Agritech-startup vant pris for sin bruk av satellittdata

Bedriften Digifarm as fra Hamar vant nylig 1. premien i Airbus Challenge 2020/2021 på sin bruk av satellittdata for å utvikle kunstig intelligens i jordbruksproduksjon. 

Publisert 26. august 2021
Revidert 26. august 2021
Skrevet av Mali
Agritech-startup vant pris for sin bruk av satellittdata
VANT PRIS: Gründer og administrerende direktør Nils Solum Helset i Digifarm as på Hamar er strålende fornøyd med å vinne 1. premien på sine nøyaktige feltgrenser for presisjonslandbruk. Foto: Privat

– Vi leverer verdens mest nøyaktige feltgrenser for å kunne drive presisjonslandbruk, sier gründer og administrerende direktør Nils Solum Helset i Digifarm as. 

Digifarm ble invitert til å delta i Airbus Challenge, hvor Airbus aktivt søker etter bedrifter eller ideer. 

– Airbus er store på satellittdata, og et fokusområde for dem er landbruk. 1. premien innebærer både en pengepremie og deltakelse i et pilotprosjekt sammen med Airbus. Her skal vi utvikle en tjeneste sammen, sier en strålende fornøyd Helset.  

Kunstig intelligens  

DigiFarm er en norsk oppstartsbedrift innen agritech som har brukt de siste tre årene på å utvikle nettverksmodeller ved bruk av Sentinel 2-satellittbilder.  

– Vi bruker satellittdata for å utvikle kunstig intelligens på jordbruksproduksjon. Vi tar satellittdata fra Europeisk romsenter og bruker bildedata til å utvikle flere ulike modeller, forklarer Helset. 

Per nå har de utviklet fire modeller, hvor automatisk deteksjon av jordskiftegrenser og areal er den viktigste og mest etterspurte, og en modell som ligger som grunnlag for de andre modellene. 

– Per i dag har vi detektert 300 millioner i dekar, mesteparten i Norge, Tyskland, USA, Canada, Brasil, Spania og Italia. Dette har vi levert til kunder i landbrukskjeden (B2B) og myndigheter (B2G), sier Helset. 

Kommer bonden til gode 

Han understreker at selv om det er bonden som er sluttbrukeren, så selger ikke Digifarm direkte til bonden, men jobber tett på hele verdikjeden. 

– Som et eksempel så selger vi til Felleskjøpet, der vi leverer kart med oppdaterte grenseforhold. Da kan Felleskjøpet blant annet bruke dette til avlingsprognoser, sier Helset. 

De har blitt kontaktet av EU som ser på muligheter for å benytte systemet i forhold til produksjonstilskudd, hvor per i dag 95 prosent av tilskuddene ikke kontrolleres. To andre store forretningsområder er forsikringsbransjen, som ser på muligheter for å verifisere skader på kornproduksjon, samt ulike karbonfangst-analyser. 

Digifarm leverer også modeller som kan implementeres i andre bedrifters løsninger. 

– Vi leverer også modeller som øker oppløsningen på Sentinel2-data (satellittdata). Normalt kommer disse dataene med en oppløsning på 10 meter, mens våre løsninger øker denne til 1 meter, sier Helset. 

FELTGRENSER: Digifarm bruker satellittdata for å utvikle kunstig intelligens på jordbruksproduksjon. De benytter satellittdata fra Europeisk romsenter og bruker bildedata til å utvikle flere ulike modeller. Foto: Digifarm as

Digifarm tilbyr også automatisk deteksjon av produktivitetssoner ved ulike vekstforhold, og gjør automatisk deteksjon av kornarter på ulike jordskifter.

Inkubator og klyngemedlem 

Digifarm ble etablert i 2019, og har vokst fort over kort tid. Per nå har bedriften 36 pågående pilotprosjekter rundt om i verden, i til sammen 16 land. De er nå 17 ansatte i teamet, samt at de benytter sju eksterne rådgivere. 

– Vi begynte å markedsføre oss i november i fjor, og har per nå 98 aktive kundeporteføljer, sier Helset. 

Og strategien framover er lagt. Hovedfokuset er på å øke antallet kommersielle partnere og ekspandere geografisk. De har også et mål om å detektere 250 milllioner dekar hver måned. Fokus nummer to er å hente inn EU-penger og private midler for å ekspandere bedriften. 

Helset er født og oppvokst på Hamar, og er selv bonde. Nå viderefører han produksjonen på familiegården som 15. generasjon. 

– Derfor var det helt naturlig for meg både å bli klyngemedlem i NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende bioøkonomi-klynge, og inkubator-bedrift i Klosser Innovasjon, sier Helset. 

Som inkubatorbedrift får de bistand over tid til forretningsutvikling, finansiering og nettverk samt kontorplass hos Klosser Innovasjon på Hamar. Gjennom klyngemedlemskapet i NCE Heidner Biocluster har de fått bistand med en rekke søknader, som har gitt bedriften større handlingsrom og utviklingsmuligheter. 

Flere nye søknader 

NCE Heidner Biocluster sin egen EU-rådgiver, Linn Dybdahl, har bidratt med diskusjoner rundt innhold og budsjett, samt «tekniske» ting som blant annet regelverk og søkeprosess rundt hver enkelt søknad. 

– Akkurat nå jobber vi med søknadene til EIC Accelerator og ESA Demonstration, sier EU-rådgiver Linn Dybdahl i NCE Heidner Biocluster.  

Tidligere har Digifarm fått økonomisk støtte fra Regionalt forskningsfond Innlandet (RFFI). I 2020 fikk Digifarm støtte fra European Space Agency (ESA) gjennom ESA BIC, der NCE Heidner Bioclusters søknadsbistand kom gjennom midler fra Innlandet fylkeskommune til å bistå klyngens gründermedlemmer.  

I denne videoen kan du se hvordan løsningen fungerer.

Fakta:

Airbus: 

 • Airbus designer, produserer og leverer kommersielle fly, helikoptre, militære transporter, satellitter og oppskytingsbiler, i tillegg til å tilby datatjenester, navigasjon og sikker kommunikasjon. 
 • Airbus sin hovedaktivitet er produksjon av kommersielle fly (opprinnelig med selskapsnavnet Airbus Industrie), med hovedkontor i Toulouse i Frankrike.  
 • Airbus har omkring 40 000 ansatte i flere europeiske land.  
 • Airbus hadde i 2018 en omsetning på 47,97 milliarder euro og leverte i alt 800 fly. 

Sentinel-2: 

 • I 2015 og i 2017 ble det skutt opp nye Sentinel-2-satellitter av den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), som et ledd i EU og EASs Copernicus program. 
 • Sentinel-2 er blant flere europeiske satellitter som skal bidra til å overvåke Jorda fra rommet. 
 • Bildene som satellittene leverer har en oppløsning på 10 meter.
 • Sentinel-2 er optiske satellitter som observerer jorda i det synlige og infrarøde spekteret. Dette gjør de i stand til å overvåke for eksempel om skog hugges ned, og hvordan dette påvirker miljøet rundt.  

Airbus Challenge 2020/2021: 

 • ESA BIC Start-up Challenge for INNOspace Masters var på utkikk etter nye teknologioverføringsideer og forretningsmodeller fra jorden til verdensrommet og omvendt.  
 • Potensielle eksempler: Mobilitet – applikasjoner og løsninger, innovative optimaliseringsløsninger, økt effektivitet og kundeorienterte løsninger, komponenter eller delsystemer, andre ideer innen romfartssektoren 
 • Oppstartsselskaper ble invitert til å sende inn sine innovative produkter eller tjenester og få støtte fra Tysklands ESA Business Incubation Centers for å komme inn i denne fremtidige industrien. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS