Bioøkonomiens kompetansebehov: jakter nøkkelen til vekst og utvikling

Bioøkonomi er en viktig næring i Norge, og potensialet for videre vekst og verdiskaping er stort. For å realisere dette potensialet er det imidlertid viktig at næringen rekrutterer og beholder riktig kompetanse.

Publisert 3. mai 2024
Revidert 3. mai 2024
Skrevet av linda-theres
Bioøkonomiens kompetansebehov: jakter nøkkelen til vekst og utvikling
Fotokred_hvit Thomas Selvaag Moss
- Vi ønsker proaktivitet og å være føre-var, og jobber for å i høyest mulig grad tilrettelegge for bærekraftig og sunn organisasjonsvekst, Anja Løkken Stokke, prosjektleder digitalisering i NCE Heidner Biocluster.

NCE Heidner Biocluster gjennomfører derfor denne våren en kartlegging av kompetansebehovet i bioøkonomien i Norge. Et knippe utvalgte ansatte fra ni virksomheter innen bioøkonomi, agrifoodtech og landbruk, samt studenter fra to universiteter og én høgskole deltar i undersøkelsen.

Hvilke ferdigheter trenger Norge for å lykkes i fremtiden?

– NCE Heidner Biocluster har fått 500.000 kroner i midler av Innlandet fylkeskommune til å gjennomføre en kartlegging og analyse av kompetansetilgangen gjennom et forprosjekt i bioøkonomiindustrien, forteller Anja Løkken Stokke, prosjektleder digitalisering i NCE Heidner Biocluster.

– Kartleggingen gjennomføres nasjonalt. Vårt overordnede mål er at det skal være enklere for bedriftene innen bioøkonomien og øvrig industri å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse, sier hun.

Hvilke behov har virksomhetene?

Til tross for stort potensiale og høy aktivitet i bioøkonomien, er det flere utfordringer som hindrer vekst og utvikling. Kompetent arbeidskraft er en av disse.  

– Det er et stort behov for å styrke næringens evne til å ivareta og rekruttere kompetanse på kort og lang sikt hvis Norge skal ivareta og styrke sin posisjon innen bioøkonomien, sier Løkken Stokke.

– I prosjektet ser vi blant annet på vekstplaner, teknologiske trender, behov, muligheter og utfordringer i sektoren. Her legges også grunnlaget for videre arbeid for å løfte sektoren med tanke på rekruttering gjennom identifiserte funn, fortsetter hun.

Sunn organisasjonsvekst

– Vi ønsker proaktivitet og å være føre-var. Vi jobber for å i høyest mulig grad tilrettelegge for bærekraftig og sunn organisasjonsvekst. Dette er et langsiktig arbeid og vi er nødt til å starte i riktig ende – med en grundig kartlegging og analyse, forklarer Løkken Stokke.

– Samlet sett viser tilbakemeldingene at behovet for en helhetlig strategi og konkrete tiltak for å møte kompetanseutfordringene i bioøkonomisektoren og styrke dens attraktivitet som arbeidsplass er stort, sier hun.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS