EU-rådgiver

EU-rådgivning er en av partnerfordelene i NCE Heidner Biocluster. EU-rådgiver Linn Dybdahl jobber blant annet for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

NCE Heidner Biocluster har siden 2021 tilbudt sine partnervirksomheter gratis EU-rådgivning. Klyngens EU-rådgiver har flere års erfaring, og står klar til å hjelpe medlemsbedrifter som ønsker å realisere EU-prosjektene sine.

EU har forskjellige finansieringsprogrammer som det kan søkes om, avhengig av type bedrift og prosjekt. Mange ønsker å posisjonere seg for Horisont Europa, og klynges EU-rådgiver jobber for å kartlegge mulighetene, samt finne en konkret plan for hvordan bedriftene kan lykkes.

Klyngens EU rådgiver bidrar til økt mobilisering og deltakelse i EU programmer for partnervirksomhetene, gjennom fokus på å:

  • Hjelpe partnere med å få støtte til sine prosjekter der EU-rådgiveren bidrar til å kartlegge finansieringsmuligheter, samt følger opp og veileder under etablering av EU-prosjekter.
  • Formidle hva partnerne kan, samt hjelpe med å knytte kontakter og finne partnere i de beste miljøene.
  • Ha oversikt over mulighetene som finnes, slik at partnerne slipper å bruke tid på å finne ut av ting selv.

NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger, og vi ønsker at aktører i Europa skal se til NCE Heidner Biocluster, og ønske å samarbeide med oss. EU gir på sin side midler til løsninger som er til det beste for innbyggerne i Europa, noe vi i NCE Heidner Biocluster mener at løsninger som jobbes frem blant klyngens partnervirksomheter er.

Hva kan bedriften din få hjelp til hos NCE Heidner Biocluster?

  • Diskutere prosjektidé
  • Bistand til utforming av EU-søknader
  • Kartlegge aktuelle finansieringsutlysninger som passer din bedrift
  • Koble bedriften opp med europeiske partnere som kan være aktuelle for EU-prosjektet
  • EUs søknadsportal og administrative skjema
  • Budsjett
  • Kobling mot nasjonale kontaktpunkter i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Vi oppfordrer våre partnervirksomheter til å være proaktive og ta kontakt med EU-rådgiver Linn Dybdahl for en uforpliktende prat hvis dere har prosjekter eller ideer dere tror er aktuelle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS