EU-rådgiver

Klyngens EU-rådgiver er en ressurs for medlemmer som er interesserte i å søke midler og opptak i EU-programmer, blant annet EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

NCE Heidner Biocluster har siden 2021 tilbudt sine medlemmer gratis EU-rådgivning.

EU-rådgiveren skal være et bindeledd mellom bedrift og virkemiddelapparatet, og det er stor variasjon i hvilke av klyngens medlemmer som har erfaring med internasjonal søknadsskriving.

EU har forskjellige finansieringsprogrammer som det kan søkes om, avhengig av type bedrift og prosjekt. Mange ønsker å posisjonere seg for Horisont Europa, og klynges EU-rådgiver jobber for å kartlegge mulighetene, samt finne en konkret plan for hvordan bedriftene kan lykkes.

Klyngens EU rådgiver bidrar til økt mobilisering og deltakelse i EU programmer for medlemmene, gjennom fokus på å:

Et av målene med Horisont Europa er å styrke Europas innovasjonskapasitet og konkurransekraft, og å skape arbeidsplasser. Derfor går mye midler til å investere i og å skalere opp de mest innovative bedriftene.

NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger, og vi ønsker at aktører i Europa skal se til NCE Heidner Biocluster, og ønske å samarbeide med oss. EU gir på sin side midler til løsninger som er til det beste for innbyggerne i Europa, noe vi i NCE Heidner Biocluster mener at løsninger som jobbes frem blant klyngens medlemmer er.

Vi oppfordrer medlemmene våre til å være proaktive og ta kontakt med EU-rådgiver Linn Dybdahl for en uforpliktende prat hvis dere har prosjekter eller ideer dere tror er aktuelle.

Hva kan bedriften din få hjelp til?

  • Diskutere prosjektidé
  • Bistand til utforming av EU-søknader
  • Kartlegge aktuelle finansieringsutlysninger som passer din bedrift
  • Koble bedriften opp med europeiske partnere som kan være aktuelle for EU-prosjektet
  • EUs søknadsportal og administrative skjema
  • Budsjett
  • Kobling mot nasjonale kontaktpunkter i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS