle næringsstoffer. Blåskjellproteinet kan erstatte importerte proteinråvarer som soya, fiskemel og mais-gluten.

Blåskjell som fôrråvare kan gi et betydelig bidrag til økt selvberging i norsk matproduksjon. Storskala produksjon av blåskjell er ikke etablert i Norge, BlueMusselFeed kan være første steget til en ny norsk satsning på industriell produksjon av blåskjell.

Prosjektet favner om hele verdikjeden, fra dyrking og prosessering av blåskjell, via fôrproduksjon, fôringsforsøk på kylling og verpehøns, og til sist undersøkelser av kvaliteten på kyllingkjøtt og egg.

– Vi har tre formål med vår satsing på lavtrofiske arter der blåskjell inngår: Fangst av nitrogen, forsfor og karbondioksid, produksjon av råvarer til fôr og humant konsum og etablering av nye arter i norsk havbruksnæring, sier Harald Sveier, Lerøy Seafood/Ocean Forest

Industriell blåskjellproduksjon kan effektivt rense og høste næringssalter fra havbruk, og bringe disse nyttige næringsstoffene inn i landbruket.

– Norsk mat bør lages av norske ressurser. Norge har så mye biomasse, at vi kan bli eksportører fremfor importører av råvarer! Blåskjell gir en slik mulighet, sier Hilde Schøyen, Fiskå Mølle.

Partnere i prosjektet

Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia, Nortura, Land meets Ocean, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, Blue Legasea and Biotech North.

Fakta om blåskjell

  • Kan høstes hvert år
  • Blåskjell erstatter fiskemel, maisgluten og soya, fôrråvarer vi importerer i dag
  • Behovet vårt er ca. 42.000 tonn, da må vi dyrke over 800.000 tonn blåskjell


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS