Klosser Resiliens

Skreddersydd hjelp med bærekraftsarbeidet

De aller fleste virksomheter ser i dag viktigheten av å arbeide strategisk med bærekraft. Det handler ganske enkelt om å holde seg konkurransedyktig.

Publisert 20. oktober 2022
Revidert 20. oktober 2022
Skrevet av Brit

Alle må klare å møte nye krav fra blant annet kunder, investorer og myndigheter, og framtidens suksessbedrifter er de som samtidig klarer å se markeds- og innovasjonsmulighetene som følger med den grønne omstillingen vi er midt inne i.

For å hjelpe klyngens bedrifter i å lykkes med dette har vi sammen med Klosser Innovasjon utviklet bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens.

Filmen er produsert av Fabelaktiv. Takk til Kong Arthur for lån av lokaler.

Skreddersydd til din bedrift

Med utgangspunkt i beste praksis innen bærekraft og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning i å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraftsinnovasjon i egen virksomhet. På denne måten blir det enklere å komme i gang og arbeidet blir konkret og relevant både med tanke på bedriftens hverdag og dens unike styrker.

I programmet kombinerer vi vår kjennskap til bedriftene og bransjen med spisskompetanse på bærekraft, innovasjon og forretningsutviklingskompetanse. På denne måten kan vi tilby et program som er unikt, og som er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov.

Resilient betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer. Det er nettopp det som er vårt oppdrag i Klosser Innovasjon – å bidra til resiliente bedrifter som er godt rustet for framtida.

Frank Larsen, administrerende direktør Klosser Innovasjon

Linda-Theres Trondsen Vil du gjøre bærekraft til innovasjonskraft for din bedrift? Ta gjerne kontakt med Brit Rønning Johansen, prosjektleder innovasjon og bærekraft for en uforpliktende samtale. Medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster, 7Sterke og bedrifter som er tilknyttet Klosser Innovasjons Inkubator får rabattert pris.

Flere bedrifter har gjennomført workshop i Klosser Resiliens.

Her kan du lese hva de har erfart:

Strand Unikorn fikk bistand fra Klosser Resiliens i forbindelse med utviklingen av en bærekraftsstrategi for selskapet. Strand Unikorn valgte å starte med å fokusere på kraftfôr-virksomheten, og det deltok totalt 12 nøkkelpersoner fra dette virksomhetsområdet i programmet. Det ble gjennomført tre workshops, der det ble jobbet med å fastslå nåstatus for selskapet med hensyn på bærekraft, prioritere de mest vesentlige områdene for bærekraftsarbeidet, samt jobbet med utvikling av nye mer bærekraftige kraftfôrløsninger.

– Klosser Resiliens var veldig bra, og fasilitatorene hadde helt klart lagt ned mye arbeid og satt seg godt inn i vår virksomhet. Bærekraft er jo noe som alle bedrifter har behov for å jobbe med, og programmet ble slik sett et spark i baken for vår del. Vi føler oss nå mye bedre rustet til å fortsette vårt bærekraftsarbeid.
Steinar Engebretsen, logistikksjef Strand Unikorn AS

Les mer om Strand Unikorn her.

Norske Backer deltok med ledergruppen i Klosser Resiliens. De ønsket å spisse egen bærekraftstrategi, utvikle nye forretningsområder og skape bærekraftig innovasjon. Videre ønsket bedriften bistand med å prioritere hvilke områder de skulle ta tak i først, og hadde behov for hjelp med å stå støtt i sin kommunikasjon rundt bærekraft.

– Dette er en ny og spennende måte å jobbe med bærekraft på som ga oss mange spennende ideer og en solid forståelse for bærekraftsarbeid. Svært inspirerende og lærerikt, og vi jobber nå sammen med Klosser Innovasjon for å videreutvikle noen av innovasjonsmulighetene som vi kom fram til.
Tom Owe Mikaelsen, Norske Backer AS 

Les mer om Norske Backer her.

Sirkula IKS fikk bistand fra Klosser Resiliens i forbindelse med arbeidet med å lage en bærekraftsstrategi for virksomheten. Sirkulas ledergruppe deltok i denne sammenheng på tre workshops, der det ble jobbet med å få oversikt over Sirkulas bærekraftspåvirkning, prioritere de mest vesentlige områdene, samt jobbe med tiltak og utvikling av innovasjonsprosjekter.

– Jeg kan anbefale Klosser Resiliens. For oss var programmet veldig bra og relevant i forbindelse med Sirkulas pågående arbeid med en bærekraftsstrategi. Lederteamet vårt ble utfordret til å samarbeide på en ny måte og med nye metoder for bærekraftsinnovasjon, blant annet ved å sette interessentene våre i fokus og se sammenhengen mellom det vesentlige for dem og for Sirkula når vi skulle tenke innovasjonsmuligheter.
Grethe Olsbye, administrerende direktør, Sirkula IKS 

Les mer om Sirkula IKS her.

Norilia fikk hjelp av Klosser Resiliens i forbindelse med Norilias kick-off for ny bærekraftsstrategi. Det ble gjennomført en workshop for selskapets utvidede ledergruppe der det ble jobbet med forankring av bærekraftsarbeidet, etablering av en felles forståelse for metodikk og økt bevisstgjøring rundt hvordan Norilia påvirker sine interessenter med tanke på miljømessig og sosial bærekraft.

– Vi fikk oss noen aha-opplevelser knyttet til egen virksomhets fotavtrykk, både positive og negative. Arbeidet hjalp oss med å konkretisere den positive påvirkningen vi har på miljø og samfunn, og hvordan vi bør kommunisere rundt bærekraft, samtidig som vi også ble mer bevisst våre negative avtrykk og hvor vi har forbedringspotensial.
Heidi Alvestrand, leder forretningsutvikling, Norilia AS

Les mer om Norilia her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS