1 milliard til bedrifter og forskningsmiljøer i Grønn plattform

Regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Målet er å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som samfunnet må bli mer bærekraftig.

Publisert 23. november 2020
Revidert 23. november 2020
Skrevet av Brit
1 milliard til bedrifter og forskningsmiljøer i Grønn plattform
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Illustrasjonsbilde: Grønn plattform.

Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022.
Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang er det lyst ut 333 millioner kroner til forprosjekter, og deretter vil det komme en hovedutlysning i løpet av 2021 til gjennomføring av større prosjekter. 

Søknadsfrist for forprosjekter er 6. januar 2021. 

Hvem kan søke? 

De som kan oppnå støtte er samarbeidskonstellasjoner og konsortier med bedrifter, teknologi- og forskningsmiljøer.  

Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte.  
Grønn plattform omfatter alle bransjer, men prosjektene vil bli målt på felles kriterier og indikatorer for grønne prosjekter som er konsistente med de kriteriene som EU bruker. Det vil også gjøre det enklere å videreføre prosjekter inn mot Horisont Europa

Eksempler på aktuelle områder kan være sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og hav-vind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fôr og nye arter. 

Hvor mye kan man søke om? 

Det kan søkes om inntil 300.000 per forprosjekt for en periode på tre måneder. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader.  

Én inngang til virkemiddelapparatet 

Grønn plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet. 

Les mer om Grønn plattform her: 
Regjeringen.no: Grønne prosjekter kan få millionstøtte
Forskningsrådet.no: Grønn plattform
Innovasjon Norge: Grønn plattform – et stort steg mot grønn vekst og omstilling


Har du spørsmål?
Kontakt Linn Dybdahl, prosjektleder og EUrådgiver i NCE Heidner Biocluster.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS