Bærekraftshistorier

Vi er stolte av å presentere våre beste bærekrafthistorier fra klyngens medlemmer.
På denne siden løfter vi frem gode, konkrete eksempler på hvordan medlemsvirksomhetene jobber for å bidra til FNs bærekraftsmål og samtidig styrke egen konkurransekraft.

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene. Et sentralt premiss for klyngens arbeid med bærekraft er at det må etterstrebes et helhetsperspektiv, og at globale utfordringer og løsninger forstås i en norsk kontekst.

Les mer om temagruppe bærekraft her.

Bærekraft er konkurransekraft!

Virksomhetene i NCE Heidner Biocluster representerer hele verdisirkelen for norsk matproduksjon, fra genetisk materiale til restressurser, og forvalter dermed store deler av potensialet i en norsk sirkulær bioøkonomi.

Klyngens bærekraftshistorier:


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS