Bioregion Institute AS er nytt medlem i klyngen

Bioregion Institute er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Bioregion Institute har base i Bergen og ble i 2020 stiftet av en gruppe designere med felles mål om å skape verdi av avfall. 

Publisert 12. april 2023
Revidert 14. april 2023
Skrevet av linda-theres
Bioregion Institute AS er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Andrea Urstad Toft for Bioregion Institute
Utforskende materialtester i prosjektet Slam Dunk. På bildet ser vi ullfibre som danner base for mikroalger, der algene gir variasjoner i materialets egenskaper som farge og fleksibilitet.

Instituttet fungerer som et tverrfaglig Living Lab.
– Vi kartlegger ressurser av biomasse, utvikler biomaterialer, bioprodukter og tjenester i regionale sirkulære verdikjeder, forteller Monica Juuhl, daglig leder i Bioregion Institute.

I dag benytter Bioregion Institute restråstoffer og restfraksjoner fra matindustrien og andre produksjonskjeder til å utvikle nye materialer og produkter. Mange av restråstoffene stammer fra møller og sjømatproduksjon, og kan benyttes til produkter og ferdigvarer til land- og havbruk, emballasje, møbler og ferdigvarer, samt til bygget miljø.

Samarbeider bredt om grønn vekst

Bioregion Institute samarbeider i dag med flere aktører i verdikjeden i utvikling av nye produkter og bærekraftig sirkulær-økonomiske løsninger fra restråstoffer.

– Vi kan samarbeide med alle biologiske råvareprodusenter, både om verdiskaping av det som i dag er avfall og utvikling av produkt som industrien trenger for å minimere forurensing av plast og redusere klimaavtrykket, sier Juuhl.

Andrea Urstad Toft for Bioregion Institute Alexandre Bau og Birgitta Ralston i BioLab, der Bioregion Institute tester ut eksperimentelle materialer av restråstoffer.

– De fire ansatte i instituttet rådgir, prototyper og tester materialer, produkter og tjenester i et brukersentrert åpent innovasjonsøkosystem. Vi engasjerer oss i prosjekter hvor vi med vår design- og arkitekturbakgrunn kan tette gapet mellom forskning og marked, forklarer Juuhl.

Utnyttelse av restfraksjoner som ikke kan nyttes til mat eller fôr

– I arbeidet vårt involverer vi klynger og industri på tvers av sektorer for å lage nye klimapositive biomaterialer, dele kunnskap og skape nye næringer.

– Det betyr at vi posisjonerer oss der matprodusentene produserer organiske restfraksjoner som ikke kan nyttes til mat eller fôr. Samt i produksjonen av utstyr, materialer og produkter som industrien benytter, og som er forurensende og som kan erstattes med et lavkarbonalternativ, sier Juuhl.

Bioregion Institute Biolog Blandine Zaba ved mikroskopet.

Et bra tilskudd i klyngen

– Som medlem i NCE Heidner Biocluster vil vi være en del av et stort nettverk som kan jobbe sammen for å akselerere kompetanseutvikling og sirkulære løsninger innenfor den norske lanbruksbaserte bioøkonomien, sier Juuhl.  

– Gjennom samarbeid med medlemmer i NCE Heidner Biocluster håper vi at vi sammen bidra til at uutforskede behov dekkes og utviklingen akselereres og kan etableres i matindustrien, sier hun.

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen, er glad for å ønske Bioregion Institute velkommen i klyngen. 

– Med Bioregion Institute på laget styrker vi klyngesamarbeidet med designkompetanse på restressursutnyttelse og oppsirkulering av lavverdi restmateriell fra landbruk og bioindustri. Her ligger det store innovasjonsmuligheter fremover og vi forventer også skjerpede krav fra EU til bedriftene når det gjelder dette, sier Rønning Johansen.

Instituttet samarbeider allerede med blant annet BIR, Nofima, Norges Bondelag, Norilia og Felleskjøpet, som alle er medlemmer i klyngen.

Ønsker du å bli medlem?

Som medlem av NCE Heidner Biocluster får du tilgang på medlemsfordeler som:

  • Aktiviteter og tjenester for medlemmer
  • Økt synlighet, nasjonalt og internasjonalt
  • Møteplass – bli kjent, finne samarbeidspartnere
  • EU-rådgiver for forskning- og innovasjonsprosjekter

Her finner du oversikt over våre medlemsfordeler
Medlemsoversikt


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS